Masese 13:1-25

13  Mwana azalaka na bwanya ntango disiplini ya tata ezali,+ kasi motyoli nde moto ayokaka mpamela te.+  Na mbuma ya monɔkɔ na ye, moto akolya oyo ezali malamu,+ kasi molimo ya bakosi nde mobulu.+  Ye oyo abatelaka monɔkɔ na ye azali kobatela molimo na ye.+ Ye oyo afungolaka mbɛbu na ye polele—akozwa libebi.+  Moto ya gɔigɔi azali komonisa ete azali na mposa mingi, kasi molimo na ye ezali na eloko te.+ Nzokande, molimo ya bato ya etingya ekokóma mafutamafuta.+  Moyengebene ayinaka liloba ya lokuta,+ kasi bato mabe basalaka makambo ya nsɔni mpe bamisambwisaka.+  Boyengebene ebatelaka moto oyo azali na mbeba te na nzela na ye,+ kasi mabe ekweisaka mosumuki.+  Moto mosusu amilakisaka ete azali mozwi nzokande azali ata na eloko te;+ moto mosusu amilakisaka ete azali moto oyo akelelá nzokande azali na biloko mingi ya motuya.  Lisiko mpo na molimo ya moto nde bomɛngo na ye,+ kasi moto oyo akelelá ayoká mpamela te.+  Pole ya bayengebene ekosepela;+ kasi mwinda ya bato mabe—yango ekobomama.+ 10  Na lofundo, moto abimisaka kaka etumba,+ kasi bwanya ezali epai ya baoyo bapesanaka makanisi.+ 11  Biloko ya motuya oyo euti na makambo ya mpamba ekómaka moke,+ kasi moto oyo ayanganisaka na lobɔkɔ nde akolisaka yango.+ 12  Eloko ya kozelisazelisa ebɛlisaka motema,+ kasi eloko oyo moto azali na mposa na yango ezali nzete ya bomoi soki ezwami mpenza.+ 13  Ye oyo atyoli liloba,+ bakozwa ndanga epai na ye mpo na nyongo; kasi moto oyo abangaka mitindo, bakopesa ye mbano.+ 14  Mobeko ya moto ya bwanya ezali liziba ya bomoi,+ mpo na kolongola moto na mitambo ya liwa.+ 15  Mayele mingi ya kososola esalaka ete moto andimama,+ kasi nzela ya bakosi ezalaka mabakumabaku.+ 16  Moto nyonso ya ekɛngɛ akosala na boyebi,+ kasi moto oyo azali zoba akopalanganisa bozoba.+ 17  Momemi-nsango oyo azali mabe akokwea na mabe,+ kasi motindami ya sembo nde nkisi oyo ebikisaka.+ 18  Ye oyo atalaka disiplini na bopɔtu akokóma na bobola mpe na nsɔni,+ kasi ye oyo atosaka mpamela akokumisama.+ 19  Mposa ntango ekokisami ezalaka elɛngi mpo na molimo;+ kasi kotika mabe nde eloko oyo bazoba bayiná.+ 20  Ye oyo atambolaka na bato ya bwanya akokóma na bwanya,+ kasi ye oyo azalaka na boyokani na bazoba akosuka mabe.+ 21  Mpasi elandaka basumuki,+ kasi malamu epesaka bayengebene mbano.+ 22  Moto oyo azali malamu akotikela bana ya bana na ye libula, mpe bozwi ya mosumuki nde eloko oyo ebombami malamu mpo na moyengebene.+ 23  Mabele ya bato oyo bakelelá oyo etimolami ebotaka bilei mingi,+ kasi moto mosusu alongolami mpo bosembo ezali te.+ 24  Moto oyo aboyeli mwana na ye fimbo azali koyina ye,+ kasi moto oyo alingi ye alukaka ye mpenza na disiplini.+ 25  Moyengebene alyaka tii molimo na ye ekotonda,+ kasi libumu ya bato mabe ekozala na eloko te.+

Maloba na nse