Habakuku 2:1-20

2  Nakotɛlɛma na esika na ngai ya kokɛngɛla,+ mpe nakozala likoló ya efelo makasi ya libateli; mpe nakosɛnzɛla,+ mpo na komona oyo ye akoloba na nzela na ngai+ mpe oyo nakozongisa na mpamela oyo nakozwa.+  Mpe Yehova ayanolaki ngai mpe alobaki ete: “Komá emonaneli, mpe monisá yango polele na bitanda,+ mpo moto oyo akotánga yango na mongongo makasi abɛta libaku te ntango akotánga yango.+  Mpo emonaneli ezali naino mpo na ntango oyo etyamá,+ mpe ezali koya mbangumbangu kino na nsuka, mpe ekobuka lokuta te. Ata soki eumeli, zelá yango kaka; mpo ete kozanga ntembe yango ekokokisama.+ Ekokóma nsima ya ngonga te.  “Talá! Molimo na ye evimbani na lolendo;+ ezalaki alima te. Kasi moyengebene, na bosembo na ye akokoba kozala na bomoi.+  Ɛɛ, mpo vinyo ekosaka,+ mobali makasi amikumisaka;+ mpe akokokisa mokano na ye te,+ ye moto ayeisi molimo na ye monene lokola Nkunda,* mpe ye moto azali lokola liwa mpe akoki kotonda te.+ Mpe azali kosangisa bikólo nyonso epai na ye mpe koyanganisa bato nyonso ya bikólo epai na ye.+  Baoyo, ɛɛ, bango nyonso bakobimisela ye maloba ya lisese+ ná maloba ya mbwakela, maloba ya mayele mabe, boye te? Mpe bakoloba ete:“‘Mawa na moto oyo azali koyikanisa biloko oyo ezali ya ye te+—Ee kino ntango nini!+—mpe oyo azali komiyeisela nyongo kilo!  Baoyo bazali kosɛnga yo benefisi bakobimela yo pwasa, mpe baoyo bazali koningisa yo na makasi bakolamuka, mpe na miso na bango okokóma mpenza eloko ya kopunza, boye te?+  Mpamba te yo moko opunzaki bikólo mingi, bato ya bikólo oyo batikali bakopunza yo,+ mpo osopaki makila ya bato mpe mpo na mobulu oyo osaleli mabele, sité mpe baoyo nyonso bazali kofanda wana.+  “‘Mawa na moto oyo azali kozwela ndako na ye litomba na ndenge ya mabe,+ mpo atya zumbu na ye na esika etombwaná, mpo amilongola na likama!+ 10  Yo okani kosala eloko moko ya nsɔni mpo na ndako na yo, kobomama ya ebele ya bato ya bikólo;+ mpe molimo na yo ezali kosala lisumu.+ 11  Mpamba te na efelo, libanga ekoganga na mongongo ya mawa, mpe libaya ya nsamba ekoyanola yango na motɔndɔ.+ 12  “‘Mawa na moto oyo azali kosopa makila mpo atonga engumba, mpe oyo azangi boyengebene mpo apika sité makasi!+ 13  Talá! Yehova ya mampinga nde azali kosala ete bato ya bikólo básala mosala makasi kaka mpo ezika na mɔtɔ, mpe bituluku ya bato ya bikólo elɛmba nzoto kaka mpamba, boye te?+ 14  Mpo mabele ekotonda na boyebi ya nkembo ya Yehova lokola mai etondi na mbu.+ 15  “‘Mawa na moto oyo azali kopesa baninga na ye eloko ya komɛla, oyo akangisi yango na nkanda na yo mpe nkɛlɛ na yo, mpo alangwisa bango+ mpe atala binama na bango ya nsɔni.+ 16  Okotonda mpenza na nsɔni na esika ya kotonda na nkembo.+ Yo moko mpe mɛlá,+ mpe monaná lokola moto oyo akatami ngenga te.+ Kɔpɔ ya lobɔkɔ ya mobali ya Yehova ekobalukela yo,+ mpe nsɔni ekokwela nkembo na yo; 17  mpamba te mobulu oyo basaleli Libá,+ yango nde ekozipa yo, mpe lokoso makasi ya kolya banyama nde ezali kobangisa banyama yango, mpo osopaki makila ya bato mpe mpo na mobulu oyo osaleli mabele,+ sité mpe baoyo nyonso bazali kofanda wana.+ 18  Ekeko oyo eyemami ezali na litomba nini,+ wana mosali na yango ayemi yango, abimisi ekeko ya ebende oyo enyagwisami, mpe molakisi ya lokuta?+ Wana mosali na yango atyeli yango motema+ kino asali banzambe ya mpambampamba oyo balobaka te?+ 19  “‘Mawa na moto oyo azali koloba na lokoni ete: “Ee lamuká!” mpe na libanga oyo elobaka te ete: “Tɛlɛmá! Ekoteya”!+ Talá! Yango ezipami na wolo mpe na palata,+ mpe ezali na mpema te.+ 20  Kasi Yehova azali na kati ya tempelo na ye mosantu.+ Mabele mobimba, fandá nyɛɛ liboso na ye!’”+

Maloba na nse

To, “Sheole.” Talá Ap 4.