Masese 10:1-32

10  Masese ya Salomo.+ Mwana ya bwanya nde oyo asepelisaka tata,+ mpe mwana ya zoba azali mpasi mpo na mama na ye.+  Biloko ya motuya ya moto mabe ekozala na litomba moko te,+ kasi boyengebene nde ekobikisa na liwa.+  Yehova akoyokisa molimo ya moyengebene nzala te,+ kasi akoboya mposa ya bato mabe.+  Ye oyo asalaka mosala na lobɔkɔ ya gɔigɔi akokelela,+ kasi lobɔkɔ ya moto ya etingya ekokómisa ye mozwi.+  Mwana oyo azali kosala na mayele ya kososola ayanganisaka na eleko ya molunge; mwana oyo azali kosala makambo ya nsɔni alali mpɔngi makasi na ntango ya kobuka mbuma.+  Mapamboli ezali mpo na motó ya moyengebene,+ nde monɔkɔ ya bato mabe ezipaka makambo ya mobulu.+  Kokanisa makambo ya moyengebene ebimisaka lipamboli,+ kasi nkombo ya bato mabe ekopɔla.+  Moto oyo azali na bwanya na motema akondima mitindo,+ kasi ye oyo azali na mbɛbu ya bozoba akonyatama.+  Ye oyo atambolaka kozanga mbeba akotambola na kimya,+ kasi ye oyo atɛngisaka banzela na ye akosala ete bato báyeba ye.+ 10  Ye oyo azali kofinafina liso na ye akopesa mpasi,+ kasi moto oyo azali na mbɛbu ya bozoba akonyatama.+ 11  Monɔkɔ ya moyengebene ezali liziba ya bomoi;+ nde monɔkɔ ya bato mabe, yango ezipaka makambo ya mobulu.+ 12  Koyina nde elamusaka kowelana,+ kasi bolingo ezipaka makambo nyonso oyo ebuki mibeko.+ 13  Bwanya ezwamaka na mbɛbu ya moto ya mayele,+ kasi fimbo ezali mpo na mokɔngɔ ya moto oyo azali na motema te.+ 14  Bato ya bwanya nde baoyo babombaka boyebi malamumalamu,+ kasi monɔkɔ ya zoba ezalaka pene na libebi mpenza.+ 15  Biloko ya motuya ya mozwi nde sité na ye ya makasi.+ Libebi ya bato oyo bazangá nde bobola na bango.+ 16  Mosala ya moyengebene ememaka na bomoi;+ mbuma ya mosala ya moto mabe ememaka na lisumu.+ 17  Ye oyo akangami na disiplini azali nzela oyo ememaka na bomoi,+ kasi ye oyo atiki mpamela atindaka bato báyengayenga.+ 18  Esika moto oyo abombi koyina azali, mbɛbu ya lokuta ezali,+ mpe moto oyo azali kobimisa nsango ya mabe azali zoba.+ 19  Na ebele ya maloba, makambo ya kobuka mibeko ezangaka te,+ kasi ye oyo apekisaka mbɛbu na ye azali kosala na mayele.+ 20  Lolemo ya moyengebene ezali palata oyo eleki kitoko;+ motema ya moto mabe ezali mpenza na motuya te.+ 21  Mbɛbu ya moyengebene eleisaka mpe ebatelaka bato mingi,+ kasi bazoba bazali se kokufa mpo bazali na motema te.+ 22  Lipamboli ya Yehova—yango nde ekómisaka moto mozwi,+ mpe abakisaka mpasi ata moko te na yango.+ 23  Mpo na zoba, komipesa na etamboli ya nsɔni ezali lokola lisano,+ kasi bwanya ezali mpo na moto ya bososoli.+ 24  Eloko oyo moto mabe abangaka—yango nde ekoyela ye;+ kasi mposa ya bayengebene ekokokisama.+ 25  Lokola ntango mopɛpɛ makasi elekaka, ndenge moko mpe moto mabe azali lisusu te;+ kasi moyengebene azali moboko mpo na ntango oyo etyami ndelo te.+ 26  Ndenge vinɛgrɛ esalaka na mino mpe molinga na miso, moto ya gɔigɔi azali mpe bongo epai ya baoyo bazali kotinda ye.+ 27  Kobanga Yehova ekobakisa mikolo,+ kasi bambula ya bato mabe ekoyeisama mokuse.+ 28  Eloko oyo bayengebene bazelaka ezali esengo,+ kasi elikya ya bato mabe ekokufa.+ 29  Nzela ya Yehova ezali esika makasi ya libateli mpo na moto oyo azangi mbeba,+ kasi libebi ezali mpo na bato oyo basalaka makambo oyo eyokisaka mpasi.+ 30  Moyengebene akotengatenga te mpo na ntango oyo etyami ndelo te;+ nde bato mabe bakokoba kofanda na mabele te.+ 31  Monɔkɔ ya moyengebene—ebotaka mbuma ya bwanya,+ kasi lolemo ya makambo ya kilikili ekolongolama.+ 32  Mbɛbu ya moyengebene—basepelaka na yango,+ kasi monɔkɔ ya bato mabe nde makambo ya kilikili.+

Maloba na nse