Masese 18:1-24

18  Ye oyo azali komitangola na bamosusu akoluka mposa na ye moko;+ akotombokela makambo nyonso ya bwanya.+  Ye oyo azali zoba asepelaka na bososoli te,+ kasi kaka komonisa oyo ezali na motema na ye.+  Ntango moto mabe akɔti, kotyolama mpe esengeli kokɔta;+ mpe kosambwa ezali esika moko na nsɔni.+  Maloba ya monɔkɔ ya moto ezali mai mozindo.+ Liziba ya bwanya ezali mokɛli oyo ezali kopunzwapunzwa.+  Komonisa koponapona mpo na moto mabe ezali malamu te,+ koboyela moyengebene bosembo na lisambisi ezali mpe malamu te.+  Mbɛbu ya moto oyo azali zoba ekɔtaka na koswana,+ mpe monɔkɔ na ye ebengaka kobɛtama.+  Monɔkɔ ya zoba ezali libebi na ye,+ mpe mbɛbu na ye ezali motambo mpo na molimo na ye.+  Maloba ya moto oyo akoselaka bato makambo ezali lokola biloko oyo esengeli komɛlama na lokoso,+ biloko oyo ekitaka na kati mpenza ya libumu.+  Mpe moto oyo azali kosala mosala na ye na gɔigɔi+—ye azali ndeko ya moto oyo abebisaka.+ 10  Nkombo ya Yehova ezali ndako molai ya makasi.+ Moyengebene akimaka mpo na kokɔta kuna mpe azwaka libateli.+ 11  Biloko ya motuya ya mozwi nde sité na ye ya makasi,+ mpe na makanisi na ye, yango ezali lokola efelo oyo ebatelaka.+ 12  Liboso ya kokwea, motema ya moto ezalaka na lolendo,+ mpe komikitisa ezalaka liboso ya nkembo.+ 13  Ntango moto azali koyanola na likambo liboso ya koyoka yango,+ wana ezali bozoba mpo na ye mpe kosambwa.+ 14  Elimo ya moto ekoki koyikela maladi na ye mpiko;+ kasi elimo oyo elɛmbi, nani akokoka yango?+ 15  Motema ya moto ya mayele ezwaka boyebi,+ mpe litoi ya bato ya bwanya elukaka kozwa boyebi.+ 16  Likabo oyo moto apesi ekofungolela ye nzela polele,+ mpe ekomema ye ata liboso ya bato minene.+ 17  Moto oyo alobaka liboso na ntango azali kosamba amonanaka moyengebene;+ moninga na ye akoya mpe akolandela mpenza ye malamumalamu.+ 18  Mbɛsɛ esukisaka kowelana,+ mpe ekabolaka ata bato ya nguya.+ 19  Ndeko oyo basaleli mabe aleki sité ya makasi;+ mpe kowelana mosusu ezali lokola ekangiseli ya ndako molai ya kofanda.+ 20  Na mbuma ya monɔkɔ ya moto, libumu na ye ekotonda;+ akotonda mpenza na mbuma ya mbɛbu na ye.+ 21  Liwa ná bomoi ezali na nguya ya lolemo,+ mpe ye oyo alingaka yango akolya mbuma na yango.+ 22  Ozwi mwasi ya malamu?+ Ozwi eloko ya malamu,+ mpe Yehova akosepela na yo.+ 23  Moto oyo akelelá alobaka na kobondela,+ kasi mozwi ayanolaka na maloba makasi.+ 24  Baninga mosusu balukaka kosalana mabe,+ kasi moninga mosusu akangamaka makasi koleka ndeko.+

Maloba na nse