Masese 27:1-27

27  Komikumisa te mpo na mokolo ekoya lobi,+ mpo oyebi te soki mokolo ekobota nini.+  Moto oyo auti epai mosusu akumisa yo, kasi monɔkɔ na yo moko te; mopaya akumisa yo, kasi mbɛbu na yo moko te.+  Kilo ya libanga mpe mokumba ya zɛlo+—kasi motungisi oyo zoba apesaka ezali kilo koleka yango nyonso mibale.+  Makambo mabe ya nkɛlɛ ezali, nkanda+ lokola mpela mpe ezali, kasi nani akoki kotɛlɛma liboso ya zuwa?+  Mpamela ya polele+ ezali malamu koleka bolingo ya kobombana.  Bampota oyo moto oyo azali kolinga azokisi yo ezali sembo,+ kasi mapwɛpwɛ ya moto oyo azali koyina ezali biloko oyo esengeli kosɛngama na kobondela.+  Molimo oyo etondi ekonyatanyata mafuta ya nzoi oyo ezali na ndako na yango, kasi mpo na molimo oyo ezali na nzala, eloko nyonso ya bololo ezali elɛngi.+  Lokola ndɛkɛ oyo ezali kokima mosika na zumbu na yango,+ moto oyo azali kokima mosika ya esika oyo afandaka azali mpe bongo.+  Mafuta mpe mpaka ya malasi+ nde esepelisaka motema, ndenge mpe elɛngi ya kozala na moninga esepelisaka motema mpo na toli na ye oyo epesami na molimo na ye mobimba.+ 10  Kotika moninga na yo te to moninga ya tata na yo te, mpe kokɔta na ndako ya ndeko na yo te na mokolo ya likama na yo. Moninga oyo azali pene azali malamu koleka ndeko oyo azali mosika.+ 11  Zalá na bwanya, mwana na ngai, mpe sepelisá motema na ngai,+ mpo nazongisa monɔkɔ na ye oyo azali kotumola ngai.+ 12  Moto ya ekɛngɛ oyo amoni likama amibombi;+ bato oyo bazangi mayele baleki kaka mpe bazwi mpasi.+ 13  Soki moto amipesi ndanga mpo na mopaya, kamatá elamba na ye;+ mpe soki ezali mpo ayokani na mwasi mopaya, simbá ndanga epai na ye.+ 14  Ye oyo azali kopambola moninga na ye na mongongo makasi na ntɔngɔntɔngɔ, bakotángela ye yango lokola kolakelama mabe.+ 15  Nsamba oyo ezali kotanga mpe kobengana moto na mokolo ya mbula oyo ezali kosila noki te mpe mwasi oyo abimisaka kowelana bazali ndenge moko.+ 16  Moto nyonso oyo azali kobomba ye abombi mopɛpɛ, mpe lobɔkɔ na ye ya mobali ezali kosimba nde mafuta. 17  Ebende epelisaka ebende. Ndenge moko mpe moto angɛngisaka elongi ya moto mosusu.+ 18  Ye oyo azali kobatela nzete ya figi akolya mbuma na yango,+ mpe ye oyo azali kokɛngɛla nkolo na ye akokumisama.+ 19  Ndenge na mai elongi ekokanaka na elongi, motema ya moto mpe ekokanaka na motema ya moto. 20  Nkunda* mpe esika ya libebi+ etondaka te;+ miso ya moto mpe etondaka te.+ 21  Nzungu ya kopɛtola ezali mpo na palata+ mpe litumbu mpo na wolo;+ mpe na lokumu ya moto nde bayebaka ye.+ 22  Ata soki otutituti zoba na motute na kati ya liboka kino akómi putulu, esika moko na mbuma oyo ebukanibukani, bozoba na ye ekotika ye te.+ 23  Osengeli koyeba mpenza ndenge ya etonga na yo. Tyá motema na yo na bitonga na yo;+ 24  mpo biloko ya motuya ekozala te mpo na ntango oyo etyami ndelo te,+ motole ekozala mpe te mabota na mabota. 25  Matiti ya mobesu elimwe, mpe matiti ya sika ebimi, mpe milona ya bangomba eyanganisami.+ 26  Bana-mpate ya mibali bazali mpo na bilamba na yo,+ mpe bantaba-mibali ezali mpo na ntalo ya elanga. 27  Mpe miliki ya ntaba ekoki mpo na bilei na yo, mpo na bilei ya bato ya ndako na yo, mpe biloko ya kobikela+ mpo na basaleli na yo ya basi.

Maloba na nse

To, “Sheole.” Talá Ap 4.