Nzembo 139:1-24

Epai ya mokambi. Ya Davidi. Mondule. 139  Ee Yehova, otalitali ngai, mpe oyebi ngai.+   Yo moko oyebi ntango nazali kofanda mpe ntango nazali kotɛlɛma.+Uta na mosika otyeli likanisi na ngai likebi.+   Ntango nazali kosala mobembo mpe ntango nazali komilalisa, nyonso wana ozali kotala yango malamumalamu,+Mpe oyebi malamu mpenza banzela na ngai nyonso.+   Mpo liloba moko te ezali na lolemo na ngai,+Kasi talá! Ee Yehova, osili koyeba yango nyonso.+   Ozingi ngai na nsima mpe na liboso;Mpe ozali kotya lobɔkɔ na yo likoló na ngai.   Boyebi ya boye ezali kokamwisa ngai mingi.+Eleki likoló mingi, nakoki kokóma na yango te.+   Epai wapi nakoki kokende mpo nakima elimo na yo,+Mpe epai wapi nakoki kokima elongi na yo?+   Soki namati na likoló, ozali kuna;+Mpe soki natandi mbeto na ngai na Nkunda,* talá! ozali kuna.+   Soki nazwi mapapu+ ya kotana ya ntɔngɔ,Mpo nafanda na mbu ya mosika koleka,+ 10  Kuna mpe, lobɔkɔ na yo ekokamba ngai+Mpe lobɔkɔ na yo ya mobali ekokanga ngai.+ 11  Mpe soki nalobi: “Ya solo molili mpenza ekozipa ngai nokinoki!”+Na ntango yango butu ekozala pole zingazinga na ngai.+ 12  Ata molili yango moko ekozala moindo makasi mpenza te mpo na yo,+Kasi butu ekongɛnga lokola moi;+Molili ekoki mpe kozala kaka pole.+ 13  Mpo yo moko osalaki bangɛi na ngai;+Ozipaki ngai na libumu ya mama na ngai.+ 14  Nakokumisa yo mpo nasalami na ndenge moko ya kokamwa, na ndenge moko ya nsɔmɔ.+Misala na yo ezali ya kokamwa,+Mpe molimo na ngai eyebi yango malamu.+ 15  Mikuwa na ngai ebombanaki na miso na yo te+Ntango nasalemaki na nkuku,+Ntango nalitamaki lokola elamba na nse mpenza+ ya mabele. 16  Miso na yo emonaki ndenge nazalaki naino liki,+Mpe biteni na yango nyonso ekomamaki na mokanda na yo:Mikolo oyo yango esalemaki+Mpe ntango oyo eteni na yango ata moko ezalaki naino te. 17  Na yango, makanisi na yo ezali na motuya mingi mpenza na miso na ngai!+Ee Nzambe, motángo na yango nyonso ezali monene mpenza!+ 18  Soki nameki kotánga yango, ekoleka kutu bambuma ya zɛlo.+Nalamuki, mpe nazali kaka elongo na yo.+ 19  Ee soki yo, Ee Nzambe, obomaka moto mabe!+Mbɛlɛ ata bato oyo bazali na ngambo ya makila+ balongwe epai na ngai, 20  Baoyo balobelaka yo makambo na kolanda likanisi na bango;+Bazwi nkombo na yo na lisɛki+​—banguna na yo.+ 21  Nayinaka baoyo bazali koyina yo makasi, Ee Yehova,+Mpe nayokaka mpii mpo na baoyo bazali kotombokela yo, boye te?+ 22  Nayinaka bango koyina mpenza.+Na miso na ngai bakómá banguna mpenza.+ 23  Ee Nzambe, talá ngai malamumalamu mpe yebá motema na ngai.+Talá ngai malamumalamu mpe yebá makanisi oyo etungisaka ngai,+ 24  Mpe moná soki kati na ngai ezali na nzela moko oyo eyokisaka mpasi,+Mpe kambá ngai na nzela+ ya seko.

Maloba na nse

To, “Sheole.” Talá Ap 4.