Masese 23:1-35

23  Soki ofandi mpo na kolya elongo na mokonzi, osengeli mpenza kokeba na oyo ezali liboso na yo,+  mpe osengeli kotya mbeli na nkingo na yo soki ozali moto oyo molimo na ye ezalaka na mposa makasi.+  Komonisa te ete ozali na mposa ya bilubu na ye ya elɛngi, mpo ezali bilei ya bokosi.+  Koboma nzoto te mpo na kozwa bomɛngo.+ Tiká kotyela mayele na yo moko motema.+  Obwaki miso na yo kuna, nzokande ezali eloko te?+ Mpo ya solo, emisalelaka mapapu lokola oyo ya mpongo mpe epumbwaka mosika na likoló.+  Kolya te bilei ya moto oyo azali na liso ya moimi,+ komonisa mpe te ete ozali na mposa ya bilubu na ye ya elɛngi.+  Mpo azali lokola moto oyo akanisikanisi na molimo na ye.+ Azali koloba na yo: “Lyá mpe mɛlá,” kasi motema na ye ezali elongo na yo te.+  Mwa eloko na yo oyo olei, okosanza yango, mpe okobebisa mpamba maloba na yo ya elɛngi.+  Koloba na matoi ya moto ya zoba te,+ mpo akotyola maloba na yo ya mayele.+ 10  Kozongisa ndelo ya kalakala nsima te,+ mpe kokɔta te na elanga ya bana mibali oyo batata bakufá.+ 11  Mpo Mosikoli na bango azali makasi; ye moko akosamba na yo mpo na bango.+ 12  Yaká na motema na yo epai ya disiplini mpe na litoi na yo epai ya maloba ya boyebi.+ 13  Koboyela mwana disiplini te.+ Soki obɛti ye na fimbo, akokufa te. 14  Osengeli kobɛta ye na fimbo, mpo obikisa molimo na ye na Nkunda.*+ 15  Mwana na ngai, soki motema na yo ekómi na bwanya,+ motema na ngai, ɛɛ oyo ya ngai, ekosepela.+ 16  Mpe bangɛi na ngai ekozala na nsai ntango mbɛbu na yo ekoloba makambo oyo elongobani.+ 17  Motema na yo elula basumuki te,+ kasi bangáká Yehova mokolo mobimba.+ 18  Mpo na ndenge yango, mikolo oyo ekoya nsima ekozala malamu,+ mpe elikya na yo ekolongolama te.+ 19  Yo, Ee mwana na ngai, yoká mpe kómá moto ya bwanya, mpe kambá motema na yo na nzela.+ 20  Kozala te kati na bamɛli minene ya vinyo,+ kati na bato oyo balyaka mosuni na lokoso.+ 21  Mpo molangwi-masanga mpe moto oyo alyaka na lokoso bakokóma na bobola,+ mpe kolalalala ekolatisa moto bilamba oyo epasukapasuká.+ 22  Yoká tata na yo oyo abotaki yo,+ mpe kotyola mama na yo te kaka mpo akómi mobange.+ 23  Sombá solo+ mpe kotɛka yango te—bwanya ná disiplini ná mayele.+ 24  Tata ya moyengebene akozala na esengo mpenza;+ ye oyo aboti moto ya bwanya akosepela mpe na ye.+ 25  Tata na yo ná mama na yo bakosepela, mpe mwasi oyo abotaki yo akozala na esengo.+ 26  Mwana na ngai, pesá ngai motema na yo, mpe tiká miso na yo wana esepela na banzela na ngai.+ 27  Mpo mwasi ya ndumba azali libulu mozindo+ mpe mwasi mopaya azali libulu ya mai oyo ezali nkaka. 28  Ya solo, ye abatamaka mpo na kozela lokola moyibi;+ mpe kati na mibali abakisaka motángo ya bato oyo basalaka na bokosi.+ 29  Banani bazalaka na mawa? Banani bayokaka nzoto malamu te? Banani bawelanaka?+ Banani bazalaka na mitungisi? Banani bazokaka mpamba? Banani bazalaka na miso molilimolili? 30  Baoyo balekisaka ntango mingi na vinyo,+ baoyo bakɔtaka mpo na koluka vinyo oyo esangisami.+ 31  Kotala vinyo te ntango ezali komonana motane, ntango ezali kobimisa ngɛlingɛli na kɔpɔ, ntango ezali koleka swaa. 32  Na nsuka na yango, eswaka lokola nyoka,+ mpe ebimisaka ngɛngɛ lokola etupa.+ 33  Miso na yo ekomona bimonamona, mpe motema na yo ekoloba makambo ya kilikili.+ 34  Mpe okokóma mpenza lokola moto oyo alali na katikati ya mbu, ɛɛ, lokola moto oyo alali na nsɔngɛ ya likonzí ya kokangisa elamba ya masuwa.+ 35  “Babɛti ngai, kasi nabɛli te; batuti ngai, kasi nayebi te. Nakolamuka ntango nini?+ Kutu nakoluka yango lisusu.”+

Maloba na nse

To, “Sheole.” Talá Ap 4.