Masese 15:1-33

15  Eyano, ntango ezali ya boboto, elongolaka nkɛlɛ,+ kasi liloba oyo epesaka mpasi ematisaka nkanda.+  Lolemo ya bato ya bwanya esalaka malamu na boyebi,+ kasi monɔkɔ ya bazoba esopasopaka bozoba.+  Miso ya Yehova ezalaka na esika nyonso,+ ezali kotalatala bato mabe ná bato malamu.+  Kimya ya lolemo ezali nzete ya bomoi,+ kasi bongolabongola kati na yango nde kobukana na elimo.+  Moto nyonso ya zoba atyolaka disiplini ya tata na ye,+ kasi moto nyonso oyo atyaka likebi na mpamela azali ekɛngɛ.+  Na ndako ya moyengebene, biloko oyo ebombami ezali ebele,+ kasi biloko ya moto mabe ememelaka moto mpasi.+  Mbɛbu ya bato ya bwanya ezali se kopalanganisa boyebi,+ kasi motema ya bazoba ezali bongo te.+  Mbeka ya bato mabe ezali eloko oyo Yehova ayiná,+ kasi libondeli ya bato ya kolongobana esepelisaka ye.+  Nzela ya moto mabe ezali eloko oyo Yehova ayiná,+ kasi ye alingaka moto oyo alandaka boyengebene.+ 10  Disiplini ezalaka mabe epai ya moto oyo azali kotika nzela;+ moto nyonso oyo ayinaka mpamela akokufa.+ 11  Nkunda* mpe esika ya libebi+ ezali liboso ya Yehova.+ Ekozala boni mpo na mitema ya bana ya bato!+ 12  Mosɛki alingaka moto oyo azali kopamela ye te.+ Akokende epai ya bato ya bwanya te.+ 13  Motema ya esengo ekómisaka elongi nsainsai,+ kasi mpo na mpasi ya motema elimo elɛmbaka.+ 14  Motema ya mayele elukaka boyebi,+ kasi monɔkɔ ya bazoba ezalaka na mposa ya bozoba.+ 15  Mikolo nyonso ya moto ya mpasi ezalaka mabe;+ kasi ye oyo azali na motema ya esengo azalaka na fɛti ntango nyonso.+ 16  Kozala na moke na kati ya kobanga Yehova+ ezali malamu koleka kozala na biloko beboo mpe mobulungano elongo na yango.+ 17  Elubu ya ndunda, epai bolingo ezali, ezali malamu+ koleka ngɔmbɛ-mobali ya mafutamafuta mpe koyina elongo na yango.+ 18  Moto oyo azali na nkanda makasi abimisaka kowelana,+ kasi ye oyo ayokaka nkanda noki te alɛmbisaka koswana.+ 19  Nzela ya moto ya gɔigɔi ezali lokola lopango ya nsinga ya nsendensende,+ kasi nzela ya bato ya kolongobana ezali nzela oyo bazipá mabulu.+ 20  Mwana ya bwanya asepelisaka tata na ye,+ kasi moto ya zoba atyolaka mama na ye.+ 21  Bozoba ezali esengo mpo na ye oyo azali na motema te,+ kasi moto ya bososoli akendaka se alima.+ 22  Myango elongaka te esika lisolo ya nkuku ezali te,+ kasi ntango bapesi-toli bazali ebele likambo elongaka.+ 23  Moto azalaka na esengo mpo na eyano ya monɔkɔ na ye,+ mpe liloba oyo elobami na ntango na yango mpenza ezali malamu mingi!+ 24  Nzela ya bomoi mpo na moto oyo azali kosala na mayele ya kososola ekei likoló,+ mpo na kobatela ye akita na Nkunda* na nse te.+ 25  Yehova akobuka ndako ya bato oyo bazali komikumisa,+ kasi akotya ndelo ya mabele ya mwasi oyo mobali akufá.+ 26  Myango ya moto mabe ezali eloko moko oyo Yehova ayiná,+ kasi maloba ya kosepelisa ezali pɛto.+ 27  Moto oyo azali kozwa litomba na ndenge ya mabe azali komemela ndako na ye moko mpasi,+ kasi moto oyo ayinaka makabo akokoba kozala na bomoi.+ 28  Motema ya moyengebene emanyolaka mpo na koyanola,+ kasi monɔkɔ ya bato mabe esopasopaka makambo ya mabe.+ 29  Yehova azali mosika mpenza na bato mabe,+ kasi ayokaka libondeli ya bayengebene.+ 30  Kongɛnga ya miso+ esepelisaka motema;+ nsango+ oyo ezali malamu ekómisaka mikuwa mafutamafuta.+ 31  Litoi oyo ezali koyoka mpamela+ ya bomoi efandaka kati na bato ya bwanya.+ 32  Moto nyonso oyo azali koboya disiplini+ azali kobwaka molimo na ye moko, kasi moto oyo azali koyoka mpamela azali kozwa motema.+ 33  Kobanga Yehova ezali disiplini mpo na kokóma na bwanya,+ mpe komikitisa ezalaka liboso ya nkembo.+

Maloba na nse

To, “Sheole.” Talá Ap 4.
To, “Sheole.” Talá Ap 4.