Mika 3:1-12

3  Mpe nalobaki ete: “Nabondeli bino bóyoka, bino bankumu ya Yakobo mpe bino bakomanda ya ndako ya Yisraele.+ Ezali bino te nde bosengeli koyeba bosembo?+  Bino bato oyo boyinaka makambo ya malamu+ mpe bolingaka makambo ya mabe,+ bino baoyo bolongolaka bato loposo na bango mpe bolongolaka mosuni na bango na mikuwa na bango;+  bino baoyo bolei mpe mosuni ya bato na ngai,+ mpe bolongoli loposo na bango mpenza, mpe bobukibuki mpenza mikuwa na bango, mpe bokatikati yango lokola eloko oyo ezali na kati ya nzungu moko ya monɔkɔ monene mpe lokola mosuni na kati ya nzungu ya kolambela.+  Na ntango yango, bakobelela Yehova mpo na kosɛnga lisalisi, kasi akoyanola bango te.+ Mpe akobombela bango elongi na ye na ntango wana,+ na kolanda mabe oyo basalaki na misala na bango.+  “Talá oyo Yehova alobi mpo na basakoli oyo bazali kosala ete bato na ngai báyengayenga,+ oyo bazali koswa na mino na bango+ mpe oyo bazali mpenza koganga ete: ‘Kimya!’+ nzokande, soki moto atye eloko na minɔkɔ na bango te, bazali mpenza kosantisa etumba mpo na kobundisa ye:+  ‘Yango wana bokozala na butu,+ bongo emonaneli ata moko ekozala te;+ mpe bokozala na molili, mpo bósakola te makambo oyo ebombaná. Mpe moi ekolalela mpenza basakoli, mpe mokolo ekokómela bango molili.+  Mpe bamoni-bimonaneli+ bakoyoka nsɔni,+ mpe basakoli ya makambo oyo ebombaná+ bakolɛmba nzoto. Mpe bango nyonso, bakozipa monzomba na bango+ mpo Nzambe azali koyanola bango te.’”+  Nzokande, mpo na elimo ya Yehova, natondi mɛkɛ na nguya mpe na bosembo mpe na bokasi,+ mpo na koyebisa Yakobo botomboki na ye mpe Yisraele lisumu na ye.+  Nabondeli bino, bóyoka likambo oyo, bino bankumu ya ndako ya Yakobo mpe bino bakomanda ya ndako ya Yisraele,+ bino bato oyo bozali koyina bosembo mpe bino bato oyo bozali kotɛngisa ata eloko oyo ezali alima;+ 10  bozali kotonga Siona na misala ya kosopa makila mpe Yerusaleme na misala oyo ezangi boyengebene.+ 11  Bankumu na ye bazali kosambisa kaka mpo na kanyaka,+ mpe banganga-nzambe na ye mpenza bazali kolakisa kaka mpo na lifuti,+ mpe basakoli na ye mpenza bazali kosakola makambo ebombaná kaka mpo na mbongo;+ ata bongo bazali kokoba kotya motema epai ya Yehova, wana bazali koloba ete: “Yehova azali nde katikati na biso te?+ Mpasi ekoyela biso te.”+ 12  Yango wana mpo na bino, Siona ekobalolama lokola elanga, mpe Yerusaleme ekokóma mabondo ya bitiká,+ mpe ngomba ya ndako ekozala lokola bisika oyo etombwaná ya zamba.

Maloba na nse