Ezera 2:1-70

2  Mpe talá bana ya etúká oyo eyangelami+ oyo bautaki na bokangami, bato oyo bamemamaki na mboka mopaya,+ oyo Nebukadenezare mokonzi ya Babilone amemaki na mboka mopaya,+ na Babilone, mpe oyo na nsima bazongaki+ na Yerusaleme mpe na Yuda,+ moto na moto na engumba na ye;  baoyo bayaki elongo na Zerubabele,+ Yeshua,+ Nehemia, Seraya,+ Reelaya, Mordekai, Bilishane, Misipare, Bigivai, Rehume, Baana. Motángo ya mibali ya bato ya Yisraele:  Bana ya Paroshe:+ nkóto mibale na nkama moko na ntuku nsambo na mibale (2 172);  bana ya Shefatia:+ nkama misato na ntuku nsambo na mibale (372);  bana ya Ara:+ nkama nsambo na ntuku nsambo na mitano (775);  bana ya Pahate-moabe,+ na bana ya Yeshua mpe ya Yoabe:+ nkóto mibale na nkama mwambe na zomi na mibale (2 812);  bana ya Elame:+ nkóto moko na nkama mibale na ntuku mitano na minei (1 254);  bana ya Zatu:+ nkama libwa na ntuku minei na mitano (945);  bana ya Zakai:+ nkama nsambo na ntuku motoba (760); 10  bana ya Bani:+ nkama motoba na ntuku minei na mibale (642); 11  bana ya Bebai:+ nkama motoba na ntuku mibale na misato (623); 12  bana ya Azegade:+ nkóto moko na nkama mibale na ntuku mibale na mibale (1 222); 13  bana ya Adonikame:+ nkama motoba na ntuku motoba na motoba (666); 14  bana ya Bigivai:+ nkóto mibale na ntuku mitano na motoba (2 056); 15  bana ya Adine:+ nkama minei na ntuku mitano na minei (454); 16  bana ya Atere,+ ya Hizikiya: ntuku libwa na mwambe (98); 17  bana ya Bezai:+ nkama misato na ntuku mibale na misato (323); 18  bana ya Yora: nkama moko na zomi na mibale (112); 19  bana ya Hashume:+ nkama mibale na ntuku mibale na misato (223); 20  bana ya Gibare:+ ntuku libwa na mitano (95); 21  bana ya Beteleme:+ nkama moko na ntuku mibale na misato (123); 22  bato ya Netofa:+ ntuku mitano na motoba (56); 23  bato ya Anatote:+ nkama moko na ntuku mibale na mwambe (128); 24  bana ya Azemavete:+ ntuku minei na mibale (42); 25  bana ya Kiriate-yearime,+ Kefira mpe Beerote: nkama nsambo na ntuku minei na misato (743); 26  bana ya Rama+ mpe Geba:+ nkama motoba na ntuku mibale na moko (621); 27  bato ya Mikemase:+ nkama moko na ntuku mibale na mibale (122); 28  bato ya Betele+ mpe ya Ai:+ nkama mibale na ntuku mibale na misato (223); 29  bana ya Nebo:+ ntuku mitano na mibale (52); 30  bana ya Magebishe: nkama moko na ntuku mitano na motoba (156); 31  bana ya Elame+ mosusu: nkóto moko na nkama mibale na ntuku mitano na minei (1 254); 32  bana ya Harime:+ nkama misato na ntuku mibale (320); 33  bana ya Lode,+ Hadide+ mpe Ono:+ nkama nsambo na ntuku mibale na mitano (725); 34  bana ya Yeriko:+ nkama misato na ntuku minei na mitano (345); 35  bana ya Senaa:+ nkóto misato na nkama motoba na ntuku misato (3 630). 36  Banganga-nzambe:+ bana ya Yedaya+ ya ndako ya Yeshua:+ nkama libwa na ntuku nsambo na misato (973); 37  bana ya Imere:+ nkóto moko na ntuku mitano na mibale (1 052); 38  bana ya Pashure:+ nkóto moko na nkama mibale na ntuku minei na nsambo (1 247); 39  bana ya Harime:+ nkóto moko na zomi na nsambo (1 017). 40  Balevi:+ bana ya Yeshua+ mpe Kadimiele,+ na bana ya Hodavia:+ ntuku nsambo na minei (74). 41  Bayembi, bana ya Asafe:+ nkama moko na ntuku mibale na mwambe (128). 42  Bana ya bakɛngɛli ya baporte: bana ya Shalume,+ bana ya Atere,+ bana ya Talamone,+ bana ya Akube,+ bana ya Hatita,+ bana ya Shobai, bango nyonso: nkama moko na ntuku misato na libwa (139). 43  Banetinime:+ bana ya Ziha, bana ya Hasufa, bana ya Tabaote,+ 44  bana ya Kerose, bana ya Siaha, bana ya Padone,+ 45  bana ya Lebana, bana ya Hagaba, bana ya Akube, 46  bana ya Hagabe, bana ya Salmai,+ bana ya Hanane, 47  bana ya Gidele, bana ya Gahare,+ bana ya Reaya, 48  bana ya Rezine,+ bana ya Nekoda, bana ya Gazame, 49  bana ya Uza, bana ya Pasea,+ bana ya Besai, 50  bana ya Asana, bana ya Meunime, bana ya Nefusime;+ 51  bana ya Bakabuke, bana ya Hakufa, bana ya Harure,+ 52  bana ya Bazilute, bana ya Mehida, bana ya Haresha,+ 53  bana ya Barakose, bana ya Sisera, bana ya Tema,+ 54  bana ya Nezia, bana ya Hatifa.+ 55  Bana ya basaleli ya Salomo:+ bana ya Sotai, bana ya Soferete, bana ya Peruda,+ 56  bana ya Yaala, bana ya Darakone, bana ya Gidele,+ 57  bana ya Shefatia, bana ya Hatile, bana ya Pokerete-hazebaime, bana ya Ami.+ 58  Banetinime+ nyonso mpe bana ya basaleli ya Salomo bazalaki nkama misato na ntuku libwa na mibale (392).+ 59  Mpe talá bato oyo bautaki na Tele-mela, Tele-haresha, Kerube, Adone ná Imere, mpe bakokaki te koyebisa ndako ya batata na bango mpe bankɔkɔ na bango,+ soki bazalaki bato ya Yisraele: 60  bana ya Delaya, bana ya Tobia, bana ya Nekoda:+ nkama motoba na ntuku mitano na mibale (652). 61  Mpe na bana ya banganga-nzambe:+ bana ya Habaya, bana ya Hakoze,+ bana ya Barazilai,+ oyo azwaki mwasi na kati ya bana basi ya Barazilai+ Mogileade mpe akómaki kobengama na nkombo na bango. 62  Bango nde balukaki mokanda oyo ezali na bankombo na bango mpo na komonisa liboso ya bato molɔngɔ ya bankɔkɔ na bango, kasi bamonaki bankombo na bango te, bongo batalelamaki lokola bato ya mbindo mpe balongolaki bango na bonganga-nzambe.+ 63  Na yango, Guvɛrnɛrɛ*+ alobaki na bango ete bakoki te kolya+ biloko oyo eleki bosantu tii ntango nganga-nzambe oyo azali na Urime+ ná Tumime akotɛlɛma. 64  Lisangá mobimba ezalaki etuluku ya bato+ nkóto ntuku minei na mibale na nkama misato na ntuku motoba (42 360),+ 65  longola baombo na bango ya mibali mpe baombo na bango ya basi, oyo bazalaki nkóto nsambo na nkama misato na ntuku misato na nsambo (7 337); mpe bazalaki na bayembi ya mibali+ mpe na bayembi ya basi nkama mibale (200). 66  Bafarasa na bango ezalaki nkama nsambo na ntuku misato na motoba (736), badɔngi na bango nkama mibale na ntuku minei na mitano (245),+ 67  bakamela na bango nkama minei na ntuku misato na mitano (435), bampunda na bango nkóto motoba na nkama nsambo na ntuku mibale (6 720).+ 68  Mpe bamosusu kati na bankumu+ ya bandako ya batata,+ ntango bakómaki na ndako ya Yehova,+ oyo ezalaki na Yerusaleme,+ bapesaki makabo ya bolingo+ mpo na ndako ya Nzambe ya solo, mpo na kotɛlɛmisa yango na esika na yango mpenza.+ 69  Na makoki na bango, bapesaki wolo+ na ebombelo ya mosolo ya mosala: drakimɛ nkóto ntuku motoba na moko (61 000), ná palata,+ mina nkóto mitano (5 000), mpe zambala+ nkama moko (100) ya banganga-nzambe. 70  Mpe banganga-nzambe ná Balevi ná bato mosusu,+ ná bayembi ná bakɛngɛli ya baporte mpe Banetinime bakómaki kofanda na bingumba na bango, mpe Yisraele mobimba na bingumba na bango.+

Maloba na nse

To, “Tireshata.”