Masese 5:1-23

5  Ee mwana na ngai, tyá likebi na bwanya na ngai.+ Sembolá matoi na yo epai ya bososoli na ngai,+  mpo obatela makoki ya kokanisa;+ mpe tiká mbɛbu na yo ebatela boyebi.+  Mpo mbɛbu ya mwasi mopaya ezali se kotanga lokola ndako ya mafuta ya nzoi,+ mpe monɔkɔ na ye ezali mosɛlu lokola mafuta.+  Kasi nsuka ya makambo na ye ezali bololo lokola mbondo;+ epeli lokola mopanga ya mino mibale.+  Makolo na ye ezali kokita na liwa.+ Matambe na ye ezali kosimba Nkunda.*+  Atyaka likebi na nzela ya bomoi te.+ Banzela na ye ezali koyengayenga, ayebi te epai wapi.+  Bongo sikoyo, Ee bana na ngai, bóyoka ngai+ mpe bótya maloba ya monɔkɔ na ngai pembeni te.+  Batelá nzela na yo mosika na ye, mpe kopusana pene na monɔkɔ ya ndako na ye te,+  mpo opesa bato mosusu lokumu na yo te,+ to bambula na yo te na oyo ezali mabe;+ 10  mpo bapaya bátonda na nguya na yo te,+ mpe biloko oyo ozwaki na mpasi ezala na ndako ya mopaya te,+ 11  mpe oya kolelalela te na bomoi na yo na mikolo oyo ezali koya+ ntango mosuni na yo mpe nzoto na yo ekokóma na nsuka.+ 12  Mpe okoloba mpenza ete: “Talá nayinaki disiplini+ mpe motema na ngai etyolaki mpenza mpamela!+ 13  Mpe nayokaki mongongo ya balakisi na ngai te+ mpe nasembolaki litoi na ngai epai ya bateyi na ngai te.+ 14  Nokinoki nayei kokɔta na mabe ya ndenge nyonso+ na kati ya lisangá mpe ya liyangani.”+ 15  Mɛlá mai ya libulu na yo moko ya kobomba mai, mpe oyo ezali kotíyola uta na katikati ya libulu na yo moko.+ 16  Maziba na yo esengeli nde kopanzana libándá,+ mpe mikɛli ya mai na yo na bisika minene ya bato nyonso? 17  Yango ezala mpo na yo moko, kasi mpo na bapaya te elongo na yo.+ 18  Liziba ya mai na yo epambwama,+ mpe sepelá na mwasi ya bolenge na yo,+ 19  bishe ya bolingo mpe ntaba kitoko ya ngomba.+ Mabɛlɛ na ye elangwisa yo ntango nyonso.+ Bolingo na ye elangwisa yo ntango nyonso.+ 20  Bongo mwana na ngai, mpo na nini olangwa mwasi mopaya to oyamba ntolo ya mwasi mopaya?+ 21  Mpo banzela ya moto ezali liboso ya miso ya Yehova,+ mpe atyaka likebi na banzela na ye nyonso.+ 22  Mabunga ya moto mabe ekokanga ye moko,+ mpe akokangama na bansinga ya lisumu na ye moko.+ 23  Ye nde akokufa mpo disiplini ezali te,+ mpe abungi nzela mpo bozoba na ye eleki mingi.+

Maloba na nse

To, “Sheole.” Talá Ap 4.