Misala 6:1-15

6  Nzokande na mikolo yango, wana bayekoli bazalaki kobakisama, koimaima ebimaki na Bayuda ya monɔkɔ ya Grɛki+ mpo na Bayuda ya monɔkɔ ya Ebre, mpamba te bazalaki kobosana basi na bango oyo mibali bakufá na ntango ya kokabola biloko ya mokolo na mokolo.+  Bongo bantoma zomi na mibale babengaki ebele wana ya bayekoli epai na bango mpe balobaki ete: “Tosepeli te kotika liloba ya Nzambe mpo na kokabola biloko ya kolya na bamesa.+  Bongo, bandeko, bóluka+ na kati na bino mibali nsambo ya lokumu malamu, oyo batondi na elimo mpe na bwanya,+ mpo tótya bango na mokumba oyo ya ntina;  kasi biso tokomipesa na mabondeli mpe na mosala ya liloba.”+  Mpe likambo oyo balobaki, esepelisaki ebele mobimba wana ya bato, mpe baponaki Stefano, mobali moko oyo atondi na kondima mpe na elimo santu,+ mpe Filipe+ mpe Prokore mpe Nikanore mpe Timone mpe Parmenasi mpe Nikolausi, prozelite moko ya Antiokia;  mpe batyaki bango liboso ya bantoma, mpe, nsima ya kobondela, batyaki mabɔkɔ na bango+ likoló na bango.  Na yango, liloba ya Nzambe ekobaki kokola,+ mpe motángo ya bayekoli ekobaki kobakisama mingi mpenza na Yerusaleme;+ mpe ebele ya banganga-nzambe+ babandaki kotosa+ kondima.  Nzokande Stefano, oyo atondaki na ngɔlu mpe na nguya, azalaki kosala makamwisi minene ya komonisa makambo oyo ekoya mpe bilembo+ minene na kati ya bato.  Kasi bato mosusu kati na baoyo bazalaki kobengama Sinagoga ya Basikwami, mpe na bato ya Sirene ná bato ya Alezandria+ mpe na baoyo bautaki na Silisia+ ná Azia, batɛlɛmaki mpo na kotyana ntembe ná Stefano; 10  nzokande bakokaki kotɛlɛma te liboso ya bwanya+ mpe ya elimo oyo ye azalaki koloba na yango.+ 11  Bongo bapusaki bato na nkuku mpo báloba+ ete: “Toyoki ye azali koloba maloba ya kofinga+ Moize ná Nzambe.” 12  Mpe batombokisaki bato mpe mikóló mpe bakomeli, mpe, babimelaki ye na mbalakaka, bakamati ye na makasi mpe bamemi ye na Sanedrina.+ 13  Mpe babimisaki batatoli ya lokuta,+ oyo balobaki ete: “Moto oyo azali kotika te koloba makambo ya mabe mpo na esika mosantu oyo mpe mpo na Mibeko.+ 14  Na ndakisa, toyokaki ye azali koloba ete Yesu Monazarete wana akokweisa esika oyo mpe akobongola mimeseno oyo Moize apesaki biso.” 15  Mpe wana baoyo nyonso bafandaki na Sanedrina bazalaki kotala ye mpenza,+ bamonaki ete elongi na ye ezali lokola elongi ya anzelu.+

Maloba na nse