Nzembo 110:1-7

Ya Davidi. Mondule. 110  Liloba oyo Yehova alobi na Nkolo na ngai yango oyo:+“Fandá na lobɔkɔ na ngai ya mobali+Tii nakotya banguna na yo lokola ebonga ya makolo na yo.”+   Uta na Siona,+ Yehova akotinda lingenda+ ya makasi na yo na maloba oyo:“Kende kotya bato na nse ya bokonzi na yo na katikati ya banguna na yo.”+   Bato na yo+ bakomipesa na bolingo na bango moko+ na mokolo oyo okokamba limpinga ya basoda na yo na etumba.+Na nkembo mingi ya bosantu,+Ozali na etuluku na yo ya bilenge lokola matangá ya mamwɛ+ ya kotana ya ntɔngɔ.   Yehova alapi ndai+ (mpe akoyoka mawa te):+“Ozali nganga-nzambe mpo na ntango oyo etyami ndelo te+Lokola Melekisedeke!”+   Yehova ye moko, na lobɔkɔ na yo ya mobali,+Akobukabuka mpenza bakonzi na mokolo ya nkanda na ye.+   Akopesa etumbu na kati ya bikólo;+Akotondisa esika nyonso na bibembe.+Akobukabuka mpenza nkumu ya mokili ya bato ebele.+   Akomɛla mai ya lobwaku ya mokɛli na nzela.+Yango wana akotombola motó na ye likoló.+

Maloba na nse