Masese 9:1-18

9  Bwanya ya solosolo+ etongi ndako na yango;+ epapipapi makonzí na yango nsambo.  Ezwi ebongiseli ya koboma nyama na yango; esangisi vinyo na yango; longola oyo wana, ebongisi mesa na yango.+  Etindi basaleli na yango ya basi, mpo ebelela na nsɔngɛ ya bisika oyo etombwaná ya sité ete:  “Moto nyonso oyo azangi mayele, abaluka mpe aya awa.”+ Moto nyonso oyo azali na motema te+—alobi na ye boye:  “Bóya, bólya limpa na ngai mpe bóya komɛla vinyo oyo nasangisi.+  Bótika bato oyo bazangi mayele mpe bókoba kozala na bomoi,+ mpe bótambola alima na nzela ya mayele.”+  Ye oyo azali kosembola mosɛki azali komiyokisa nsɔni,+ mpe ye oyo azali kopesa moto ya mabe mpamela—mbeba ezali na ye.+  Kopamela mosɛki te, noki ayina yo.+ Pesá moto ya bwanya mpamela mpe akolinga yo.+  Pesá moto ya bwanya mateya mpe akokóma lisusu na bwanya koleka.+ Pesá moyengebene boyebi mpe akobakisa boyebi ya makambo mingi. 10  Kobanga Yehova ezali ebandeli ya bwanya,+ mpe boyebi ya Oyo Aleki Bosantu, yango nde mayele.+ 11  Mpo na nzela na ngai, mikolo na yo ekokóma mingi,+ mpe bakobakisela yo bambula ya bomoi.+ 12  Soki okómi na bwanya, okómi na bwanya mpo na bolamu na yo moko;+ mpe soki otyoli, okozwa mpasi kaka yo moko.+ 13  Mwasi ya zoba azali mobulumobulu.+ Azali zobazoba mpe ayebaka ata eloko moko te.+ 14  Mpe afandi na monɔkɔ ya ndako na ye, na kiti, na bisika etombwani ya sité,+ 15  mpo na kobelela baoyo bazali koleka na nzela, baoyo bazali kokende alima na banzela na bango ete:+ 16  “Moto nyonso oyo azangi mayele, abaluka mpe aya awa.”+ Mpe moto nyonso oyo azali na motema te+—alobi mpe na ye boye: 17  “Mai oyo eyibami ezalaka elɛngi,+ mpe limpa oyo elyami na kobombana—ezalaka kitoko.”+ 18  Kasi ye ayebi te ete baoyo bazangi makasi kati na liwa bazali kuna, ete baoyo ye abengi bazali na bisika ya nse ya Nkunda.*+

Maloba na nse

To, “Sheole.” Talá Ap 4.