Ezekiele 46:1-24

46  “Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: ‘Porte ya lopango ya kati oyo etali na ɛsti+ ekokangama kaka+ na mikolo motoba ya mosala,+ kasi na mokolo ya sabata, bakofungola yango, mpe na mokolo ya sanza ya sika, bakofungola yango.+  Mpe nkumu asengeli kokɔta na nzela ya ndako ya kokɔtela ya porte yango,+ soki auti na libándá, mpe akotɛlɛma pene na likonzí ya porte;+ mpe banganga-nzambe basengeli kopesa likabo na ye ya kotumba mobimba mpe bambeka na ye ya boyokani, mpe asengeli kogumbama na monɔkɔ ya porte,+ mpe asengeli kobima, kasi porte ekokangama te tii na mpokwa.  Mpe bato ya mokili basengeli kogumbama na esika ya kokɔta ya porte wana na basabata mpe na basanza ya sika, liboso ya Yehova.+  “‘Mpe likabo ya kotumba mobimba oyo nkumu akopesa Yehova na mokolo ya sabata ekozala bana-mpate motoba ya mibali, oyo ezangi mbeba, mpe mpate-mobali moko, oyo ezangi mbeba;+  mpe mpo na likabo ya mbuma: efa moko mpo na mpate-mobali,+ mpe mpo na bana-mpate ya mibali: likabo ya mbuma, oyo akoki kopesa;+ mpe, mpo na mafuta, hini moko mpo na efa moko.+  Mpe na mokolo ya sanza ya sika,+ ekozala mwana-ngɔmbɛ mobali moko ya etonga, oyo ezangi mbeba, mpe bana-mpate motoba ya mibali mpe mpate-mobali moko; ekozala oyo ezangi mbeba.+  Mpe akopesa likabo ya mbuma: efa moko mpo na mwana-ngɔmbɛ mobali mpe efa moko mpo na mpate-mobali, mpe mpo na bana-mpate ya mibali akopesa oyo akokoka kopesa; mpe mpo na mafuta: hini moko mpo na efa moko.+  “‘Mpe ntango nkumu+ azali kokɔta, akokɔta na nzela ya ndako ya kokɔtela ya porte yango, mpe akobima kaka na nzela na yango.+  Mpe ntango bato ya mokili bazali koya liboso ya Yehova na bileko ya fɛti,+ moto oyo akɔti na nzela ya porte ya nɔrdi+ mpo na kogumbama akobima na nzela ya porte ya sudi;+ mpe moto oyo akɔti na nzela ya porte ya sudi akobima na nzela ya porte ya nɔrdi. Moto moko te akozonga na nzela ya porte oyo akɔtaki, mpo asengeli kobima liboso na ye mpenza. 10  Nde nkumu na kati na bango, ntango bazali kokɔta, ye akokɔta; mpe ntango bazali kobima, ye akobima.+ 11  Mpe na bafɛti+ mpe na bileko ya fɛti, likabo ya mbuma ekozala efa moko mpo na mwana-ngɔmbɛ mobali mpe efa moko mpo na mpate-mobali, mpe mpo na bana-mpate ya mibali akopesa oyo akokoka kopesa; mpe, mpo na mafuta: hini moko mpo na efa moko.+ 12  “‘Mpe soki nkumu apesi Yehova likabo ya kotumba mobimba+ ezala likabo ya bolingo, to bambeka ya boyokani ezala likabo ya bolingo, basengeli mpe kofungolela ye porte oyo etali na ɛsti,+ mpe asengeli kopesa likabo na ye ya kotumba mobimba mpe bambeka na ye ya boyokani kaka ndenge asalaka na mokolo ya sabata.+ Mpe asengeli kobima, mpe basengeli kokanga porte nsima ya kobima na ye.+ 13  “‘Mpe okopesa Yehova mokolo na mokolo mwana-mpate ya mobali, oyo ezangi mbeba, oyo ezali na mbula na yango ya liboso, ezala likabo ya kotumba mobimba.+ Okopesa yango ntɔngɔ nyonso. 14  Mpe mpo na likabo ya mbuma, okopesa nzela moko na yango ntɔngɔ nyonso moko ya bandambo motoba ya efa mpe, mpo na mafuta: moko ya bandambo misato ya hini mpo na komwangisa yango na farini ya malamu.+ Likabo ya mbuma epai ya Yehova ezali mobeko oyo ekoumela mpo na ntango oyo etyami ndelo te, ntango nyonso. 15  Mpe ntɔngɔ nyonso basengeli kopesa mwana-mpate ya mobali ná likabo ya mbuma ná mafuta ezala likabo ya kotumba mobimba ya ntango nyonso.’ 16  “Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: ‘Soki nkumu apesi na mwana na ye mokomoko likabo mpo ezala libula na ye, yango ekokóma eloko ya bana na ye. Ezali eloko na bango oyo bazwi libula. 17  Mpe soki apesi moko ya basaleli na ye likabo oyo euti na libula na ye, esengeli mpe kokóma ya ye tii na mbula ya bonsomi;+ na nsima, esengeli kozonga epai ya nkumu. Kaka libula na ye nde bana na ye bakozwa mpo ezala ya bango ntango nyonso. 18  Mpe nkumu akozwa libula moko te ya bato mpo na kobengana bango na bisika na bango.+ Akopesa bana na ye libula na esika oyo ezali ya ye moko, mpo bato na ngai bápalangana te, moto na moto mosika na esika na ye.’”+ 19  Mpe alekisaki ngai na esika ya kokɔta+ oyo ezali na mopanzi ya porte tii na bisika mosantu ya kolya, oyo ya banganga-nzambe, oyo ezalaki kotala na nɔrdi,+ mpe talá! esika moko ezalaki kuna na mipanzi nyonso mibale ya nsima, na wɛsti. 20  Mpe alobaki na ngai boye: “Oyo nde esika banganga-nzambe bakotɔkisa likabo mpo na ngambo+ mpe likabo mpo na lisumu,+ mpe esika bakotumba likabo ya mbuma,+ mpo bábimisa eloko moko te na lopango ya libándá, bongo básantisa bato.”+ 21  Mpe abimisaki ngai na lopango ya libándá mpe alekisaki ngai epai ya makonzí minei ya matumu ya lopango, mpe talá! lopango moko ezalaki pene na likonzí oyo ya litumu ya lopango, mpe lopango moko ezalaki pene na likonzí oyo kuna ya litumu ya lopango. 22  Na makonzí minei ya matumu ya lopango ezalaki na mapango ya mike: na bolai ya mapeko ntuku minei (40) mpe na bonene ya mapeko ntuku misato (30). Yango minei ezalaki na bandako na matumu mpe ezalaki ndenge moko. 23  Mpe molɔngɔ moko ya mabanga ezingaki yango epai na epai, ezingaki yango minei epai na epai, mpe basalaki bisika ya kolamba biloko+ na nse ya milɔngɔ yango, epai na epai. 24  Bongo alobaki na ngai boye: “Oyo nde bandako ya baoyo balambaka biloko, esika basaleli ya Ndako balambaka mbeka ya bato.”+

Maloba na nse