Ezera 6:1-22

6  Na ntango yango nde mokonzi Dariuse apesaki etinda, mpe balukalukaki na ndako ya mikanda,+ esika biloko ya motuya etyamá kuna na Babilone.  Mpe na Ekebatana, na esika oyo ebatelami makasi oyo ezalaki na etúká oyo eyangelami ya Media,+ kuna bakutaki rulo moko mpe maloba oyo ekomamaki na kati yango oyo:  “Na mbula ya liboso ya mokonzi Siruse,+ mokonzi Siruse apesaki etinda mpo na ndako ya Nzambe na Yerusaleme ete: Ndako yango etongama lisusu mpo ezala esika ya kopesaka mbeka,+ mpe miboko na yango etyama, bosanda na yango ekozala mapeko ntuku motoba (60), bonene na yango mapeko ntuku motoba,+  ná milɔngɔ misato ya mabanga minene oyo bazali kobalola+ mpo na kotya yango na bisika na yango ná molɔngɔ moko ya mabaya;+ mpe ndako ya mokonzi epesa mbongo oyo esengeli kosalelama.+  Mpe lisusu bisaleli+ ya wolo mpe ya palata ya ndako ya Nzambe oyo Nebukadenezare+ abimisaki na tempelo oyo ezalaki na Yerusaleme mpe amemaki yango na Babilone ezongisama, mpo ekóma na tempelo oyo ezali na Yerusaleme, na esika na yango, mpe etyama na kati ya ndako ya Nzambe.+  “Sikoyo Tatenai+ guvɛrnɛrɛ ya ngámbo mosusu ya Ebale,+ Shetare-bozenai+ mpe baninga na bango ya mosala, baguvɛrnɛrɛ ya mike+ oyo bazali na ngámbo mosusu ya Ebale, bólongwa wana.+  Bótika mosala ya ndako wana ya Nzambe esalama.+ Guvɛrnɛrɛ ya Bayuda ná mikóló ya Bayuda bakotonga lisusu ndako wana ya Nzambe na esika na yango.  Mpe ngai napesi etinda+ mpo na oyo bokosala na bankumu wana ya Bayuda, mpo na kotonga lisusu ndako wana ya Nzambe; na mosolo ya mokonzi+ oyo euti na mpako ya ngámbo mosusu ya Ebale nde bakobimisa mbongo+ ntango nyonso mpo na kopesa+ yango nokinoki na mibali makasi yango.  Mpe biloko oyo esengeli: bana-ngɔmbɛ ya mibali+ ná bampate-mibali+ ná bana-mpate+ mpo na makabo ya kotumbela Nzambe ya likoló, blé,+ mungwa,+ vinyo+ ná mafuta,+ kaka ndenge banganga-nzambe oyo bazali na Yerusaleme balobi, bápesa bango yango ntango nyonso mokolo na mokolo, ezanga te; 10  mpo bápesaka Nzambe ya likoló makabo ya nsolo kitoko+ ntango nyonso+ mpe bábondelaka mpo na bomoi ya mokonzi mpe ya bana na ye.+ 11  Mpe ngai napesi etinda boye: moto nyonso oyo akobuka+ mobeko oyo, mpo na yango, bakolongola libaya+ na ndako na ye mpe bakokakisa ye+ na yango, mpe ndako na ye ekokóma kabinɛ ya bato nyonso.+ 12  Mpe Nzambe oyo afandisaki nkombo na ye+ kuna akweisa mokonzi nyonso mpe moto nyonso oyo akosembola lobɔkɔ na ye mpo na kobuka mobeko oyo mpe kobebisa+ ndako wana ya Nzambe, oyo ezali na Yerusaleme. Ngai, Dariuse, napesi etinda. Esalema nokinoki.” 13  Bongo Tatenai guvɛrnɛrɛ ya ngámbo mosusu ya Ebale,+ Shetare-bozenai+ ná baninga na bango ya mosala, basalaki nokinoki kaka ndenge mokonzi Dariuse apesaki mitindo. 14  Mpe mikóló+ ya Bayuda bazalaki kotonga+ mpe kokende liboso mpo balendisamaki na maloba ya esakweli ya mosakoli Hagai+ ná Zekaria+ mwana ya mwana ya Ido;+ batongaki mpe basilisaki yango na etinda ya Nzambe ya Yisraele+ mpe na etinda ya Siruse+ ná Dariuse+ ná Artazerezese+ mokonzi ya Perse. 15  Mpe basilisaki ndako yango na mokolo ya misato ya sanza ya Adare,+ elingi koloba, na mbula ya motoba ya boyangeli ya mokonzi Dariuse. 16  Mpe bana ya Yisraele, banganga-nzambe ná Balevi+ mpe bato mosusu na baoyo kala bamemamaki na mboka mopaya+ basalaki molulu ya bofungoli+ ya ndako yango ya Nzambe na esengo. 17  Mpe mpo na bofungoli ya ndako oyo ya Nzambe, bapesaki ngɔmbɛ-mibali nkama moko (100), mpate-mibali nkama mibale (200), bana-mpate nkama minei (400), mpe mpo na likabo mpo na lisumu ya Yisraele mobimba, bapesaki ntaba-mibali zomi na mibale, na kolanda motángo ya mabota ya Yisraele.+ 18  Mpe batyaki banganga-nzambe na bituluku na bango mpe Balevi na bituluku+ na bango, mpo na mosala ya Nzambe oyo ezali na Yerusaleme, ndenge ekomami na buku ya Moize.+ 19  Mpe bato oyo kala bamemamaki na mboka mopaya babandaki kosala elekeli+ na mokolo ya zomi na minei ya sanza ya liboso.+ 20  Lokola etuluku mobimba ya banganga-nzambe ná Balevi bamipɛtolaki,+ bango nyonso bazalaki pɛto, bongo babomaki nyama ya elekeli+ mpo na bato nyonso oyo kala bamemamaki na mboka mopaya mpe mpo na bandeko na bango banganga-nzambe mpe mpo na bango moko. 21  Na nsima, bana ya Yisraele oyo bautaki na mboka mopaya epai bamemamaki balyaki,+ ná moto nyonso oyo amilongolaki na mbindo+ ya bikólo ya mokili mpe asanganaki na bango mpo na koluka Yehova Nzambe ya Yisraele.+ 22  Mpe na esengo, basalaki fɛti ya bagato ezangá levire+ mikolo nsambo; mpamba te Yehova asepelisaki bango, mpe abalolaki+ motema ya mokonzi ya Asiri epai na bango mpo alendisa mabɔkɔ na bango na mosala ya ndako ya Nzambe ya solo, Nzambe ya Yisraele.

Maloba na nse