Nzembo 145:1-21

Lisanzoli, ya Davidi. א [ʼAlef] 145  Ee Nzambe na ngai Mokonzi,+ nakokumisa yo,Mpe nakopambola nkombo na yo mpo na ntango oyo etyami ndelo te, ɛɛ mpo na seko.+ ב [Bet]   Mokolo mobimba nakopambola yo,+Mpe nakosanzola nkombo na yo mpo na ntango oyo etyami ndelo te, ɛɛ mpo na seko.+ ג [Gimel]   Yehova azali monene mpe asengeli kosanzolama mingi,+Mpe bonene na ye ekoki kososolama te.+ ד [Dalet]   Libota nsima ya libota ekokumisa misala na yo,+Mpe bakolobela misala na yo ya nguya.+ ה [Heʼ]   Nkembo ya kokamwa ya lokumu na yo+Mpe makambo ya misala na yo ya kokamwa ekozala lobanzo na ngai.+ ו [Waw]   Mpe bakolobela bokasi ya misala na yo ya nsɔmɔ;+Bongo bonene na yo, nakosakola yango.+ ז [Zayin]   Bakolobela mpenza bolamu oyo otondi na yango,+Mpe bakoganga na esengo mpo na boyengebene na yo.+ ח [Het]   Yehova azali na ngɔlu mpe na motema mawa,+Ayokaka nkanda noki te mpe azali na motema boboto mingi.+ ט [Tet]   Yehova azali malamu epai ya bikelamu nyonso,+Mpe motema mawa na ye ezali likoló ya misala na ye nyonso.+ י [Yod] 10  Ee Yehova, misala na yo nyonso ekokumisa yo,+Mpe bato na yo ya sembo bakopambola yo.+ כ [Kaf] 11  Bakolobela nkembo ya bokonzi na yo,+Mpe bakolobela nguya na yo,+ ל [Lamed] 12  Mpo na koyebisa bana ya bato misala na yo ya nguya+Mpe bonene ya nkembo ya bokonzi na yo.+ מ [Mem] 13  Bokonzi na yo ezali bokonzi ya seko na seko,+Mpe boyangeli na yo ezali mpo na mabota nyonso oyo ezali kolandana.+ ס [Samek] 14  Yehova azali kosunga baoyo nyonso bazali kokwea,+Mpe azali kotombola baoyo nyonso bagumbami.+ ע [ʽAyin] 15  Miso ya bikelamu nyonso etalaka na elikya epai na yo,+Mpe ozali kopesa bango bilei na ntango na yango.+ פ [Peʼ] 16  Ozali kofungola lobɔkɔ na yo+Mpe ozali kokokisa mposa ya ekelamu nyonso oyo ezali na bomoi.+ צ [Tsade] 17  Yehova azali moyengebene na banzela na ye nyonso+Mpe sembo na misala na ye nyonso.+ ק [Kof] 18  Yehova azali pene na baoyo nyonso bazali kobelela ye,+Na baoyo nyonso babelelaka ye na bosolo.+ ר [Resh] 19  Akokokisa mposa ya baoyo bazali kobanga ye,+Mpe akoyoka kolela na bango mpo na kosɛnga lisalisi, mpe akobikisa bango.+ ש [Shin] 20  Yehova azali kobatela baoyo nyonso bazali kolinga ye,+Kasi akosilisa bato mabe nyonso nyɛɛ.+ ת [Taw] 21  Monɔkɔ na ngai ekoloba lisanzoli ya Yehova;+Mpe mosuni nyonso epambola nkombo na ye mosantu mpo na ntango oyo etyami ndelo te, ɛɛ mpo na seko.+

Maloba na nse