Nzembo 138:1-8

Ya Davidi. 138  Nakokumisa yo na motema na ngai mobimba.+Liboso ya banzambe mosusu nakobɛtɛla yo mondule.+   Nakogumbama, natali na ngámbo ya tempelo na yo mosantu,+Mpe nakokumisa nkombo na yo,+Mpo na motema boboto na yo+ mpe mpo na bosolo na yo.+Mpo okumisi liloba na yo+ mingi koleka nkombo na yo mpenza.+   Na mokolo oyo nabengaki, yo oyanolaki ngai;+Obandaki kopesa molimo na ngai mpiko mpo ozalaki kopesa ngai makasi.+   Bakonzi nyonso ya mabele bakokumisa yo, Ee Yehova,+Mpo bakoyoka maloba ya monɔkɔ na yo.   Mpe bakoyemba mpo na banzela ya Yehova,+Mpo nkembo ya Yehova ezali monene.+   Mpo Yehova atombwani, mpe atako bongo amonaka moto ya komikitisa;+Kasi moto ya lolendo, ayebaka ye kaka na mosika.+   Soki natamboli na kati ya mpasi, okotika ngai na bomoi.+Mpo na nkanda ya banguna na ngai, okosembola lobɔkɔ na yo,+Mpe lobɔkɔ na yo ya mobali ekobikisa ngai.+   Yehova ye moko akokokisa oyo akani kosalela ngai.+Ee Yehova, motema boboto na yo ezali seko na seko.+Kosundola misala ya mabɔkɔ na yo moko te.+

Maloba na nse