Misala 3:1-26

3  Nzokande Petro ná Yoane bazalaki komata na tempelo mpo na ngonga ya mabondeli, ngonga ya libwa,+  mpe mobali moko oyo azalaki motɛngumi banda na libumu ya mama na ye+ azalaki komemama, mpe bazalaki kotya ye mokolo na mokolo pene ya porte ya tempelo, porte oyo bazalaki kobenga Kitoko,+ mpo asɛngaka makabo ya motema mawa epai ya baoyo bazalaki kokɔta na tempelo.+  Ntango amonaki Petro ná Yoane balingi bákɔta na tempelo abandaki kosɛnga mpo na kozwa makabo ya motema mawa.+  Kasi Petro ná Yoane batalaki+ ye, mpe Petro alobaki ete: “Talá biso.”  Bongo atyaki likebi epai na bango, na elikya ya kozwa mwa eloko epai na bango.  Nzokande, Petro alobaki ete: “Palata mpe wolo, nazali na yango te, kasi oyo nazali na yango nde oyo nakopesa yo:+ Na nkombo ya Yesu Kristo Monazarete,+ tambolá!”+  Na yango asimbaki ye na lobɔkɔ ya mobali+ mpe atɛlɛmisaki ye. Na mbala moko matambe ya makolo na ye mpe mikuwa ya makɛsi na ye ekómaki makasi;+  mpe, apumbwaki+ atɛlɛmi mpe abandaki kotambola, mpe akɔtaki elongo na bango na tempelo,+ azali kotambola, kopumbwa mpe kosanzola Nzambe.  Mpe bato nyonso+ bamonaki ye azali kotambola mpe kosanzola Nzambe. 10  Lisusu, babandaki koyeba ete ezali ye moto oyo azalaki kofanda mpo na kosɛnga makabo ya motema mawa na Porte Kitoko+ ya tempelo, mpe batondaki na kokamwa mpe na nsɔmɔ+ na likambo oyo ekómelaki ye. 11  Bongo lokola moto yango azalaki kokangama na Petro ná Yoane, bato nyonso bapotaki mbangu elongo epai na bango na esika oyo bazalaki kobenga veranda ya Salomo,+ na kokamwa moko ya koloba te. 12  Ntango Petro amonaki bongo, alobaki na bato yango ete: “Mibali ya Yisraele, mpo na nini bozali kokamwa na likambo oyo, to mpo na nini bozali kotala biso mpenza lokola nde na nguya na biso moko to na ezaleli na biso ya kokangama na Nzambe nde totambwisi ye?+ 13  Nzambe ya Abrahama mpe ya Yisaka mpe ya Yakobo,+ Nzambe ya bankɔkɔ na biso, apesi nkembo+ na Mosaleli+ na ye, Yesu, oyo bino bokabaki+ mpe bowanganaki liboso ya Pilate, ntango akanaki kotika ye.+ 14  Ɛɛ, bowanganaki mosantu mpe moyengebene+ wana, mpe bosɛngaki mobali moko, mobomi-bato,+ ete bámonisela bino boboto ya kotika ye, 15  nzokande bobomaki Kapita ya bomoi.+ Kasi Nzambe alamwisaki ye uta na bakufi, likambo oyo biso tozali batatoli na yango.+ 16  Na yango, nkombo na ye, na nzela ya kondima na biso na nkombo na ye, ekómisi makasi moto oyo bozali kotala mpe oyo boyebi, mpe kondima oyo ezali na nzela na ye ekómisi moto oyo nzoto makasi na miso na bino nyonso. 17  Mpe sikoyo, bandeko, nayebi ete bosalaki na kozanga boyebi,+ kaka ndenge bankumu+ na bino mpe basalaki. 18  Kasi na ndenge wana nde Nzambe akokisi makambo oyo asakolaki liboso na monɔkɔ ya basakoli nyonso, makambo oyo Kristo na ye asengelaki komona mpasi na yango.+ 19  “Na yango, bóbongola mitema+ mpe bóbongwana+ mpo masumu na bino ebomama,+ mpo bileko ya kopema+ euta epai ya Yehova ye moko 20  mpe mpo atinda Kristo oyo atyami mpo na bino, Yesu, 21  oyo likoló esengeli mpenza kobomba+ tii na bantango oyo Nzambe akozongisa makambo nyonso sika+ ndenge alobaki na monɔkɔ ya basakoli na ye basantu+ ya ntango ya kala. 22  Kutu, Moize alobaki ete: ‘Yehova Nzambe akotɛlɛmisela bino na kati ya bandeko na bino mosakoli moko lokola ngai.+ Bosengeli koyoka ye na kolanda makambo nyonso oyo akoloba na bino.+ 23  Ya solo, molimo nyonso oyo akoyoka Mosakoli wana te akobomama mpenza na kati ya bato.’+ 24  Mpe ya solo, basakoli nyonso banda na Samwele mpe baoyo balandaki na nsima, baoyo nyonso balobaki, basakolaki mpe mikolo oyo polelepolele.+ 25  Bino bozali bana+ ya basakoli mpe ya kondimana oyo Nzambe asalaki elongo na bankɔkɔ na bino, wana alobaki na Abrahama ete: ‘Mpe na momboto na yo mabota nyonso ya mabele ekopambolama.’+ 26  Ezali libosoliboso epai na bino+ nde Nzambe, nsima ya kotɛlɛmisa Mosaleli na ye, atindaki ye mpo na kopambola bino mpe kolongola mokomoko na bino na misala na ye ya mabe.”

Maloba na nse