Loyembo ya Salomo 2:1-17

2  “Nazali na ngai fololo safra+ mpamba ya mokili patatalu ya bokula,+ fololo lísi ya mabwaku ya patatalu.”+  “Lokola fololo lísi na kati ya matiti ya nzubɛnzubɛ, moninga na ngai ya mwasi azali mpe bongo na kati ya bana basi.”+  “Lokola nzete ya pɔme+ na kati ya banzete ya zamba, bolingo na ngai azali mpe bongo na kati ya bana mibali.+ Nayokaka mposa makasi ya elili na ye, mpe nafandaka kuna, mpe mbuma na ye ezalaka elɛngi na monɔkɔ na ngai.  Amemaki ngai na ndako ya vinyo,+ mpe bɛndɛlɛ+ na ye oyo ezalaki kopɛpa likoló na ngai ezalaki bolingo.+  Bópesa ngai lisusu makasi na bagato ya mbuma ya vinyo,+ bólendisa ngai na bapɔme; mpo nabɛli maladi ya bolingo.+  Lobɔkɔ na ye ya mwasi ezali na nse ya motó na ngai; mpe lobɔkɔ na ye ya mobali—ezingi ngai.+  Nalapisi bino ndai,+ Ee bana basi ya Yerusaleme, na nkombo ya bamboloko+ ya basi to na nkombo ya banyama ebengami bishe+ ya esobe, ete bómeka te kolamwisa to kotumola bolingo kati na ngai tii ntango yango moko ekolinga.+  “Mongongo ya bolingo na ngai!+ Talá! Ye wana azali koya,+ azali komata bangomba, azali kopumbwa na bangomba mike.  Bolingo na ngai azali lokola mboloko+ to mwana ya banyama ebengami serfe. Talá! Ye wana atɛlɛmi na nsima ya efelo na biso, azali kotalatala na maninisa, azali kobwaka liso na bakiyungulu ya maninisa.+ 10  Bolingo na ngai ayanoli mpe alobi na ngai boye: ‘Tɛlɛmá, moninga na ngai ya mwasi, wa ngai wa bonzenga,+ yaká na yo.+ 11  Mpo, talá! eleko ya mbula+ eleki, mbula makasi esili, ekei na yango. 12  Bafololo ebimi na mokili,+ ntango ekoki mpo na kobongisa bitape ya nzete ya vinyo na ekateli,+ mpe mongongo ya ebenga ya zamba+ eyokani na mokili na biso. 13  Mpe nzete ya figi+ etelisi bafigi na yango ya ebandeli;+ mpe banzete ya vinyo etondi na bafololo, ebimisi nsolo na yango ya kitoko. Tɛlɛmá, yaká, Ee moninga na ngai ya mwasi,+ wa ngai wa bonzenga, yaká na yo. 14  Ee ebenga+ na ngai, na bisika ya kobombama na libanga, na esika oyo ebombamá ya nzela oyo ekitá makasi, lakisá ngai ndenge nzoto na yo ezali,+ yokisá ngai mongongo na yo, mpo mongongo na yo ezali elɛngi mpe ndenge nzoto na yo ezali, ezali kitoko.’”+ 15  “Bókangela biso bagambala,+ bagambala ya mike oyo ezali kobebisa bilanga ya vinyo, mpo bilanga na biso ya vinyo etondi na bafololo.”+ 16  “Bolingo na ngai azali wa ngai mpe ngai nazali wa ye.+ Azali kobatela bampate+ na kati ya bafololo lísi.+ 17  Liboso ete mopɛpɛ ya moi epɛpa mokemoke mpe bilili elimwa, baluká, Ee bolingo na ngai; zalá lokola mboloko+ to lokola mwana ya banyama ebengami serfe likoló ya bangomba ya kokabwana.

Maloba na nse