Mika 7:1-20

7  Mawa na ngai,+ mpo nakómi lokola mbuma oyo basangisi na eleko ya molunge, lokola mbuma ya vinyo oyo balɔkɔti mpe basangisi!+ Etuka ya mbuma ya vinyo ya kolya ezali te, figi ya liboso oyo molimo na ngai ekokaki koyoka mposa ezali te!+  Moto ya sembo alimwe na mabele, mpe moto ya makambo alima azali na kati ya bato te.+ Bango nyonso, bazelaka na kobombana mpo na kosopa makila.+ Balukaka kokanga, moto na moto ndeko na ye mpenza, na monyama.+  Mabɔkɔ na bango ezali kaka na makambo ya mabe, mpo na kosala yango malamumalamu;+ nkumu azali kosɛnga mwa eloko, mpe moto oyo azali kosambisa azali kosambisa mpo na mbano,+ mpe moto monene azali koloba mpo na mposa ya molimo na ye, ɛɛ ya molimo na ye mpenza;+ mpe bango bazali kokangama na yango.  Moto na bango oyo aleki malamu azali lokola nsinga ya nsendensende, moto na bango ya makambo alima koleka azali mabe mingi koleka lopango ya nzubɛ.+ Mokolo ya basinzili na yo, ɛɛ mokolo oyo bakotyela yo likebi, ekoya.+ Mobulungano na bango ekobima sikoyo.+  Kondimela moninga te. Kotya motema epai ya moninga ya motema te.+ Batelá maloba ya monɔkɔ na yo liboso ya mwasi oyo azali kolala na ntolo na yo.+  Mpo mwana mobali azali kotyola tata; mwana mwasi azali kotombokela mama na ye;+ mpe mwasi ya mwana azali kotombokela bokilo na ye;+ banguna ya moto bazali bato ya ndako na ye.+  Kasi ngai, ezali Yehova nde nakotalela.+ Nakomonisa ete nazali kozela Nzambe ya lobiko na ngai.+ Nzambe na ngai akoyoka ngai.+  Ee yo mwasi oyo ozali monguna na ngai, kosepela te na oyo ezwi ngai.+ Atako nakwei, nakotɛlɛma kaka;+ atako nazali kofanda na molili,+ Yehova akozala pole epai na ngai.+  Nakondima nkɛlɛ ya Yehova—mpo nasaleli ye lisumu+—tii ntango akoyebisa likambo na ngai mpe akokata mpenza likambo mpo na ngai na bosembo.+ Akobimisa ngai epai pole ezali; nakotala boyengebene na ye.+ 10  Mpe monguna na ngai akomona, mpe nsɔni ekozipa ye,+ moto oyo azalaki koloba na ngai ete: “Yehova Nzambe na yo, azali wapi?”+ Miso na ngai mpenza ekotala moto yango.+ Sikoyo ye akokóma esika ya konyatanyata, lokola pɔtɔpɔtɔ ya babalabala.+ 11  Mokolo ya kotonga bifelo na yo ya mabanga, na mokolo yango mobeko ekozala mosika.+ 12  Na mokolo yango, bakoya kino epai na yo uta na Asiri mpe na bingumba ya Ezipito, mpe uta na Ezipito tii na Ebale;+ mpe uta na mbu tii na mbu, mpe uta na ngomba tii na ngomba.+ 13  Mpe mokili ekokóma esika etikali mpamba mpo na mabe ya bato oyo bafandi na kati na yango, mpo na mbuma ya misala na bango.+ 14  Kambá bato na yo na lingenda na yo,+ etonga ya libula na yo, oyo ezalaki kofanda yango moko kati na zamba—na katikati ya elanga ya banzete ya mbuma.+ Bálya na Bashane mpe na Gileade+ lokola na mikolo ya ntango ya kalakala.+ 15  “Lokola na mikolo ya kobima na yo na mokili ya Ezipito, nakomonisa ye makambo ya kokamwa.+ 16  Bikólo bakomona mpe bakoyoka nsɔni na nguya na bango nyonso.+ Bakotya lobɔkɔ na bango na monɔkɔ na bango;+ matoi na bango mpenza ekokufa. 17  Bakolɛmbɔla putulu lokola banyoka;+ lokola banyama ya mabele oyo emibendaka na libumu, bakobima na yikiyiki uta na bifelo na bango makasi ya libateli.+ Bakoya na kolɛngalɛnga epai ya Yehova Nzambe na biso, mpe bakobanga yo.”+ 18  Nani azali Nzambe lokola yo,+ oyo alimbisaka libunga mpe abosanaka kobuka mibeko+ ya bato ya libula na ye oyo batikali?+ Akokanga mpenza nkanda na ye libela te, mpo asepelaka na motema boboto.+ 19  Akoyokela biso lisusu mawa;+ akonyata mabunga na biso.+ Mpe okobwaka masumu na bango nyonso na bozindo ya mbu.+ 20  Okomonisa bosolo ya makambo epai na Yakobo, motema boboto epai na Abrahama, oyo olapelaki bankɔkɔ na biso ndai uta mikolo ya kalakala.+

Maloba na nse