Nahumu 3:1-19

3  Mawa na engumba oyo esopaka makila.+ Yango nyonso etondi na bokosi mpe na moyibi. Nyama ya kolya ezangi te!  Lokito ya fimbo+ ná lokito ya makɛlɛlɛ ya yiká ezali, mpe mpunda oyo ezali kopumbwa ná likalo oyo ezali kopumbwa.+  Moto oyo atambolaka na mpunda na ye, mpe mɔtɔ ya mopanga, mokalikali ya likɔnga,+ ebele ya bato oyo babomami, mpe ebele ya bibembe oyo etondani; mpe bibembe ezali na nsuka te. Bazali se kobɛta mabaku na bibembe na bango;  ezali mpo na ebele ya misala ya bondumba ya mwasi ya ndumba,+ oyo abendaka bato na bonzenga na ye, mwasi oyo azali nganga-nkisi oyo ayebi mpenza misala ya bonganga-nkisi, moto oyo azali kokanga bikólo na misala na ye ya bondumba mpe mabota na misala na ye ya bonganga-nkisi.+  “Talá! nazali kotɛmɛla yo,+ mpe nakotombola elamba na yo tii na elongi, mpe nakosala ete bikólo bámona bolumbu na yo,+ mpe makonzi bámona nsɔni na yo,” yango nde liloba ya Yehova ya mampinga.  “Mpe nakobwakela yo biloko ya bosɔtɔ,+ mpe nakosala ete okóma eloko ya kotyola; mpe nakokómisa yo eloko ya kotala.+  Mpe ekosalema mpenza boye: moto nyonso oyo akomona yo akokima yo mosika+ mpe akoloba mpenza ete: ‘Ninive epunzami! Nani akoya kotala ye na mawa na ye?’ Nakolukela yo babɔndisi epai wapi?  Yo ozali nde malamu koleka No-amone,+ oyo efandaki pembeni ya banzela ya mai ya Nile?+ Mai ezingaki yango bipai nyonso, bomɛngo na yango ezalaki mbu, efelo na yango ezalaki mbu.  Etiopi ezalaki nguya na yango mobimba, ná Ezipito;+ mpe yango ezalaki na nsuka te. Puti ná bato ya Libi bango moko bazalaki kosunga yo.+ 10  Yango mpe esengelaki komemama na mboka mopaya; ekendaki na bokangami.+ Bana na yango mpe bakatamaki bitenibiteni na ebandeli ya babalabala nyonso;+ mpe babwakaki mbɛsɛ+ mpo na bato na yango ya lokumu, mpe bato minene na yango bango nyonso bakangamaki na bikangeli.+ 11  “Yo moko mpe okolangwa;+ okokóma eloko oyo ebombami.+ Yo moko mpe okoluka esika makasi ya libateli liboso ya monguna.+ 12  Bisika na yo nyonso oyo ebatelami makasi ezali lokola nzete ya figi oyo ezali na mbuma ya liboso oyo eteli, oyo soki baningisi yango, ekokwea mpenza na kati ya monɔkɔ ya molei.+ 13  “Talá! Bato na yo, bazali basi na kati na yo.+ Ya solo, baporte ya mokili na yo ekofungwama liboso ya banguna na yo. Mɔtɔ ekozikisa mpenza bikangiseli na yo.+ 14  Otoka mai mpo na ntango oyo bakozinga yo.+ Kembisá bisika na yo oyo ebatelami makasi.+ Kɔtá na pɔtɔpɔtɔ, mpe nyatá mabele ya lima; simbá masini ya kobɛta briki. 15  Ata kuna mɔtɔ ekozikisa yo. Mopanga ekolongola yo.+ Yango ekolya yo ndenge mayoyo ya mike elyaka.+ Omikómisa ebele mpenza lokola mayoyo ya mike; omikómisa ebele mpenza lokola mayoyo. 16  Okómisi bato na yo ya mombongo mingi koleka minzoto ya likoló.+ “Mayoyo ya mike elongolaka mpenza loposo na yango; na nsima epumbwaka. 17  Bakɛngɛli na yo bazali lokola mayoyo, mpe basali oyo bakomaka balikili bazali lokola liboke ya mayoyo. Bazali kofanda na kaa oyo ezali na lopango ya mabanga na mokolo ya malili. Soki kaka moi ebimi, bakimaka mpenza; mpe esika na bango, epai bazali, eyebani te.+ 18  “Ee mokonzi ya Asiri, babateli na yo ya mpate bayoki mpɔngi;+ bato na yo ya lokumu bafandi na bisika na bango ya kofanda.+ Bato na yo bapalanganisami na bangomba, mpe moto ya kosangisa bango esika moko azali te.+ 19  Libɔndisi mpo na likama na yo ezali te. Mpasi na yo ekosila te.+ Baoyo nyonso bakoyoka nsango na yo bakobɛta mabɔkɔ mpo na likama na yo;+ mpamba te nani oyo mabe na yo ezangaki kokómela ye ntango nyonso?”+

Maloba na nse