Nehemia 8:1-18

8  Mpe bato nyonso bayanganaki lokola moto moko+ na esika monene+ ya bato nyonso liboso ya Porte ya Mai.+ Bongo balobaki na Ezera+ mosali-bakopi ete aya na buku+ ya mobeko ya Moize,+ oyo Yehova apesaki na Yisraele.+  Na yango nganga-nzambe+ Ezera ayaki na mobeko liboso ya lisangá+ ya mibali ná basi mpe bato nyonso oyo bazalaki na mayele ya koyoka mpe kokanga ntina,+ na mokolo ya liboso ya sanza ya nsambo.+  Mpe akobaki kotánga+ yango na mongongo makasi liboso ya esika monene ya bato nyonso liboso ya Porte ya Mai, banda na kotana ya ntɔngɔ+ tii na midi, liboso ya mibali mpe basi mpe bato mosusu wana oyo bazalaki na mayele ya koyoka mpe kokanga ntina; mpe matoi+ ya bato nyonso ezalaki koyoka na likebi+ buku ya mobeko.  Ezera mosali-bakopi atɛlɛmaki likoló ya estradɛ+ ya mabaya, oyo basalaki mpo na libaku wana; mpe Matitia, Shema, Anaya, Uria, Hilikiya ná Maaseya batɛlɛmaki pembeni na ye na lobɔkɔ na ye ya mobali mpe na lobɔkɔ na ye ya mwasi: Pedaya, Mishaele, Malakiya,+ Hashume,+ Hasha-badana, Zekaria ná Meshulame.  Mpe Ezera afungolaki+ buku yango na miso ya bato nyonso, mpo atɛlɛmaki na esika ya likoló koleka bato nyonso; mpe ntango afungolaki yango, bato nyonso batɛlɛmaki.+  Bongo Ezera apambolaki Yehova+ Nzambe ya solo, Oyo azali monene; na yango bato nyonso bayanolaki: “Amen! Amen!”+ wana batombolaki mabɔkɔ na bango.+ Na nsima, bagumbamaki+ mpe bafukamaki liboso ya Yehova, bilongi na nse.+  Yeshua, Bani, Sherebia,+ Yamine, Akube, Shabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozabade,+ Hanane, Pelaya,+ ɛɛ Balevi, bazalaki kolimbolela bato+ mobeko, wana bato batɛlɛmaki kaka.+  Mpe bakobaki kotánga+ na mongongo makasi buku, mobeko ya Nzambe ya solo; bamonisaki yango polelepolele, mpe balimbolaki yango; mpe basalisaki bato bákanga ntina ya makambo oyo bazalaki kotánga.+  Mpe Nehemia,+ elingi koloba, Guvɛrnɛrɛ,*+ ná nganga-nzambe Ezera,+ mosali-bakopi, mpe Balevi oyo bazalaki kolakisa bato, balobaki na bato nyonso ete: “Lelo ezali mokolo mosantu na miso ya Yehova Nzambe na bino.+ Bózala na mawa te mpe bólela te.”+ Mpo bato nyonso bazalaki kolela ntango bazalaki koyoka maloba ya mobeko.+ 10  Mpe alobaki na bango lisusu ete: “Bókende, bólya biloko ya mafutamafuta mpe bómɛla masanga ya elɛngi, mpe bótinda biloko+ epai ya moto oyo babongiseli eloko moko te; mpo lelo ezali mokolo mosantu na miso ya Nkolo na biso, mpe bóyoka mpasi na motema te, mpo esengo ya Yehova ezali esika makasi ya libateli na bino.” 11  Balevi bazalaki kosɛnga bato nyonso bátika makɛlɛlɛ, balobi: “Bófanda nyɛɛ! mpo lelo ezali mokolo mosantu; mpe bóyoka mpasi na motema te.” 12  Bongo bato nyonso bakendaki kolya mpe komɛla, kotinda biloko+ mpe kosepela mingi,+ mpamba te bakangaki ntina ya maloba oyo bayebisaki bango.+ 13  Mpe na mokolo ya mibale, bankumu ya batata ya bato nyonso, banganga-nzambe mpe Balevi, bayanganaki bango nyonso epai ya Ezera mosali-bakopi, ɛɛ mpo na kozwa mayele ya kososola maloba ya mobeko.+ 14  Bongo bamonaki ete ekomamá na mobeko oyo Yehova apesaki na nzela ya Moize+ ete bana ya Yisraele basengeli kofanda na mwa bandako ya matiti+ na fɛti ya sanza ya nsambo,+ 15  mpe ete basengeli kosakola+ mpe kobelela na bingumba na bango nyonso mpe na Yerusaleme+ mobimba ete: “Bókende na etúká ya ngombangomba+ mpe bóya na nkasa ya olive,+ nkasa ya banzete ya mafuta, nkasa ya mirte, nkasa ya mbila ná nkasa ya banzete oyo etondá na nkasa, mpo na kosala mwa bandako ya matiti, ndenge ekomamá.” 16  Mpe bato bakendaki mpe bayaki na yango mpe basalaki mwa bandako ya matiti, moto na moto na nsamba ya ndako+ na ye mpe na mapango na bango mpe na mapango+ ya ndako ya Nzambe ya solo mpe na esika monene+ ya bato nyonso ya Porte ya Mai+ mpe na esika monene ya bato nyonso ya Porte ya Efraime.+ 17  Na yango lisangá mobimba ya baoyo bautaki na bokangami basalaki mwa bandako ya matiti mpe bafandaki na mwa bandako yango ya matiti; mpo bana ya Yisraele basalaki naino ndenge wana te banda na mikolo ya Yosua mwana ya Nunu+ tii na mokolo yango, bongo basepelaki mingi mpenza.+ 18  Mpe buku ya mobeko ya Nzambe ya solo ezalaki kotángama na mongongo makasi mokolo na mokolo,+ banda na mokolo ya liboso tii na mokolo ya nsuka; mpe basalaki fɛti yango mikolo nsambo, mpe na mokolo ya mwambe, liyangani moko monene esalemaki, na kolanda mobeko.+

Maloba na nse

To, “Tireshata.”