Masese 16:1-33

16  Kotya makambo ya motema na molɔngɔ ezali likambo ya moto ya mabele,+ kasi eyano ya lolemo eutaka na Yehova.+  Banzela nyonso ya moto ezali pɛto na miso na ye moko,+ kasi Yehova amekamekaka makanisi mpo na koyeba ndenge ezali.+  Tikelá Yehova misala na yo+ mpe myango na yo ekopikama makasi.+  Yehova asalá eloko nyonso mpo na mokano na ye,+ ɛɛ, ata moto mabe mpo na mokolo ya mabe.+  Moto nyonso oyo azali na lolendo na motema azali eloko oyo Yehova ayiná.+ Lobɔkɔ ekoki kosimbana na lobɔkɔ, atako bongo moto akozanga etumbu te.+  Na motema boboto mpe na bosolo nde bazipaka masumu mpo na libunga,+ mpe na kobanga Yehova nde moto alongwaka na mabe.+  Ntango Yehova azali kosepela na banzela ya moto,+ asalaka ete banguna na ye bázala na kimya elongo na ye.+  Kozala na moke elongo na boyengebene+ ezali malamu koleka kozala na biloko beboo kozanga bosembo.+  Motema ya moto ya mabele ekoki kokanisakanisa nzela na ye,+ kasi Yehova ye moko atambwisaka matambe na ye.+ 10  Ekateli oyo euti na Nzambe esengeli kozala na mbɛbu ya mokonzi;+ na ntango ya kosambisa, monɔkɔ na ye esengeli te kozanga bosembo.+ 11  Likɔnga oyo elakisaka kilo ya sembo mpe bimekeli-kilo oyo ezali sembo ezali ya Yehova;+ mabanga nyonso ya komeka kilo ya libenga ezali mosala na ye.+ 12  Kosala makambo ya mabe ezali eloko oyo bakonzi bayiná,+ mpo ezali na boyengebene nde kiti ya bokonzi epikamaka makasi.+ 13  Mbɛbu ya boyengebene nde eloko oyo esepelisaka mokonzi monene;+ mpe ye alingaka moto oyo alobaka makambo ya kolongobana.+ 14  Nkɛlɛ ya mokonzi nde bamemi-nsango ya liwa,+ kasi moto ya bwanya nde ye oyo akitisaka yango.+ 15  Na pole ya elongi ya mokonzi bomoi ezali,+ mpe soki asepeli na moto ezali lokola lipata ya mbula ya eleko ya prɛnta.+ 16  Kozwa bwanya ezali mpenza malamu mingi koleka wolo!+ Mpe kozwa mayele esengeli kolingama mingi koleka kozwa palata.+ 17  Bato ya kolongobana baboyaka nzela ya mabe.+ Ye oyo azali kobatela nzela na ye azali kobatela molimo na ye.+ 18  Lolendo ezalaka liboso ya kokwea,+ mpe elimo ya komikumisa liboso ya kobɛta libaku.+ 19  Kozala na elimo ya komikitisa elongo na bato ya komikitisa+ ezali malamu koleka kokabola biloko oyo epunzami elongo na bato ya komikumisa.+ 20  Ye oyo amonisaka mayele ya kososola na likambo akozwa bolamu,+ mpe esengo na ye oyo atyelaka Yehova motema.+ 21  Ye oyo azali na bwanya na motema akobengama moto ya mayele,+ mpe ye oyo azali na mbɛbu ya sukali ayebaka kondimisa.+ 22  Mayele ya kososola ezali liziba ya bomoi epai ya bankolo na yango;+ mpe disiplini ya bazoba ezali bozoba.+ 23  Motema ya moto ya bwanya etindaka monɔkɔ na ye emonisa mayele ya kososola,+ mpe mbɛbu na ye eyebaka kondimisa.+ 24  Maloba ya kosepelisa ezali ndako ya mafuta ya nzoi,+ elɛngi na molimo mpe nkisi oyo ebikisaka mikuwa.+ 25  Nzela mosusu emonanaka na miso ya moto ete ebongi,+ kasi na nsima, nsuka na yango nde banzela ya liwa.+ 26  Molimo ya moto oyo alingá mosala esali makasi mpo na ye,+ mpo monɔkɔ na ye etindiki ye makasi.+ 27  Moto mpamba akundolaka oyo ezali mabe,+ mpe eloko lokola mɔtɔ oyo ezikisaka ezali na mbɛbu na ye.+ 28  Moto ya myango mabe abimisaka kowelana,+ mpe moto oyo akoselaka bato makambo akabolaka baninga ya motema.+ 29  Moto ya mobulu akolengola moninga na ye,+ mpe ya solo akotinda ye na nzela oyo ezali malamu te.+ 30  Afinafinaka miso na ye mpo na kokana myango mabe.+ Aswaswaka mpenza mbɛbu na ye mpo na kosala mabe yango. 31  Nsuki mpɛmbɛ ezalaka motole ya kitoko+ ntango yango ezwami na nzela ya boyengebene.+ 32  Ye oyo ayokaka nkanda noki te azali malamu koleka moto ya nguya,+ mpe ye oyo apekisaka elimo na ye azali malamu koleka ye oyo azwi engumba.+ 33  Babwakaka mbɛsɛ+ na kati ya elamba oyo ezipaka bibɛlɔ, kasi ekateli nyonso oyo ebimi na yango eutaka na Yehova.+

Maloba na nse