Ezera 4:1-24

4  Ntango banguna+ ya Yuda ná Benyamina bayokaki ete bato oyo bamemamaki na mboka mopaya+ bazongi mpe bazali kotongela Yehova Nzambe ya Yisraele tempelo,  na mbala moko bayaki epai ya Zerubabele+ ná bankumu+ ya bandako ya batata mpe balobaki na bango ete: “Tiká tótonga elongo na bino;+ mpo tozali koluka Nzambe na bino+ lokola bino mpe tozali kopesa ye mbeka banda na mikolo ya Esare-hadone+ mokonzi ya Asiri, oyo amatisaki biso awa.”+  Kasi Zerubabele, Yeshua+ ná bankumu+ mosusu ya bandako ya batata ya Yisraele balobaki na bango ete: “Kotongela Nzambe+ na biso ndako ezali likambo na bino te, etali nde biso, mpo biso moko nde tokotongela Yehova Nzambe ya Yisraele, kaka ndenge Mokonzi Siruse+ mokonzi ya Perse apesaki biso mitindo.”  Na yango bato ya mokili yango bazalaki ntango nyonso kolɛmbisa+ mabɔkɔ ya bato ya Yuda mpe kolɛmbisa bango nzoto mpo bátika kotonga,+  mpe bazalaki kofuta+ bapesi-toli mpo bábebisa mokano na bango na mikolo nyonso ya Siruse mokonzi ya Perse tii na boyangeli ya Dariuse+ mokonzi ya Perse.  Mpe na boyangeli ya Ahasueruse, na ebandeli ya boyangeli na ye, bakomaki mokanda mpo na kofunda+ bato oyo bafandi na Yuda mpe Yerusaleme.  Lisusu, na mikolo ya Artazerezese, Bishilame, Mitredate, Tabeele ná baninga na ye mosusu ya mosala bakomelaki Artazerezese mokonzi ya Perse mokanda, mpe mokanda yango ekomamaki na makomi ya Aramɛyɛ+ mpe ebongolamaki na monɔkɔ ya Aramɛyɛ.  Rehume mokonzi ya basali ya guvɛrnema ná mokomeli Shimeshai bakomelaki mokonzi Artazerezese mokanda mpo na kofunda Yerusaleme, na maloba oyo:  Bongo Rehume+ mokonzi ya basali ya guvɛrnema ná mokomeli Shimeshai mpe baninga na bango mosusu ya mosala, basambisi ná baguvɛrnɛrɛ ya mike na ngámbo ya Ebale,+ basɛkrɛtɛrɛ,+ bato ya Ereke,+ bato ya Babilone,+ bato oyo bafandi na Susa,+ elingi koloba, Baelame,+ 10  mpe bikólo+ mosusu oyo Asenapare+ moto monene mpe ya lokumu ayaki na bango na mboka mopaya mpe afandisaki bango na bingumba ya Samaria,+ mpe ndambo mosusu na ngámbo mosusu ya Ebale, ——; mpe sikoyo 11  talá maloba ya mokanda oyo batindaki mpo na likambo yango: “Epai ya mokonzi Artazerezese,+ basaleli na yo, mibali ya ngámbo mosusu ya Ebale: Mpe sikoyo 12  tiká mokonzi ayeba ete Bayuda oyo bamataki awa, oyo bauti epai na yo mpo na koya epai na biso bakómi na Yerusaleme. Bazali kotonga engumba ya botomboki mpe ya mabe, mpe babandi kosilisa kotonga bifelo+ mpe kobongisa miboko. 13  Sikoyo tiká mokonzi ayeba ete, soki engumba oyo etongami lisusu mpe bifelo na yango esili, ezala mpako+ to lifuti+ to eloko ya kopesa mpo na koleka, bakopesa yango te, mpe yango ekosala ete mosolo ezanga na bisika ya kobomba misolo+ ya bakonzi. 14  Sikoyo lokola tolyaka mungwa* ya ndako ya mokonzi, mpe ebongi te tómona mokonzi atikali mabɔkɔ mpamba, yango wana totindi mokanda mpe toyebisi mokonzi likambo yango, 15  ete bálukaluka na buku ya masolo+ ya bankɔkɔ na yo. Bongo okomona na buku ya masolo yango mpe okoyeba ete engumba oyo ezali engumba ya botomboki mpe yango eyeiselaka bakonzi ná bitúká oyo eyangelami makama, mpe na kati na yango ezalaki na bato oyo bazalaki kotinda bamosusu na kotomboka banda na mikolo ya kala. Yango wana engumba oyo etikalaki mpamba.+ 16  Tozali koyebisa mokonzi ete, soki engumba oyo etongami lisusu mpe bifelo na yango esili, yo mpe okozala mpenza na eloko te na ngámbo mosusu ya Ebale.”+ 17  Mokonzi atindaki liloba epai ya Rehume+ mokonzi ya basali ya guvɛrnema, ná mokomeli Shimeshai, ná baninga na bango mosusu ya mosala+ oyo bazalaki kofanda na Samaria mpe bamosusu na ngámbo mosusu ya Ebale ete: “Mbote!+ Mpe sikoyo 18  mokanda oyo botindelaki biso etángami polelepolele liboso na ngai. 19  Bongo ngai nabimisi etinda, mpe balukiluki+ mpe bamoni ete engumba yango banda mikolo ya kala ezali engumba oyo etɛmɛlaka bakonzi mpe oyo ezalaki kobimisa botomboki mpe mobulu.+ 20  Mpe ezalaki na bakonzi ya makasi+ oyo bazalaki na Yerusaleme mpe bazalaki koyangela na ngámbo mosusu nyonso ya Ebale,+ mpe bazalaki kopesa bango mpako, lifuti mpe eloko ya kopesa mpo na koleka.+ 21  Sikoyo bóbimisa etinda mpo mibali makasi wana bátika kosala, mpo engumba yango etongama lisusu te tii ntango ngai nakobimisa etinda. 22  Bongo bókeba ete bósala likambo oyo na bopɔtu te, mpo mabe ebakisama te mpo na kopesa bakonzi mpasi.”+ 23  Bongo nsima ya kotánga maloba ya mokanda ya mokonzi Artazerezese liboso ya Rehume+ ná mokomeli Shimeshai+ ná baninga na bango mosusu ya mosala,+ bakendaki mbangu na Yerusaleme epai ya Bayuda mpe basalelaki bibundeli mpo na kopekisa bango mosala.+ 24  Ezalaki na ntango yango nde mosala na ndako ya Nzambe, oyo ezalaki na Yerusaleme, etɛlɛmaki; mpe etɛlɛmaki tii na mbula ya mibale ya boyangeli ya Dariuse+ mokonzi ya Perse.

Maloba na nse

“Kolya mungwa.” Elobeli ya ntango ya kala oyo elakisi kozwa lifuti mpo na mosala oyo moto asali.