Matai 1:1-25

1  Buku ya molɔngɔ ya bankɔkɔ+ ya Yesu Kristo, mwana ya Davidi,+ mwana ya Abrahama:+   Abrahama abotaki Yisaka;+Yisaka abotaki Yakobo;+Yakobo abotaki Yuda+ ná bandeko na ye;   Yuda abotaki Pereze+ ná Zera mpe mama na bango ezalaki Tamara;Pereze abotaki Hezerone;+Hezerone abotaki Rama;+   Rama abotaki Aminadabe;Aminadabe abotaki Nahashone;+Nahashone abotaki Salemone;+   Salemone abotaki Boaze mpe mama na ye ezalaki Rahaba;+Boaze abotaki Obede mpe mama na ye ezalaki Ruta;+Obede abotaki Yese;+   Yese abotaki Davidi+ mokonzi.+Davidi abotaki Salomo+ na mwasi ya Uria;   Salomo abotaki Rehoboame;+Rehoboame abotaki Abiya;Abiya+ abotaki Asa;+   Asa abotaki Yehoshafate;+Yehoshafate abotaki Yehorame;+Yehorame abotaki Uzia;   Uzia abotaki Yotame;Yotame + abotaki Ahaze; + Ahaze abotaki Hizikiya;+ 10  Hizikiya abotaki Manase;+Manase+ abotaki Amone;+Amone+ abotaki Yosiya; 11  Yosiya+ abotaki Yekonia+ ná bandeko na ye na ntango oyo Bayuda bamemamaki na Babilone.+ 12  Na Babilone Yekonia abotaki Shealatiele;+Shealatiele abotaki Zerubabele;+ 13  Zerubabele abotaki Abiude;Abiude abotaki Eliakime;Eliakime abotaki Azore; 14  Azore abotaki Zadoke;Zadoke abotaki Akime;Akime abotaki Eliude; 15  Eliude abotaki Eleazare;Eleazare abotaki Matane;Matane abotaki Yakobo; 16  Yakobo abotaki Yozefe mobali ya Maria, oyo abotaki Yesu,+ oyo babengi Kristo.+ 17  Bongo mabota nyonso banda na Abrahama tii na Davidi ezalaki mabota zomi na minei, mpe banda na Davidi tii na ntango oyo Bayuda bamemamaki na Babilone mabota zomi na minei, mpe banda bamemamaki na Babilone tii na Kristo mabota zomi na minei. 18  Kasi kobotama ya Yesu Kristo ezalaki boye. Na eleko oyo mama na ye Maria ná Yozefe balakanaki+ libala, Maria azwaki zemi na nzela ya elimo santu+ liboso bábalana. 19  Nzokande, Yozefe mobali na ye, lokola azalaki moyengebene mpe alingaki te kosambwisa ye na miso ya bato,+ akanaki aboma libala+ na ye na nkuku. 20  Kasi nsima ya kokanisa makambo yango, talá! anzelu ya Yehova abimelaki ye na ndɔtɔ, alobaki ete: “Yozefe, mwana ya Davidi, kobanga te kotya Maria mwasi na yo na ndako, mpo zemi oyo azwi euti na elimo santu.+ 21  Akobota mwana mobali, mpe okopesa ye nkombo Yesu,+ mpo akobikisa+ bato na ye+ na masumu na bango.”+ 22  Nyonso wana esalemaki mpo maloba oyo Yehova alobaki na nzela ya mosakoli+ na ye ekokisama:+ 23  “Talá! Ngɔndɔ+ akozwa zemi mpe akobota mwana mobali, mpe bakopesa ye nkombo Emanuele,”+ oyo soki babongoli elakisi, “Nzambe azali na biso.”+ 24  Bongo Yozefe alamukaki na mpɔngi mpe asalaki ndenge anzelu ya Yehova atindaki ye, mpe atyaki mwasi na ye na ndako. 25  Kasi asangisaki na ye nzoto te+ tii ntango abotaki mwana mobali;+ mpe apesaki ye nkombo Yesu.+

Maloba na nse