Ezekiele 42:1-20

42  Mpe nsukansuka abimisaki ngai+ na lopango ya libándá na nzela oyo ekei na ngámbo ya nɔrdi.+ Mpe amemaki ngai na bandako ya bisika ya kolya+ oyo ezalaki liboso ya esika oyo ekabwani+ mpe oyo ezalaki liboso ya ndako, na nɔrdi.  Liboso ya bolai ya mapeko nkama moko (100), esika ya kokɔta na nɔrdi ezalaki, mpe bonene mapeko ntuku mitano (50).  Veranda ya kolekela+ oyo etalani na veranda mosusu ya kolekela, na baetajɛ misato, ekabolaki esika ya mapeko ntuku mibale (20) ya lopango ya kati+ ná pavema+ ya lopango ya libándá.  Mpe liboso ya bisika ya kolya, nzela moko ya mapeko zomi na bonene ezalaki na kati,+ elekelo moko ya lipeko moko, mpe bisika ya kokɔta na yango ezalaki na nɔrdi.  Mpe bisika ya kolya oyo ya likoló mpenza elekaki mokuse, mpo baveranda ya kolekela ezwaki ndambo ya esika na yango, ezalaki mokuse koleka oyo ya nse mpenza mpe koleka oyo ya katikati, na ndako yango.  Mpo ezalaki na baetajɛ misato,+ mpe ezalaki na makonzí te lokola makonzí ya mapango. Yango wana bakɔndisaki baetajɛ ya likoló koleka oyo ya nse mpenza mpe oyo ya katikati, banda na nse.  Mpe efelo ya mabanga oyo ezalaki libándá ezalaki mpenza pene na bisika ya kolya na ngámbo ya lopango ya libándá liboso ya bisika mosusu ya kolya. Bolai na yango ezalaki mapeko ntuku mitano (50).  Mpo bolai ya bisika ya kolya oyo ezalaki na ngámbo ya lopango ya libándá ezalaki mapeko ntuku mitano (50), mpe talá! liboso ya tempelo yango ezalaki mapeko nkama moko (100).  Na nse ya bisika yango ya kolya, esika ya kokɔta ezalaki na ɛsti, soki moto auti na lopango ya libándá mpo na kokɔta kuna. 10  Na bonene ya efelo ya mabanga ya lopango yango na ngámbo ya ɛsti, liboso ya esika oyo ekabwani+ mpe liboso ya ndako yango, ezalaki na bisika ya kolya.+ 11  Mpe nzela moko ezalaki liboso na yango oyo ezalaki komonana lokola bisika ya kolya oyo ezalaki na ngámbo ya nɔrdi,+ bolai na yango mpe bonene na yango ezalaki ndenge moko; mpe bisika na yango nyonso ya kobima ezalaki ndenge moko, mpe plan na yango ezalaki ndenge moko mpe bisika ya kokɔta na yango ezalaki ndenge moko. 12  Mpe ndenge bisika ya kokɔta na bisika ya kolya ya ngámbo ya sudi ezalaki, ndenge mpe esika ya kokɔta na ebandeli ya nzela ezalaki, nzela oyo ezalaki liboso ya efelo ya mabanga oyo ekokani na yango na ngámbo ya ɛsti, ntango moto azali koya mpo na koleka kuna.+ 13  Mpe alobaki na ngai boye: “Bisika ya kolya ya nɔrdi mpe bisika ya kolya na sudi oyo ezali liboso ya esika oyo ekabwani,+ yango ezali bisika ya kolya oyo ezali mosantu, esika banganga-nzambe oyo bazali kobɛlɛma+ na Yehova balyaka biloko oyo eleki bosantu.+ Kuna nde batyaka biloko oyo eleki bosantu mpe likabo ya mbuma ná likabo mpo na lisumu ná likabo mpo na ngambo, mpamba te esika yango ezali mosantu.+ 14  Ntango bango, banganga-nzambe, bakɔti, bakobima mpe te na esika mosantu mpo na kokende na lopango ya libándá, kasi kuna, bakotya bilamba oyo basalaka na yango mosala,+ mpo ezali eloko moko mosantu. Bakolata bilamba mosusu,+ mpe bakobɛlɛma mpenza na makambo oyo etali bato.” 15  Mpe asilisaki komeka ndako ya kati, mpe abimisaki ngai na nzela ya porte oyo liboso na yango etalaki na ngámbo ya ɛsti,+ mpe amekaki yango epai na epai. 16  Amekaki mopanzi ya ɛsti na mongendu ya komeka. Ezalaki mingendu nkama mitano (500), na mongendu ya komeka,+ epai na epai. 17  Amekaki mopanzi ya nɔrdi: mingendu nkama mitano (500), na mongendu ya komeka, epai na epai. 18  Amekaki mopanzi ya sudi: mingendu nkama mitano (500), na mongendu ya komeka. 19  Abalukaki na mopanzi ya wɛsti. Amekaki mingendu nkama mitano (500), na mongendu ya komeka. 20  Amekaki yango na mipanzi minei. Ezalaki na efelo epai na epai,+ na bolai ya mingendu nkama mitano (500) mpe bonene ya mingendu nkama mitano,+ mpo na kokabola eloko oyo ezali mosantu ná eloko oyo ezali mosantu te.+

Maloba na nse