Ezera 9:1-15

9  Mpe ntango kaka makambo yango esilaki, bankumu+ babɛlɛmaki na ngai mpe balobaki ete: “Bato ya Yisraele ná banganga-nzambe mpe Balevi bakabwani+ na bato ya mikili mosusu te na makambo na bango oyo eyinamá,+ elingi koloba, Bakanana,+ Bahiti,+ Baperizi,+ Bayebusi,+ Baamone,+ Bamoabe,+ Baezipito+ ná Baamore.+  Mpamba te bandimi kozwa bana na bango mosusu ya basi mpo na bango moko mpe mpo na bana na bango ya mibali;+ mpe bango, momboto mosantu,+ basangani+ na bato ya mikili mosusu, mpe lobɔkɔ ya bankumu ná bayangeli-basungi ezali na esika ya liboso+ na likambo oyo ya kozanga bosembo.”  Sikoyo ntango kaka nayokaki likambo yango, napasolaki elamba na ngai+ ná kazaka na ngai oyo ezangá mabɔkɔ, mpe napikolaki ndambo ya nsuki ya motó+ na ngai mpe ya mandefu na ngai, mpe nafandaki kaka na kokamwa.+  Lisusu bayaki koyangana epai na ngai, moto nyonso azalaki kolɛnga+ mpo na maloba ya Nzambe ya Yisraele mpo na kozanga bosembo ya bato oyo bamemamaki na mboka mopaya, wana nafandaki kaka na kokamwa tii na ntango ya likabo ya mbuma ya mpokwa.+  Mpe na ntango ya likabo ya mbuma+ ya mpokwa, natɛlɛmaki nalongwe na esika oyo nafandaki na komikitisa, nalati elamba na ngai ná kazaka na ngai ezangá mabɔkɔ oyo epasukaki, mpe nabandaki kofukama na mabɔlɔngɔ+ na ngai mpe natombolaki mabɔkɔ na ngai epai ya Yehova Nzambe na ngai.+  Mpe nalobaki ete:+ “Ee Nzambe na ngai, nayoki mpenza nsɔni+ mpe nabangi+ kotombola elongi na ngai epai na yo, Ee Nzambe na ngai, mpo mabunga+ na biso ekómi mingi na motó na biso mpe ngambo na biso emati mingi tii na likoló.+  Banda na mikolo ya bankɔkɔ na biso+ tii na mokolo ya lelo, tozali na ngambo monene;+ mpe mpo na mabunga na biso, biso moko, bakonzi na biso,+ banganga-nzambe na biso,+ tozali kokabama na mabɔkɔ ya bakonzi ya mikili mosusu na mopanga,+ na bokangami+ mpe na kopunzama+ mpe na nsɔni na elongi,+ lokola na mokolo ya lelo.  Mpe sikoyo mpo na mwa ntango moke boboto+ ya Yehova Nzambe na biso eyei na ndenge atikeli biso bato oyo babiki+ mpe na ndenge apesi biso esika ya solosolo* na esika na ye mosantu, mpo na kongɛngisa miso na biso,+ Ee Nzambe na biso, mpe mpo na kopesa biso mwa makasi lisusu na boombo na biso.+  Mpo tozali basaleli;+ mpe na boombo na biso, Nzambe na biso atiki biso te,+ kasi azali komonisela biso motema boboto liboso ya bakonzi ya Perse,+ mpo na kopesa biso makasi lisusu mpo na kotɛlɛmisa ndako ya Nzambe na biso+ mpe kozongisa lisusu bisika na yango oyo etikalá mpamba+ mpe kotyela biso efelo ya mabanga+ na Yuda mpe na Yerusaleme. 10  “Mpe sikoyo tokoloba nini Ee Nzambe na biso, nsima ya makambo oyo ekweli biso? Mpo totiki mibeko na yo,+ 11  oyo opesaki na nzela ya basaleli na yo basakoli, na maloba oyo: ‘Mokili oyo bozali kokɔta mpo na kozwa ezali mokili moko ya mbindo mpo na mbindo ya bato ya mikili yango,+ mpo na makambo na bango oyo eyinamá+ oyo batondisi na yango mokili yango banda nsuka tii nsuka+ na mbindo na bango.+ 12  Mpe sikoyo bópesa bana na bino ya basi epai ya bana na bango ya mibali+ te, mpe bózwa te bana na bango ya basi mpo na bana na bino ya mibali; mpe mpo na ntango oyo etyami ndelo te bosengeli te kosala mpo bázala na kimya+ mpe na bomɛngo, mpo bókóma makasi+ mpe bólya mpenza biloko ya malamu ya mokili oyo mpe bózwa mpenza yango mpo na bana na bino mpo na ntango oyo etyami ndelo te.’+ 13  Mpe nsima ya nyonso oyo ekweli biso mpo na misala na biso ya mabe+ ná ngambo monene na biso—mpamba te yo moko, Ee Nzambe na biso, omoni libunga na biso+ eloko mpamba, mpe opesi biso bato oyo babiki lokola baoyo+ 14  tokobuka nde lisusu mibeko na yo mpe tokosala nde kondimana ya libala+ elongo na bato ya mikili oyo basalaka makambo oyo eyinamá?+ Soki tosali bongo, okosilikela biso makasi+ kino moto moko te akotikala+ mpe moto moko te akobika, boye te? 15  Ee Yehova Nzambe ya Yisraele, ozali moyengebene,+ mpamba te biso totikali na bomoi lokola bato oyo babiki, lokola na mokolo ya lelo. Talá biso oyo tozali liboso na yo na ngambo na biso,+ mpo moto akokoka te kotɛlɛma liboso na yo na likambo oyo.”+

Maloba na nse

Lil., “pike.”