Masese 1:1-33

1  Masese+ ya Salomo+ mwana ya Davidi,+ mokonzi ya Yisraele,+  mpo na koyeba bwanya+ ná disiplini,+ mpo na kososola maloba ya mayele,+  mpo na kozwa disiplini+ oyo epesaka mayele ya kososola,+ boyengebene+ ná bosembo+ ná kolongobana,+  mpo na kopesa bokɛngi+ na bato oyo bazangi mayele, kopesa elenge mobali boyebi+ ná likoki ya kokanisa.+  Moto ya bwanya akoyoka mpe akozwa lisusu mateya mingi,+ mpe moto ya mayele nde moto oyo akómaka na makoki ya koyeba kotambwisa makambo,+  mpo na kokanga ntina ya lisese ná liloba ya polele te,+ maloba ya bato ya bwanya+ ná basambole na bango.+  Kobanga Yehova ezali ebandeli ya boyebi.+ Bwanya ná disiplini, yango nde bazoba batyolá.+  Mwana na ngai, yoká disiplini ya tata na yo,+ mpe kotika mobeko ya mama na yo te.+  Mpo yango nde motole kitoko ya fololo na motó na yo+ mpe nsinga kitoko ya monzɛlɛ na nkingo na yo.+ 10  Mwana na ngai, soki basumuki bameki kolengola yo, kondima te.+ 11  Soki bazali se koloba: “Yaká elongo na biso. Tóbatama mpo na kosopa makila.+ Tóbombana, kaka mpamba, mpo na kokwela bato oyo bazali na likambo te.+ 12  Tómɛla bango mobesu+ lokola Nkunda,*+ ɛɛ mobimba, lokola baoyo bazali kokita na libulu.+ 13  Tózwa biloko ya motuya ya ndenge nyonso.+ Tótondisa bandako na biso na biloko oyo epunzami.+ 14  Osengeli kobwaka mbɛsɛ na yo na kati na biso. Biso nyonso tózala na saki kaka moko”+ 15  mwana na ngai, kokende nzela moko na bango te.+ Pekisá lokolo na yo na balabala na bango.+ 16  Mpo makolo na bango epotaka mbangu mpo na kosala mpenza mabe,+ mpe bawelaka kosopa makila.+ 17  Mpo monyama etandami na miso ya eloko nyonso oyo ezali na mapapu+ kaka mpamba. 18  Na yango, bazali kobatama mpo na kosopa makila na bango;+ bazali kobombana mpo na kokwela milimo na bango.+ 19  Banzela ya moto nyonso oyo alukaka litomba oyo ezwami na ndenge ya mabe ezali bongo.+ Elongolaka molimo ya bankolo na yango.+ 20  Bwanya ya solosolo+ ezali se koganga makasi na balabala.+ Ezali se kobimisa mongongo na yango na bisika minene ya bato nyonso.+ 21  Ezali kobelela kuna likoló na nsuka ya babalabala oyo etondi na makɛlɛlɛ.+ Na bisika ya kokɔta na baporte oyo ekei na engumba, ezali koloba maloba na yango boye:+ 22  “Kino ntango nini bino bato bozangi mayele bokolinga kaka kozanga mayele,+ mpe kino ntango nini bino basɛki bokozala na mposa ya kosɛka kaka,+ mpe kino ntango nini bino bazoba bokokoba koyina boyebi?+ 23  Bóbongwana mpo na kolanda mpamela na ngai.+ Bongo nakosopela bino elimo na ngai mingi;+ mpe nakoyebisa bino maloba na ngai.+ 24  Mpo nabeleli kasi bozali se koboya,+ nasemboli lobɔkɔ na ngai kasi ata moto moko te azali kotya likebi,+ 25  mpe bozali se komona toli na ngai nyonso mpamba,+ mpe bondimi mpamela na ngai te,+ 26  ngai mpe, nakosɛka bino ntango likama+ ekokwela bino, nakotyola bino ntango eloko oyo bozali kobanga ekoya,+ 27  ntango eloko oyo bozali kobanga ekoya lokola mbula ya mopɛpɛ makasi, mpe likama na bino ekoya lokola mopɛpɛ makasi,+ ntango mpasi ná bantango ya mikakatano ekoyela bino.+ 28  Na ntango yango, bakokoba kobenga ngai, kasi nakoyanola te;+ mpe bakokoba koluka ngai, kasi bakomona ngai te,+ 29  mpo bayinaki boyebi,+ mpe baponaki kobanga Yehova te.+ 30  Bandimaki toli na ngai te;+ mpamela na ngai nyonso,+ bamemyaki yango te. 31  Boye bakolya mbuma ya nzela na bango,+ mpe bakotonda na batoli na bango moko.+ 32  Mpo lipɛngwi+ ya bato oyo bazangi mayele nde ekoboma bango,+ mpe mafumafu ya bazoba nde ekobebisa bango.+ 33  Kasi moto oyo azali koyokela ngai, akofanda na kimya+ mpe akotungisama te mpo na nsɔmɔ ya mpasi.”+

Maloba na nse

To, “Sheole.” Talá Ap 4.