Masese 7:1-27

7  Mwana na ngai, batelá maloba na ngai,+ mpe tiká obomba mitindo na ngai malamumalamu epai na yo.+  Batelá mitindo na ngai mpe kobá kozala na bomoi,+ mpe batelá mobeko na ngai lokola mbuma ya miso+ na yo.  Kangá yango na misapi na yo,+ mpe komá yango na etanda ya motema na yo.+  Lobá na bwanya+ boye: “Yo ndeko na ngai ya mwasi”; mpe bengá mayele “Yo ndeko mwasi ya libota na ngai,”  mpo na kobatela yo na mwasi mopaya,+ na mopaya oyo akómisá maloba na ye sukali.+  Mpo, na lininisa ya ndako na ngai, natalaki na nse, na kiyungulu ya lininisa na ngai,+  mpo natala malamumalamu bato oyo bazangi mayele.+ Natyaki likebi mpo nasosola na kati ya bana mibali elenge mobali moko oyo azali na motema te,+  azalaki koleka pene na esika babalabala ekutaná, pene na ndako ya mwasi yango, mpe azalaki kotambola na nzela oyo ekei na ndako ya mwasi yango,+  na mwa molili, na mpokwa ya mokolo yango,+ ntango butu ná molili ebandaki kokɔta. 10  Mpe talá! mwasi moko azali koya kokutana na ye, alati bilamba ya mwasi ya ndumba+ mpe motema na ye ezali na mayele mabe. 11  Azali mobulumobulu mpe motó makasi.+ Makolo na ye efandaka na ndako te.+ 12  Mokemoke na libándá, mokemoke na bisika minene ya bato nyonso,+ mpe pene na bisika nyonso babalabala ekutaná abatamaka mpo na kozela.+ 13  Mpe asimbi ye mpe apwɛpwi ye.+ Kozanga nsɔni, abandi koloba na ye boye: 14  “Nasengelaki kopesa bambeka ya boyokani.+ Lelo, nakokisi bilako na ngai.+ 15  Yango wana nayei kokutana na yo, koluka elongi na yo, mpo namona yo. 16  Nabongisi mbeto na ngai na babulangiti, na biloko ya langi ndenge na ndenge, na lini ya Ezipito.+ 17  Namwangisi mpaka ya mire, aloe mpe kinamono+ na mbeto na ngai. 18  Yaká, tólangwa bolingo tii na ntɔngɔ; tósepelisana na bolingo.+ 19  Mpo mobali na ngai azali na ndako te; akei mobembo mosika.+ 20  Azwi saki ya mbongo na lobɔkɔ na ye. Akozonga na ndako na ye mokolo oyo sanza ebimaka mobimba.” 21  Abungisi ye nzela na ebele ya maloba na ye ya kondimisa.+ Akosi ye na ebele ya maloba sukali ya mbɛbu na ye.+ 22  Na mbala moko, elenge mobali yango akómi kolanda ye,+ lokola ngɔmbɛ oyo ekei kobomama, mpe lokola nde akangami na bikangeli mpo na kozwa disiplini oyo zoba azwaka, 23  kino likula moko ekopasola libale na ye,+ kaka ndenge ndɛkɛ ekɔtaka nokinoki na motambo,+ mpe ayebi te ete yango etali molimo na ye mpenza.+ 24  Mpe sikoyo, Ee bana, bóyoka ngai mpe bótya likebi na maloba ya monɔkɔ na ngai.+ 25  Motema na bino ebaluka mpo na kolanda banzela na ye te. Bóyengayenga na babalabala na ye te.+ 26  Mpo baoyo ye akweisá bibembe bazali mingi,+ mpe baoyo nyonso ye abomá bazali ebele.+ 27  Ndako na ye nde banzela oyo ezali komema na Nkunda;*+ banzela yango ezali kokita na bashambrɛ ya kati ya liwa.+

Maloba na nse

To, “Sheole.” Talá Ap 4.