Masese 17:1-28

17  Eteni ya limpa ekauká esika moko na kimya ezali malamu+ koleka ndako oyo etondi na bambeka esika moko na koswana.+  Mosaleli oyo amonisaka mayele ya kososola akoyangela mwana oyo asalaka makambo ya nsɔni,+ mpe akozwa libula na kati ya bandeko.+  Nzungu ya kopɛtola ezali mpo na palata mpe litumbu mpo na wolo,+ kasi Yehova nde moto oyo atalaka mitema malamumalamu.+  Mosali-mabe atyaka likebi na mbɛbu oyo eyokisaka mpasi.+ Mokosi atyaka matoi na lolemo oyo ebimisaka mikakatano.+  Ye oyo azali kotyola moto oyo akelelá asambwisi Mokeli na ye.+ Ye oyo asepelaka na likama ya moto mosusu akozanga kozwa etumbu te.+  Motole ya mibange ezali bana ya bana,+ mpe kitoko ya bana ezali batata na bango.+  Mpo na moto nyonso ya zoba, mbɛbu ya kolongobana ebongi te.+ Ekozala boni mbɛbu ya lokuta mpo na moto ya lokumu!+  Na miso ya nkolo na yango monene, likabo ezali libanga oyo etindaka ete andimama.+ Epai nyonso abalukaka, alongaka.+  Ye oyo azali kozipa likambo oyo ebuki mibeko azali koluka bolingo,+ kasi ye oyo azali se kolobaloba likambo azali kokabola baninga ya motema.+ 10  Mpamela ekɔtaka makasi na kati ya moto oyo azali na mayele+ koleka kobɛta zoba mbala nkama moko (100).+ 11  Moto mabe alukaka kaka botomboki,+ mpe momemi-nsango oyo batindeli ye azali na mawa te.+ 12  Malamu moto akutana na urse oyo ebungisi bana na yango+ na esika akutana na moto moko ya zoba na bozoba na ye.+ 13  Mpo na moto nyonso oyo azongisi mabe mpo na malamu,+ mabe ekolongwa na ndako na ye te.+ 14  Ebandeli ya kowelana ezali lokola ntango moto azali kofungola mai;+ na bongo liboso koswana ebima, bendá nzoto.+ 15  Moto nyonso oyo azali kotánga moto mabe moyengebene+ mpe moto nyonso oyo azali kotánga moyengebene moto mabe+—ɛɛ, bango mibale bazali eloko moko oyo Yehova ayiná.+ 16  Mpo na nini na lobɔkɔ ya zoba eloko ya kozwa bwanya ezali,+ nzokande ye azali na motema te?+ 17  Moninga ya solosolo alingaka ntango nyonso,+ mpe azali ndeko oyo abotami mpo na ntango ya mpasi.+ 18  Moto oyo azali na motema te apesaka lobɔkɔ mpo na koyokana na moto,+ azali komipesa ndanga liboso ya moninga na ye.+ 19  Moto nyonso oyo azali kolinga likambo oyo ebukaka mibeko azali kolinga kowelana.+ Moto nyonso oyo azali kotombola esika na ye ya kokɔta azali koluka kokwea.+ 20  Ye oyo motema etɛngamá akomona bolamu te,+ mpe ye oyo azali na lolemo ya bongolabongola akokwea na mpasi.+ 21  Tata nyonso oyo aboti mwana ya zoba—mawa na ye;+ mpe tata ya mwana oyo azali bolole asepelaka te.+ 22  Motema oyo ezali na esengo esalaka malamu lokola eloko oyo ebikisaka,+ kasi elimo oyo elɛmbi ekaukisaka mikuwa.+ 23  Moto mabe akozwa kanyaka oyo euti na ntolo+ mpo na kotɛngisa banzela ya bosembo.+ 24  Bwanya ezali liboso ya elongi ya moto ya mayele,+ kasi miso ya zoba ezali na nsuka ya mabele.+ 25  Mwana ya zoba azali motungisi mpo na tata na ye+ mpe ayokisaka mama oyo abotaki ye bololo.+ 26  Lisusu, kofutisa moyengebene lomande ezali malamu te.+ Kobɛta bato ya lokumu eyokani te na makambo oyo elongobani.+ 27  Moto nyonso oyo apekisaka maloba na ye azali na boyebi,+ mpe moto ya bososoli azali na elimo ya kimya.+ 28  Ata zoba, ntango afandi nyɛɛ, akomonana lokola moto ya bwanya;+ moto nyonso oyo azali kokanga mbɛbu na ye, akomonana lokola azali na mayele.

Maloba na nse