Matai 7:1-29

7  “Bótika kosambisa+ mpo básambisa bino te;  mpo bakosambisa bino na lisambisi oyo bozali kosambisa;+ mpe bakomekela bino na emekeli oyo bozali komekela.+  Bongo mpo na nini ozali kotala lititi na liso ya ndeko na yo, kasi ozali komona te libaya ya motɔndɔ na liso na yo moko?+  To ndenge nini okoki koloba na ndeko na yo: ‘Tiká nalongola lititi na liso na yo’; nzokande talá! libaya ya motɔndɔ ezali na liso na yo moko?+  Mokosi! Liboso longolá libaya ya motɔndɔ na liso na yo moko, bongo okomona polele ndenge ya kolongola lititi na liso ya ndeko na yo.  “Bópesa bambwa eloko mosantu te,+ mpe bóbwakela bangulu mayaka na bino te, noki bányatanyata+ yango na makolo na bango, bábaluka mpe bázokisa bino.  “Bókoba kosɛnga,+ mpe bakopesa bino; bókoba koluka, mpe bokomona; bókoba kobɛta kɔkɔkɔ,+ mpe bakofungolela bino.  Mpo moto nyonso oyo asɛngaka azwaka,+ mpe moto nyonso oyo alukaka amonaka, mpe moto nyonso oyo azali kobɛta kɔkɔkɔ bakofungolela ye.  Ɛɛ, moto nani na kati na bino oyo soki mwana na ye+ asɛngi mampa—akopesa ye libanga? 10  To, mbala mosusu soki asɛngi mbisi—akopesa ye nyoka? 11  Yango wana, soki bino, atako bozali bato mabe,+ boyebi kopesa bana na bino makabo ya malamu, bongo Tata na bino oyo azali na likoló, akopesa te baoyo bazali kosɛnga ye biloko ya malamu koleka?+ 12  “Yango wana, makambo nyonso oyo bolingaka bato básalela bino,+ bino mpe bósalela bango kaka bongo; ya solo, wana nde likambo ya ntina oyo Mibeko mpe Basakoli bateyi.+ 13  “Bókɔta na porte ya moke;+ mpamba te nzela ya monene mpe oyo efungwamá nde oyo ememaka na libebi, mpe bato oyo bazali kokɔta kuna bazali mingi; 14  nzokande porte oyo ya moke mpe nzela ya nkaka yango nde ememaka na bomoi, mpe bato oyo bazali komona yango bazali moke.+ 15  “Bókeba na basakoli ya lokuta+ oyo bazali koya epai na bino balati mposo ya mpate,+ kasi na kati bazali nde bambwa ya zamba ya lokoso.+ 16  Bokoyeba bango na mbuma na bango.+ Babukaka mbuma ya vinyo na nzete ya nzubɛ te to mbuma ya figi na nzete ya nsɛndɛ te, boye te?+ 17  Ndenge moko mpe nzete nyonso ya malamu ebotaka mbuma ya malamu, kasi nzete nyonso ya mabe ebotaka mbuma ya mabe;+ 18  nzete ya malamu ekoki kobota mbuma ya mabe te, nzete ya mabe mpe ekoki kobota mbuma ya malamu te. 19  Nzete nyonso oyo ebotaka mbuma ya malamu te bakataka yango mpe babwakaka yango na mɔtɔ.+ 20  Yango wana, ya solo mpenza, bokoyeba bato wana na mbuma na bango.+ 21  “Ezali te bato nyonso oyo balobaka na ngai: ‘Nkolo, Nkolo,’ nde bakokɔta na bokonzi ya likoló, kasi moto oyo azali kosala+ mokano ya Tata na ngai oyo azali na likoló.+ 22  Na mokolo yango, bato mingi bakoloba na ngai: ‘Nkolo, Nkolo,+ tosakolaki na nkombo na yo te? mpe tobimisaki bademo na nkombo na yo te? mpe tosalaki ebele ya misala mingi ya nguya na nkombo na yo te?’+ 23  Nzokande nakoyebisa bango polele ete: Nayebi bino ata moke te!+ Bólongwa mosika na ngai, bino bato oyo bobukaka mibeko.+ 24  “Yango wana, moto nyonso oyo ayokaka maloba na ngai oyo mpe atosaka yango akokokana na moto ya mayele, oyo atongaki ndako na ye likoló ya mabanga.+ 25  Mpe mbula enɔkaki makasi mpe mpela eyaki mpe mipɛpɛ epɛpaki mpe ebɛtaki ndako yango, kasi ebukanaki te, mpo moboko na yango ezalaki likoló ya mabanga. 26  Lisusu, moto nyonso oyo ayokaka maloba na ngai oyo mpe asalelaka yango te+ akokokana na zoba+ oyo atongaki ndako na ye likoló ya zɛlo. 27  Mpe mbula enɔkaki makasi mpe mpela eyaki mpe mipɛpɛ epɛpaki mpe ebɛtaki ndako yango+ mpe ebukanaki, ekweaki mpe ebebaki mpenza kobeba.”+ 28  Nzokande esalemaki boye ntango Yesu asilisaki maloba yango: ebele ya bato wana bakamwaki+ na ndenge na ye ya koteya; 29  mpo azalaki koteya bango lokola moto oyo azali na bokonzi,+ kasi lokola bakomeli na bango te.

Maloba na nse