Ezekiele 48:1-35

48  “Mpe talá bankombo ya mabota yango. Banda na nsukansuka ya nɔrdi, na ngámbo oyo ezali pembenipembeni ya nzela ya Hetelone+ tii na esika ya kokɔta na Hamate,+ Hazare-enane,+ ndelo ya Damasi na nɔrdi, na ngámbo ya Hamate; mpe ekozala mpenza na ndelo ya ɛsti mpe ya wɛsti: Dani,+ eteni moko ya mabele.  Mpe na ndelo ya Dani, banda na ndelo ya ɛsti tii na ndelo ya wɛsti: Ashere,+ eteni moko.  Mpe na ndelo ya Ashere, banda na ndelo ya ɛsti tii na ndelo ya wɛsti: Nafatali,+ eteni moko.  Mpe na ndelo ya Nafatali, banda na ndelo ya ɛsti tii na ndelo ya wɛsti: Manase,+ eteni moko.  Mpe na ndelo ya Manase, banda na ndelo ya ɛsti tii na ndelo ya wɛsti: Efraime,+ eteni moko.  Mpe na ndelo ya Efraime, banda na ndelo ya ɛsti tii na ndelo ya wɛsti: Rubene,+ eteni moko.  Mpe na ndelo ya Rubene, banda na ndelo ya ɛsti tii na ndelo ya wɛsti: Yuda,+ eteni moko.  Mpe na ndelo ya Yuda, banda na ndelo ya ɛsti tii na ndelo ya wɛsti, likabo oyo bokopesa ekozala na bonene ya mapeko nkóto ntuku mibale na mitano (25 000),+ mpe bolai lokola moko ya biteni wana banda na ndelo ya ɛsti tii na ndelo ya wɛsti. Mpe esika mosantu ekozala mpenza na katikati na yango.+  “Mpe likabo oyo bokopesa Yehova, bolai ekozala mapeko nkóto ntuku mibale na mitano (25 000) mpe bonene mapeko nkóto zomi (10 000). 10  Mpe mpo na yango, likabo mosantu ekozala mpo na banganga-nzambe:+ na nɔrdi mapeko nkóto ntuku mibale na mitano (25 000), mpe na wɛsti bonene ya mapeko nkóto zomi (10 000), mpe na ɛsti bonene ya mapeko nkóto zomi, mpe na sudi bolai ya mapeko nkóto ntuku mibale na mitano. Mpe esika mosantu ya Yehova ekozala mpenza na katikati na yango.+ 11  Ekozala mpo na banganga-nzambe, baoyo basantisami na kati ya bana ya Zadoke,+ baoyo bazali kokokisa mokumba epai na ngai, baoyo bazalaki koyengayenga te ntango bana ya Yisraele bazalaki koyengayenga, se ndenge Balevi bazalaki koyengayenga.+ 12  Mpe bakozwa mpenza likabo oyo euti na likabo ya mokili yango lokola eloko moko oyo eleki bosantu, na ndelo ya Balevi.+ 13  “Mpe pene mpenza na teritware ya banganga-nzambe, Balevi bakozala na+ mapeko nkóto ntuku mibale na mitano (25 000) na bolai, mpe mapeko nkóto zomi (10 000) na bonene; bolai na mobimba mapeko nkóto ntuku mibale na mitano mpe bonene mapeko nkóto zomi.+ 14  Mpe bakotɛka ndambo na yango ata moke te mpe bakopesa eloko mosusu na esika na yango te; bakotika mpe te ete eteni oyo eleki kitoko ya mokili yango elongwa epai na bango; mpo ezali eloko moko mosantu mpo na Yehova.+ 15  “Bongo mapeko nkóto mitano (5 000) oyo etikali na bonene, pembenipembeni ya mapeko nkóto ntuku mibale na mitano (25 000) na bolai, ezali eloko mosantu te mpo na engumba,+ mpo na esika ya kofanda mpe mpo na esika ya koleisa banyama matiti. Mpe engumba ekozala na katikati na yango.+ 16  Mpe talá bamezire ya engumba yango: ndelo ya nɔrdi mapeko nkóto minei na nkama mitano (4 500), mpe ndelo ya sudi mapeko nkóto minei na nkama mitano, mpe ndelo ya ɛsti mapeko nkóto minei na nkama mitano mpe ndelo ya wɛsti mapeko nkóto minei na nkama mitano. 17  Mpe engumba yango ekozala mpenza na esika ya koleisa banyama matiti,+ na nɔrdi mapeko nkama mibale na ntuku mitano (250), na sudi mapeko nkama mibale na ntuku mitano, na ɛsti mapeko nkama mibale na ntuku mitano mpe na wɛsti mapeko nkama mibale na ntuku mitano. 18  “Mpe oyo etikali na bolai ekozala kaka ndenge moko na likabo mosantu,+ mapeko nkóto zomi (10 000) na ɛsti, mpe mapeko nkóto zomi na wɛsti; mpe ekozala kaka ndenge moko na likabo mosantu, mpe biloko oyo yango ekobimisa ekozala limpa mpo na baoyo bazali kosala mosala mpo na engumba yango.+ 19  Mpe baoyo bazali kosala mosala mpo na engumba yango, bato oyo bauti na mabota nyonso ya Yisraele, bakolona yango.+ 20  “Likabo yango mobimba ezali na bolai ya mapeko nkóto ntuku mibale na mitano (25 000) mpe bonene ya mapeko nkóto ntuku mibale na mitano. Eteni oyo ezali karé nde bokopesa mpo ezala likabo mosantu, bakisa mpe esika oyo engumba ezali. 21  “Mpe oyo etikali ekozala ya nkumu,+ na mopanzi oyo mpe na mopanzi oyo kuna ya likabo mosantu mpe ya esika oyo ezali mpo na engumba,+ pembenipembeni ya likabo yango mapeko nkóto ntuku mibale na mitano (25 000) tii na ndelo ya ɛsti; mpe na wɛsti pembenipembeni na yango mapeko nkóto ntuku mibale na mitano tii na ndelo ya wɛsti.+ Ndenge moko na biteni wana, yango ekozala mpo na nkumu. Mpe likabo mosantu ná esika mosantu ya Ndako ekozala mpenza na katikati na yango. 22  “Nde esika ya Balevi mpe esika ya engumba, ekozala na kati ya bisika ya nkumu. Kati na ndelo ya Yuda+ ná ndelo ya Benyamina, ekozala ya nkumu. 23  “Mpe mpo na mabota oyo etikali, banda na ndelo ya ɛsti tii na ndelo ya wɛsti: Benyamina,+ eteni moko ya mabele. 24  Mpe na ndelo ya Benyamina, banda na ndelo ya ɛsti tii na ndelo ya wɛsti: Simeone,+ eteni moko. 25  Mpe na ndelo ya Simeone, banda na ndelo ya ɛsti tii na ndelo ya wɛsti: Isakare,+ eteni moko. 26  Mpe na ndelo ya Isakare, banda na ndelo ya ɛsti tii na ndelo ya wɛsti: Zebulone,+ eteni moko. 27  Mpe na ndelo ya Zebulone, banda na ndelo ya ɛsti tii na ndelo ya wɛsti: Gade,+ eteni moko. 28  Mpe na ndelo ya Gade, tii na ndelo ya sudi, ekokende na sudi; mpe ndelo yango ekozala mpenza banda na Tamara+ tii na mai ya Meribate-kadeshe,+ tii na lobwaku ya mokɛli,+ kino na Mbu Monene.+ 29  “Yango nde mokili oyo bokokabolela mabota ya Yisraele libula na nzela ya mbɛsɛ,+ mpe yango ekozala makabo na bango,”+ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso. 30  “Mpe talá bisika ya kobima oyo ekozala na engumba yango: Na ndelo ya nɔrdi, ekozala mapeko nkóto minei na nkama mitano (4 500).+ 31  “Mpe baporte ya engumba yango ekolanda bankombo ya mabota ya Yisraele, baporte misato ekozala na nɔrdi: porte moko ya Rubene; porte moko ya Yuda; porte moko ya Levi. 32  “Mpe na ndelo ya ɛsti, ekozala mapeko nkóto minei na nkama mitano (4 500), mpe baporte misato, ɛɛ, porte moko ya Yozefe; porte moko ya Benyamina; porte moko ya Dani. 33  “Mpe ndelo ya sudi ekozala mapeko nkóto minei na nkama mitano (4 500), ná baporte misato: porte moko ya Simeone; porte moko ya Isakare; porte moko ya Zebulone. 34  “Ndelo ya wɛsti ekozala mapeko nkóto minei na nkama mitano (4 500); ekozala na baporte misato: porte moko ya Gade; porte moko ya Ashere; porte moko ya Nafatali. 35  “Mapeko nkóto zomi na mwambe (18 000) ekozala epai na epai; mpe nkombo ya engumba yango banda mokolo wana ekozala Yehova Ye Moko Azali Wana.”+

Maloba na nse