Masese 11:1-31

11  Emekeli-kilo ya bokosi ezali eloko oyo Yehova ayiná,+ kasi libanga ya mobimba mpo na komeka kilo esepelisaka ye.  Lofundo eyei? Boye nsɔni ekoya;+ kasi bwanya ezali elongo na bato ya bopɔlɔ.+  Bosembo ya bato ya kolongobana nde ekambaka bango,+ kasi bongolabongola ya bakosi ekopunza bango.+  Biloko ya motuya ekozala na litomba moko te na mokolo ya nkɛlɛ,+ kasi boyengebene nde ekobikisa na liwa.+  Boyengebene ya moto oyo azangi mbeba nde ekosembola nzela na ye,+ kasi moto mabe akokwea na mabe na ye moko.+  Boyengebene ya bato ya kolongobana nde ekobikisa bango,+ kasi bakosi bakokangama na mposa na bango moko.+  Ntango moto mabe akufi, elikya na ye ekufi;+ ata mpe eloko ya kozela oyo etongami likoló ya nguya ekufi.+  Moyengebene nde abikisami na mpasi,+ mpe moto mabe akɔti na esika na ye.+  Na monɔkɔ na ye, mopɛngwi abebisaka moninga na ye,+ kasi bayengebene babikisami na boyebi.+ 10  Mpo na motema malamu ya bayengebene, sité ezalaka na esengo makasi,+ kasi ntango bato mabe bakufi, koganga ya esengo ezalaka.+ 11  Mpo na lipamboli ya bato ya kolongobana, sité etombolamaka,+ kasi ebukanaka mpo na monɔkɔ ya bato mabe.+ 12  Moto oyo azali na motema te atyoli moninga na ye,+ kasi moto oyo azali na bososoli mingi afandaka nyɛɛ.+ 13  Moto oyo azali kotambolatambola mpo na kokosela bato makambo+ abimisaka makambo oyo elobami na nkuku,+ kasi moto oyo azali na elimo ya sembo abombaka likambo.+ 14  Ntango likoki ya koyeba kotambwisa makambo ezali te, bato bakweaka;+ kasi lobiko ezali soki bapesi-toli bazali ebele.+ 15  Moto akomona mpenza mpasi soki amipesaki ndanga mpo na mopaya,+ kasi ye oyo ayinaka kopesana lobɔkɔ mpo na koyokana azangaka mitungisi. 16  Mwasi ya boboto nde oyo asimbaka nkembo;+ kasi banyokoli basimbaka nde bomɛngo. 17  Moto ya motema boboto asalelaka molimo na ye moko makambo oyo epesaka mbano,+ kasi moto ya nko amemelaka nzoto na ye moko mpasi.+ 18  Moto mabe azwaka lifuti ya lokuta,+ kasi moto oyo alonaka boyengebene azwaka litomba ya solosolo.+ 19  Ye oyo atɛlɛmi ngwi mpo na boyengebene azali kokende na bomoi,+ kasi ye oyo azali kolanda oyo ezali mabe azali kokende na liwa na ye moko.+ 20  Baoyo motema na bango etɛngamá bazali eloko oyo Yehova ayiná,+ kasi baoyo bazangi mbeba na nzela na bango basepelisaka ye.+ 21  Atako lobɔkɔ esimbani na lobɔkɔ, moto mabe akozanga kozwa etumbu te;+ kasi bana ya bayengebene bakobika mpenza.+ 22  Lokola lopɛtɛ ya wolo ya kotya na zolo, oyo batye na zolo ya ngulu, mwasi ya kitoko, oyo atiki nzela ya mayele azali ndenge wana.+ 23  Mposa ya bayengebene ezalaka mpenza malamu;+ elikya ya bato mabe ezalaka nkɛlɛ.+ 24  Moto mosusu apalanganisaka kasi biloko na ye ebakisamaka;+ moto mosusu mpe aboyaka kosala oyo ezali malamu, asukaka kaka na kokelela.+ 25  Molimo oyo ekabaka ekokóma mafutamafuta,+ mpe moto oyo amwangiselaka bato mosusu mai mingi, ye mpe bakomwangisela ye mai mingi.+ 26  Ye oyo aboyaka kopesa mbuma—bato bakolakela ye mabe, kasi motó ya moto oyo atikaka básomba yango ezwaka lipamboli.+ 27  Ye oyo alukaka bolamu akokoba koluka kondimama;+ nde ye oyo alukaka mabe, yango ekoyela ye.+ 28  Ye oyo atye motema na bomɛngo na ye—akokwea;+ kasi bayengebene bakokóma ebele lokola nkasa ya nzete.+ 29  Moto nyonso oyo amemeli ndako na ye moko mpasi+ akozwa mopɛpɛ;+ mpe zoba akozala mosaleli ya moto oyo azali na bwanya na motema. 30  Mbuma ya moyengebene nde nzete ya bomoi,+ mpe ye oyo azwi milimo azali moto ya bwanya.+ 31  Talá! Moyengebene—akozwa lifuti na mabele.+ Ekozala boni mpo na moto mabe ná mosumuki!+

Maloba na nse