Nzembo 101:1-8

Ya Davidi. Mondule. 101  Nakoyemba mpo na motema boboto mpe bosembo.+Ee Yehova, nakobɛtɛla yo mondule.+   Nakosala na bokɛngi, na ndenge oyo ezangi libunga.+Ntango nini okoya epai na ngai?+Nakotambolatambola na kati na ndako na ngai na ezaleli ya kozanga mbeba ya motema na ngai.+   Nakotya eloko moko te ya mpambampamba liboso ya miso na ngai.+Nayiná mosala ya bapɛngwi;+Ekangamaka na ngai te.+   Motema oyo etɛngamá elongwaka epai na ngai;+Nayebi eloko moko te ya mabe.+   Moto nyonso oyo azali kokosela moninga na ye makambo na nkuku,+Nakangisaka ye monɔkɔ.+Moto nyonso oyo azali na miso ya lolendo mpe na motema ya lofundo,+Nakoki kolinga ye te.+   Miso na ngai ezali likoló ya basembwi ya mabele,+Mpo báfanda elongo na ngai.+Ye oyo azali kotambola na libunga te,+Ye nde akosalela ngai.+   Moto moko te oyo asalaka na bokosi+ akofanda na ndako na ngai.Bongo moto oyo azali koloba makambo ya lokuta, akopikama makasi te+Na miso na ngai.+   Ntɔngɔ nyonso, nakokangisa bato mabe nyonso ya mabele monɔkɔ,+Mpo na kolongola na engumba+ ya Yehova basali nyonso ya makambo oyo eyokisaka mpasi.+

Maloba na nse