Nahumu 1:1-15

1  Liyebisi mpo na Ninive:+ Buku ya emonaneli ya Nahumu, moto ya Elekoshe:  Yehova azali Nzambe oyo asɛngaka kokangama kaka na ye+ mpe oyo azongisaka mabe; Yehova azongisaka mabe+ mpe azalaka pene na koyoka nkɛlɛ.+ Yehova azongiselaka batɛmɛli na ye mabe,+ mpe akangelaka banguna na ye nkanda.+  Yehova ayokaka nkanda noki te+ mpe azali na nguya mingi,+ mpe ata ndenge nini Yehova akozanga kopesa etumbu te.+ Nzela na ye ezali na kati ya mopɛpɛ oyo ebebisaka mpe na kati ya mbula ya mopɛpɛ makasi, mpe mapata ezali lokola putulu ya makolo na ye.+  Azali kogangela mbu,+ mpe azali kokaukisa yango; mpe azali mpenza kokaukisa bibale nyonso.+ Bashane ná Karamele ekauki,+ mpe fololo mpenza ya Libá ekauki.  Bangomba eningani mpo na ye, mpe bangomba mike enyangwi.+ Mpe mabele ekotombwana mpo na elongi na ye; ndenge moko mpe mabele oyo ebotaka, mpe baoyo nyonso bafandaka wana.+  Nani akoki kotɛlɛma liboso ya makaneli na ye?+ Mpe nani akoki kotɛmɛla mɔtɔ ya nkanda na ye?+ Ɛɛ, kotomboka na ye ekosopana lokola mɔtɔ,+ mpe mabanga mpenza ekobukana mpo na ye.  Yehova azali malamu,+ esika makasi ya libateli+ na mokolo ya mpasi.+ Mpe ayebaka baoyo bazali koluka esika ya kokima epai na ye.+  Mpe na mpela oyo ezali koleka, akosilisa nyɛɛ esika na yango nyonso,+ mpe molili ekolanda banguna na ye mpenza.+  Eloko nini bokokana kosala Yehova?+ Ye azali kosilisa nyonso nyɛɛ. Mpasi ekobima mbala ya mibale te.+ 10  Ata soki bazali lokola nzete ya nzubɛ oyo elíngamalíngamá+ mpe bazali lokola nde balangwe masanga na bango ya mbuma ya blé,+ bakozika mpenza lokola matiti ya blé oyo ekauká nyonso.+ 11  Ya solo, moto akouta na yo mpe akokana kosalela Yehova mabe,+ moto yango azali kokana kosala makambo oyo ebongi te.+ 12  Talá oyo Yehova alobi: “Ata soki bamonanaki ete bakoká na nyonso mpe bazalaki mingi na ndenge wana, ata bongo bakolongolama;+ mpe bakoleka. Nakomonisa yo mpenza mpasi, mpe nakomonisa yo mpasi lisusu te.+ 13  Mpe sikoyo nakobuka nzete na ye ya komemela biloko mpo elongwa likoló na yo,+ mpe nakokata bansinga oyo ekangi yo.+ 14  Mpe Yehova apesi mitindo mpo na yo ete: ‘Nkombo na yo ekozala na mokitani lisusu te.+ Nakolongola ekeko oyo eyemami mpe ekeko ya ebende oyo enyangwisami+ na ndako ya banzambe na yo. Nakosalela yo lilita,+ mpo ozali na ntina te.’ 15  “Talá na bangomba, makolo ya moto oyo azali koya na nsango malamu, moto oyo azali kosakola kimya.+ Ee Yuda, salá bafɛti na yo.+ Kokisá bilako na yo;+ mpo moto mpamba akobanda koleka lisusu na kati na yo te.+ Akolongolama mobimba mpenza.”+

Maloba na nse