Masese 12:1-28

12  Ye oyo alingi disiplini alingi boyebi,+ kasi ye oyo ayini mpamela azangi mayele.+  Moto ya malamu andimamaka na Yehova,+ kasi moto ya makanisi mabe atángaka ye moto mabe.+  Moto moko te akopikama makasi na nzela ya mabe;+ nde misisa ya bayengebene ekotengatenga te.+  Mwasi oyo akoki azali motole mpo na nkolo na ye,+ kasi ye oyo asalaka makambo ya nsɔni azali lokola kopɔla na kati ya mikuwa na ye.+  Makanisi ya bayengebene nde bosembo;+ litambwisi ya bato mabe nde bokosi.+  Maloba ya bato mabe nde kobatama mpo na kosopa makila,+ kasi monɔkɔ ya bato ya kolongobana nde ekobikisa bango.+  Bakweisi bato mabe mpe bazali lisusu te,+ kasi ndako ya bayengebene ezali se kotɛlɛma.+  Moto akosanzolama mpo na bokɛngi ya monɔkɔ na ye,+ kasi ye oyo motema egumbamagumbamá akotyolama.+  Moto oyo bamonaka ye mpamba kasi azali na mosaleli azali malamu koleka moto oyo azali komikumisa kasi azangi limpa.+ 10  Moyengebene amibanzabanzaka mpo na molimo ya nyama na ye ya mboka,+ kasi misala ya motema mawa ya bato mabe eyokisaka mpasi.+ 11  Ye oyo alonaka mabele na ye akotonda na limpa,+ kasi ye oyo alukaka makambo ya mpambampamba azali na motema te.+ 12  Moto mabe ayoki mposa ya nyama oyo ekangami na monyama ya bato mabe;+ nde mosisa ya bayengebene, yango ebotaka mbuma.+ 13  Moto mabe azwamaka na motambo mpo na makambo ya kobuka mibeko ya mbɛbu na ye,+ kasi moyengebene alongwaka na mpasi.+ 14  Na mbuma ya monɔkɔ ya moto, ye atondi na bolamu,+ mpe misala ya mabɔkɔ ya moto ekozongela ye.+ 15  Nzela ya zoba ezali malamu na miso na ye,+ kasi ye oyo azali koyoka toli azali moto ya bwanya.+ 16  Zoba amonisaka kosilika na ye kaka na mokolo yango,+ kasi moto ya ekɛngɛ azipaka nsɔni.+ 17  Ye oyo afulaka bosembo akoyebisa makambo ya boyengebene,+ kasi motatoli ya lokuta akoyebisa makambo ya bokosi.+ 18  Moto mosusu alobaka kozanga kokanisa lokola nde azali kozokisa na mopanga,+ kasi lolemo ya bato ya bwanya nde nkisi oyo ebikisaka.+ 19  Mbɛbu oyo elobaka solo+ ekopikama mpo na libela,+ kasi lolemo ya lokuta ekozala kaka mpo na mwa ntango.+ 20  Bokosi ezali na motema ya baoyo bazali kokana kosala mabe,+ kasi baoyo bazali kopesa toli mpo na kimya bazali na esengo.+ 21  Eloko moko te oyo eyokisaka mpasi ekokómela moyengebene,+ kasi bato mabe bakotonda mpenza na mpasi.+ 22  Mbɛbu oyo elobaka lokuta ezali eloko oyo Yehova ayiná,+ kasi baoyo bazali kosala na bosembo basepelisaka ye.+ 23  Moto ya ekɛngɛ abombaka boyebi,+ kasi motema ya bazoba esakolaka bozoba.+ 24  Lobɔkɔ ya bato ya etingya nde ekoyangela,+ kasi lobɔkɔ ya gɔigɔi bakosalisa yango misala na makasi.+ 25  Motungisi na kati ya motema ya moto yango nde etindaka motema na ye egumbama,+ kasi liloba ya malamu esepelisaka yango.+ 26  Moyengebene atalatalaka esika na ye ya koleisa bibwɛlɛ matiti, kasi nzela ya bato mabe etindaka bango báyengayenga.+ 27  Gɔigɔi ekokangela moto nyama na bokila te,+ kasi moto ya etingya nde eloko ya motuya ya moto. 28  Na nzela ya boyengebene bomoi ezali,+ mpe kosala mobembo na nzela na yango nde kozanga liwa.+

Maloba na nse