Masese 2:1-22

2  Mwana na ngai, soki okoyamba maloba na ngai+ mpe okobomba mitindo na ngai malamumalamu epai na yo,+  mpo na litoi na yo otyela bwanya likebi,+ mpo obalusa motema na yo epai ya bososoli;+  lisusu, soki okobelela mpo na mayele+ mpe okobimisa mongongo na yo mpo na bososoli,+  soki okobi koluka yango lokola palata,+ mpe okobi kolukaluka yango lokola biloko ya motuya oyo ebombani,+  boye okokanga ntina ya kobanga+ Yehova, mpe okozwa boyebi ya Nzambe.+  Mpo Yehova ye moko apesaka bwanya;+ boyebi ná bososoli eutaka na monɔkɔ na ye.+  Mpe akobomba malamu mpenza bwanya mpo na bato ya kolongobana;+ azali nguba ya baoyo batambolaka kozanga mbeba,+  na kobateláká banzela ya bosembo,+ mpe akokɛngɛla nzela ya bato na ye ya sembo.+  Boye okokanga ntina ya boyengebene ná bosembo ná kolongobana, nzela mobimba ya oyo ezali malamu.+ 10  Ntango bwanya ekokɔta na motema na yo+ mpe boyebi ekokóma elɛngi na molimo na yo,+ 11  likoki ya kokanisa ekokɛngɛla yo,+ bososoli ekobatela yo,+ 12  mpo na kobikisa yo na nzela ya mabe,+ na moto oyo alobaka makambo ya kilikili,+ 13  na baoyo batikaka banzela ya kolongobana mpo na kotambola na banzela ya molili,+ 14  na baoyo basepelaka na kosala mabe,+ oyo bayokaka esengo na makambo ya kilikili ya mabe;+ 15  baoyo banzela na bango etɛngamá mpe oyo bazali na etamboli ya mbilingambilinga;+ 16  mpo na kobikisa yo na mwasi mopaya, na mwasi mopaya+ oyo akómisi maloba na ye sukali,+ 17  oyo azali kotika moninga ya motema ya bolenge na ye+ mpe oyo abosani kondimana ya Nzambe na ye.+ 18  Mpo ndako na ye ezali kozinda kino na liwa mpe banzela na ye kino epai ya baoyo bazangi makasi kati na liwa.+ 19  Moto moko te kati na baoyo bazali kosangisa na ye nzoto akozonga, bakomona mpe lisusu te banzela ya baoyo bazali na bomoi.+ 20  Ezali bongo mpo otambola na nzela ya bato malamu+ mpe mpo obatela banzela ya bayengebene.+ 21  Mpo bato ya kolongobana nde bakofanda na mabele,+ mpe bato oyo bazangi mbeba nde bakotikala na yango.+ 22  Kasi bato mabe bakolongolama na mabele;+ mpe bato ya bokosi bakopikolama wana.+

Maloba na nse