Kobima 35:1-35

35  Na nsima Moize abengisaki liyangani mobimba ya bana ya Yisraele mpe alobaki na bango ete: “Talá maloba oyo Yehova apesi mitindo ya kokokisa yango:+  Mikolo motoba mosala ekoki kosalema,+ kasi na mokolo ya nsambo, yango ekokóma eloko moko mosantu mpo na bino, sabata ya kopema mpenza mpo na Yehova. Moto nyonso oyo akosala mosala na mokolo yango akobomama.+  Bosengeli te kopelisa mɔtɔ na mokolo ya sabata na bisika na bino nyonso ya kofanda.”  Mpe Moize alobaki lisusu na liyangani mobimba ya bana ya Yisraele ete: “Talá liloba ya Yehova, mitindo oyo apesi:  ‘Bózwela Yehova likabo na kati na bino.+ Moto nyonso oyo motema na ye elingi+ amema yango likabo ya Yehova, elingi koloba: wolo, palata, motako,+  nsinga ya bulé, lɛnɛ oyo epakolami langi ya mwa motane-bulé, biloko oyo epakolami langi ya motane makasi, lini ya kitoko ná nsuki ya ntaba,+  mposo ya mpate-mobali oyo epakolami langi ya motane, mposo ya nyama ebengami fɔkɛ, nzete ya akasia,  mafuta mpo na bingɛngiseli, mafuta ya balsame mpo na mafuta mosantu mpe mpo na mpaka ya malasi ya nsolo kitoko+  ná mabanga ya onikisi mpe mabanga ya kotya na efode+ mpe na libenga ya ntolo.+ 10  “‘Mpe tiká bato nyonso oyo bazali na motema ya bwanya+ kati na bino báya mpe básala nyonso oyo Yehova apesi mitindo, 11  elingi koloba, tabernakle ná hema na yango mpe ezipeli na yango, bakroshɛ na yango ná bakadrɛ na yango, bikangiseli na yango, makonzí na yango mpe bitɛlɛmiselo na yango oyo ezali na mabulu; 12  Sanduku+ ná banzete ya komema yango,+ ezipeli+ mpe rido+ ya elamba ya kozipa; 13  mesa+ ná banzete ya komema yango ná bisaleli na yango nyonso mpe mampa ya kolakisa;+ 14  mpe etɛlɛmiselo ya miinda+ ya kongɛngisa ná bisaleli na yango ná miinda na yango mpe mafuta+ mpo na kongɛngisa; 15  mpe etumbelo ya mpaka ya malasi+ ná banzete ya komema yango; mpe mafuta mosantu ná mpaka ya malasi ya nsolo kitoko;+ mpe elamba ya kozipa ya esika ya kokɔta mpo na monɔkɔ ya tabernakle; 16  etumbelo+ ya likabo ya kotumba mpe motalaka na yango ya motako, banzete ya komema yango mpe bisaleli na yango nyonso; saani monene+ ná etɛlɛmiselo na yango; 17  barido ya lopango,+ makonzí na yango ná bitɛlɛmiselo na yango oyo ezali na mabulu; mpe elamba ya kozipa monɔkɔ ya lopango; 18  bapike ya tabernakle mpe bapike ya lopango mpe bansinga na yango;+ 19  bilamba+ oyo etongami na mitonga mpo na kosala mosala na esika mosantu, bilamba mosantu+ mpo na Arona nganga-nzambe mpe bilamba ya bana na ye ya mibali mpo na kosala mosala ya banganga-nzambe.’” 20  Na yango liyangani mobimba ya bana ya Yisraele balongwaki na esika Moize azalaki. 21  Bongo bayaki, moto nyonso oyo motema na ye etindaki ye,+ mpe bamemaki, moto nyonso oyo elimo na ye etindaki ye, likabo ya Yehova mpo na mosala ya hema ya kokutana mpe mpo na mosala na yango nyonso mpe mpo na bilamba mosantu. 22  Mpe bazalaki kaka koya, mibali elongo na basi, moto nyonso oyo motema na ye elingaki. Bazalaki koya na babrɔshe ya monzɛlɛ, biloko ya matoi, mpɛtɛ ná biloko ya kobongisa nzoto mpo na basi, lolenge nyonso ya biloko ya wolo, elingi koloba, moto nyonso oyo azalaki kopesa likabo ya koningisa ya wolo epai ya Yehova.+ 23  Mpe baoyo nyonso bazalaki na nsinga ya bulé, na lɛnɛ oyo epakolami langi ya mwa motane-bulé, na biloko oyo epakolami langi ya motane makasi, na lini ya kitoko, na nsuki ya ntaba, na mposo ya mpate-mobali oyo epakolami langi ya motane mpe na mposo ya nyama ebengami fɔkɛ, bazalaki koya na yango.+ 24  Baoyo nyonso bazalaki kopesa likabo ya palata ná motako bazalaki koya na likabo ya Yehova, mpe baoyo nyonso bazalaki na nzete ya akasia mpo na mosala nyonso oyo esengelaki kosalema, bazalaki koya na yango. 25  Mpe basi nyonso oyo bazalaki na motema ya bwanya+ bazalaki kosala nsinga na mabɔkɔ na bango, mpe nsinga oyo bazalaki komema ezalaki nsinga ya bulé ná lɛnɛ oyo epakolami langi ya mwa motane-bulé, biloko oyo epakolami langi ya motane makasi mpe lini ya kitoko. 26  Mpe basi nyonso ya bwanya oyo mitema na bango ezalaki kotinda bango, bazalaki kosala nsinga na nsuki ya ntaba. 27  Mpe bankumu bazalaki koya na mabanga ya onikisi ná mabanga ya kotya na efode ná libenga ya ntolo,+ 28  ná mafuta ya balsame ná mafuta mpo na kongɛngisa mpe mpo na mafuta mosantu mpe mpo na mpaka ya malasi ya nsolo kitoko.+ 29  Mobali nyonso ná mwasi nyonso oyo mitema na bango ezalaki kotinda bango na komema eloko mpo na mosala nyonso oyo Yehova apesaki mitindo ete esalema na nzela ya Moize, bazalaki kosala bongo; bana ya Yisraele bazalaki koyela Yehova likabo ya bolingo.+ 30  Bongo Moize alobaki na bana ya Yisraele ete: “Talá, Yehova abengi Bezalele+ mwana ya Uri mwana ya Hure na libota ya Yuda na nkombo na ye. 31  Mpe atondisaki ye na elimo ya Nzambe mpo azala na bwanya, na mayele, na boyebi mpe ayeba lolenge nyonso ya misala ya mabɔkɔ 32  mpo na kokanisa ndenge ya kosala misala, mpo na kosala misala na wolo mpe na palata mpe na motako,+ 33  mpe na kosala misala ya mabanga mpo na kokangisa yango mpe na kosala misala ya mabaya mpo na kosala biloko ya mayele ya lolenge nyonso.+ 34  Mpe atye yango na kati ya motema na ye mpo ateya, ye ná Oholiabe+ mwana ya Ahisamake na libota ya Dani. 35  Mpe atondisi bango na motema ya bwanya+ mpo na kosala mosala nyonso ya moto oyo ayebi malamu misala ya mabɔkɔ mpe ya moto oyo asalaka mayemi na bansinga+ mpe ya moto oyo asalaka mayemi na bilamba na nsinga ya bulé mpe na lɛnɛ oyo epakolami langi ya mwa motane-bulé, na biloko oyo epakolami langi ya motane makasi mpe na lini ya kitoko, mpe ya mosali-bilamba, mibali oyo basalaka lolenge nyonso ya misala mpe bakanisaka ndenge ya kosala misala.

Maloba na nse