Mika 4:1-13

4  Mpe ekosalema mpenza boye na eleko ya nsuka ya mikolo:+ ngomba+ ya ndako+ ya Yehova ekopikama makasi likoló koleka nsɔngɛ ya bangomba, mpe ekotombwama mpenza likoló koleka bangomba mike;+ mpe bato ya bikólo bakosopana kuna.+  Mpe bikólo mingi bakokende mpenza mpe bakoloba ete: “Bóya,+ tómata na ngomba ya Yehova mpe na ndako ya Nzambe ya Yakobo;+ mpe akolakisa biso banzela na ye,+ mpe tokotambola na banzela na ye.”+ Mpo mobeko ekobima na Siona, mpe liloba ya Yehova na Yerusaleme.+  Mpe akokata mpenza makambo na kati ya bato ya bikólo ebele,+ mpe akosembola makambo+ etali bikólo ya nguya oyo ezali mosika.+ Mpe bakotula mipanga na bango ete ekóma bitimweli ya mabele mpe makɔnga na bango ete ekóma makwangola ya kokata matiti.+ Bakotombola mopanga te, ekólo moko mpo na kobunda na ekólo mosusu, mpe bakoyekola etumba lisusu te.+  Mpe bakofanda mpenza, moto na moto na nse ya nzete na ye ya vinyo mpe na nse ya nzete na ye ya figi,+ mpe moto ata moko te akozala mpo na kolɛngisa bango;+ mpo monɔkɔ mpenza ya Yehova ya mampinga elobi yango.+  Mpo bato ya bikólo nyonso, ɛɛ bango, bakotambola moto na moto na nkombo ya nzambe na ye;+ kasi biso, ɛɛ biso, tokotambola na nkombo ya Yehova Nzambe na biso+ mpo na ntango oyo etyami ndelo te, ɛɛ seko na seko.+  “Na mokolo yango,” yango nde liloba ya Yehova, “nakoyanganisa ye oyo azalaki kotɛnguma;+ mpe nakosangisa esika moko oyo apalanganaki,+ ɛɛ ye oyo namonisaki mpasi.  Mpe oyo azalaki kotɛnguma nakokómisa mpenza ye litiká,+ mpe ye oyo abwakamaki mosika, nakokómisa ye ekólo moko ya makasi;+ mpe Yehova akoyangela mpenza bango na Ngomba Siona, uta sikoyo mpe mpo na ntango oyo etyami ndelo te.+  “Mpe mpo na yo, Ee ndako molai ya etonga, libondo ya mabele ya mwana mwasi ya Siona,+ yango ekoya tii epai na yo, ɛɛ, boyangeli ya liboso ekoya mpenza,+ bokonzi ezali ya mwana mwasi ya Yerusaleme.+  “Sikoyo mpo na nini ozali kokoba koganga makasi?+ Mokonzi azali nde na kati na yo te, to mopesi-toli mpenza na yo akufi, mpo mpasi ekanga yo lokola oyo ya mwasi oyo azali kobota?+ 10  Ee mwana mwasi ya Siona, zalá na mpasi makasi mpe bundá na kobota lokola mwasi oyo azali kobota,+ mpo sikoyo okolongwa na sité, mpe ekosengela ofanda na zamba.+ Mpe ekosengela oya tii na Babilone.+ Kuna nde okobikisama.+ Kuna nde Yehova akosikola yo na lobɔkɔ ya banguna na yo.+ 11  “Mpe sikoyo bikólo mingi bakoyanganisama mpenza mpo na kobundisa yo, baoyo bazali koloba ete: ‘Akóma mbindo, mpe miso na biso etala Siona.’+ 12  Nzokande bango, bayebi makanisi ya Yehova te, mpe bakangi ntina ya mokano na ye te;+ mpamba te akoyanganisa mpenza bango esika moko lokola molɔngɔ ya mbuma oyo bakati sika, oyo etyami na esika ya kotutatuta mbuma.+ 13  “Ee mwana mwasi ya Siona, tɛlɛmá mpe tutá ndenge batutaka mbuma;+ mpo nakobongola liseke na yo ekóma ebende, mpe nakobongola basabo na yo ekóma motako, mpe okonikanika mpenza bato ya bikólo mingi;+ mpe okokómisa ekila mpe okokabela mpenza Yehova litomba na bango oyo ezwami na ndenge ya mabe,+ mpe biloko na bango okokabela Nkolo ya solosolo ya mabele mobimba.”+

Maloba na nse