Matai 2:1-23

2  Nsima ya kobotama ya Yesu na Beteleme+ ya Yudea na mikolo ya Erode+ mokonzi, talá! banganga-minzoto+ bauti na ɛsti bayei na Yerusaleme,  mpe balobi ete: “Wapi moto oyo abotami mokonzi+ ya Bayuda? Mpo tomonaki monzoto+ na ye ntango tozalaki na ɛsti, mpe toyei kogumbamela ye.”  Ntango Mokonzi Erode ayokaki yango, abulunganaki, ye ná Yerusaleme mobimba;  mpe ayanganisaki banganga-nzambe bakonzi ná bakomeli nyonso mpe abandaki kotuna bango epai wapi Kristo asengeli kobotama.  Balobaki na ye ete: “Na Beteleme+ ya Yudea; mpo talá ndenge ekomamaki na nzela ya mosakoli,  ‘Mpe yo, Ee Beteleme+ ya mokili ya Yuda, ozali engumba oyo eleki moke te na kati ya baguvɛrnɛrɛ ya Yuda; mpo moto moko oyo akoyangela,+ oyo akokamba+ bato na ngai, Yisraele, akouta na yo.’”  Bongo Erode abengisaki banganga-minzoto yango na kobombana mpe atunaki bango malamumalamu mpo ayeba ntango oyo monzoto yango emonanaki;  mpe, ntango atindaki bango na Beteleme, alobaki ete: “Bókende koluka mwana yango malamumalamu, mpe soki bomoni ye, bóyebisa ngai, mpo ngai mpe nakende kogumbamela ye.”+  Nsima ya koyoka mokonzi, bakendaki; mpe talá! monzoto oyo bamonaki ntango bazalaki na ɛsti+ ezalaki kokende liboso na bango, tii etɛlɛmaki likoló ya esika oyo mwana yango ya moke azalaki. 10  Ntango bamonaki monzoto yango basepelaki mingi mpenza. 11  Mpe ntango bakɔtaki na ndako bamonaki mwana yango ya moke ná Maria mama na ye, bongo bakweaki na nse mpe bagumbamelaki ye. Bafungolaki mpe biloko na bango ya motuya mpe bapesaki ye makabo: wolo, olibana ná mire. 12  Nzokande, lokola Nzambe akebisaki+ bango na ndɔtɔ ete bázongela Erode te, bazongaki na mokili na bango na nzela mosusu. 13  Nsima ya kozonga na bango, talá! anzelu ya Yehova+ abimelaki Yozefe na ndɔtɔ mpe alobaki ete: “Tɛlɛmá, kamatá mwana ná mama na ye mpe kimá na Ezipito, mpe fandá kuna tii ntango nakoloba na yo ozonga; mpo Erode alingi koluka mwana yango mpo aboma ye.” 14  Bongo atɛlɛmaki mpe akamataki mwana yango ná mama na ye na butu mpe akendaki na Ezipito, 15  mpe afandaki kuna tii na liwa ya Erode, mpo oyo Yehova alobaki na nzela ya mosakoli na ye ekokisama:+ “Nabengaki mwana na ngai alongwa na Ezipito.”+ 16  Bongo ntango Erode amonaki ete banganga-minzoto bakosaki ye, ayokaki nkanda makasi mpenza, mpe atindaki báboma bana mibali nyonso na Beteleme mpe na bitúká na yango nyonso, banda na mbula mibale mpe na nse na yango, na kotalela ntango oyo monzoto ebimaki, ndenge banganga-minzoto bayebisaki ye.+ 17  Bongo likambo oyo elobamaki na nzela ya mosakoli Yirimia ekokisamaki: 18  “Mongongo moko eyokanaki na Rama,+ kolela mpe koganga na kolela mingi; Rashele+ nde azalaki kolela bana na ye, mpe aboyaki kobɔndisama, mpo bazali lisusu te.” 19  Ntango Erode akufaki, talá! anzelu ya Yehova abimelaki Yozefe na ndɔtɔ+ na Ezipito 20  mpe alobaki ete: “Tɛlɛmá, kamatá mwana ná mama na ye mpe kende na mokili ya Yisraele, mpo baoyo bazalaki koluka molimo ya mwana yango bakufi.” 21  Bongo atɛlɛmaki mpe akamataki mwana yango ná mama na ye mpe akɔtaki na mokili ya Yisraele. 22  Kasi lokola ayokaki ete Arkelausi azali koyangela Yudea na esika ya tata na ye Erode, abangaki kokende kuna. Lisusu, lokola Nzambe akebisaki ye na ndɔtɔ,+ akendaki na teritware ya Galile,+ 23  mpe afandaki na engumba moko na nkombo Nazarete,+ mpo likambo oyo elobamaki na nzela ya basakoli ekokisama: “Bakobenga ye Monazarete.”+

Maloba na nse