Ezekiele 39:1-29

39  “Nde yo, Ee mwana ya moto, sakwelá Goge,+ mpe osengeli koloba boye: ‘Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: “Ngai oyo nazali kobundisa yo, Ee Goge, yo nkumu monene ya Mesheke+ ná Tubale.+  Nakobalusa yo, nakotambwisa yo,+ nakomatisa yo longwa na nsukansuka ya nɔrdi+ mpe nakomema yo na bangomba ya Yisraele.  Mpe nakobɛta litimbo na yo na lobɔkɔ na yo ya mwasi, mpe nakokweisa makula na yo na lobɔkɔ na yo ya mobali.  Okokwea na bangomba ya Yisraele,+ yo ná bituluku na yo nyonso mpe bato ya bikólo oyo bakozala elongo na yo. Nakopesa yo ozala bilei mpo na bandɛkɛ oyo ekangaka banyama, bandɛkɛ ya mapapu ya ndenge nyonso, mpe banyama ya zamba oyo efandaka na esobe.”’+  “‘Okokwea na esobe,+ mpo ngai moko nde nalobi,’ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso.  “‘Mpe nakotinda mɔtɔ epai ya Magoge+ mpe epai ya baoyo bazali kofanda na kimya na bisanga;+ mpe bato bakoyeba mpenza ete nazali Yehova.  Mpe nakosala ete nkombo na ngai mosantu eyebana na kati ya bato na ngai Yisraele, mpe nakotika lisusu te ete bákómisa nkombo na ngai mosantu eloko mpamba;+ mpe bikólo bakoyeba mpenza ete nazali Yehova,+ Mosantu na Yisraele.’+  “‘Talá! Ya solo, ekoya mpe ekosalema mpenza,’+ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso. ‘Yango nde mokolo oyo nalobeli.+  Mpe bato oyo bafandi na bingumba ya Yisraele bakobima mpenza, bakotumba mpe bakopelisa mɔtɔ na bibundeli, banguba ya mike ná banguba ya minene,—na matimbo, na makula, na banzete oyo basimbi na mabɔkɔ mpe na makɔnga; mpe bakopelisa mɔtɔ+ na yango mbula nsambo. 10  Mpe bakomema nkoni oyo euti na esobe te, bakolɔkɔta nkoni ya kopelisa mɔtɔ na zamba mpe te, mpo bakopelisa mɔtɔ na bibundeli.’ “‘Mpe bakobɔtɔla mpenza biloko ya baoyo bazalaki kobɔtɔla bango biloko,+ mpe bakopunza baoyo bazalaki kopunza bango,’ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso. 11  “‘Mpe ekosalema mpenza boye: na mokolo yango, nakopesa Goge+ esika kuna, lilita na Yisraele, lobwaku ya baoyo bazali koleka na ɛsti ya mbu, mpe ekotɛlɛmisa baoyo bazali koleka. Mpe kuna nde bakokunda mpenza Goge ná ebele ya bato na ye nyonso, mpe ya solo, bakobenga yango Lobwaku ya Ebele ya bato ya Goge.+ 12  Mpe bato ya ndako ya Yisraele bakokunda bango mpo na kopɛtola mokili, sanza nsambo.+ 13  Mpe bato nyonso ya mokili bakosala mpenza mosala ya kokunda, mpe ekokóma mpenza mpo na bango likambo ya lokumu na mokolo oyo nakomikumisa,’+ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso. 14  “‘Mpe ekozala na bato oyo bakotyama pembeni mpo na mosala ya ntango nyonso, bakolekaleka na mokili, bakokunda, elongo na baoyo bazali koleka, baoyo bakotikala na mabele, mpo na kopɛtola yango. Bakokoba koluka tii na nsuka ya sanza nsambo. 15  Mpe baoyo bazali koleka bakolekaleka mpenza na mokili, mpe soki moko na bango amoni mpenza mokuwa ya moto, asengeli kotɛlɛmisa elembo pembeni na yango, kino baoyo bazali kosala mosala ya kokunda bakokunda yango na Lobwaku ya Ebele ya bato ya Goge.+ 16  Mpe engumba yango ekobengama mpe na nkombo Hamona. Mpe bakopɛtola mpenza mokili.’+ 17  “Nde yo, Ee mwana ya moto, talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: ‘Lobá na bandɛkɛ ya mapapu ya ndenge nyonso mpe na banyama nyonso ya zamba oyo efandaka na esobe ete:+ “Bóyangana mpe bóya. Bóyangana epai na epai na mbeka na ngai, oyo nazali kopesa bino, mbeka moko monene na bangomba ya Yisraele.+ Mpe bokolya mpenza mosuni mpe bokomɛla makila.+ 18  Bokolya mosuni ya bilombe,+ mpe bokomɛla makila ya bankumu ya mabele, ya bampate-mibali, ya bana-mpate ya mibali,+ mpe ya bantaba-mibali, ya bana-ngɔmbɛ ya mibali,+ yango nyonso bana ya nyama ya mafutamafuta ya Bashane.+ 19  Mpe ya solo, bokolya mafuta ndenge bolingi+ mpe bokomɛla makila tii bokolangwa, na mbeka na ngai oyo nakopesa bino.”’ 20  “‘Mpe na mesa na ngai, bokotonda mpenza na bampunda mpe na batambwisi-makalo, na bilombe mpe na babundi ya ndenge nyonso,’ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso.+ 21  “‘Mpe nakotya nkembo na ngai na kati ya bikólo; mpe bato ya bikólo nyonso bakomona mpenza bitumbu na ngai oyo napesi+ mpe lobɔkɔ na ngai oyo natye na kati na bango.+ 22  Mpe bato ya ndako ya Yisraele bakoyeba mpenza ete nazali Yehova Nzambe na bango banda mokolo wana mpe na mikolo ekoya.+ 23  Mpe bato ya bikólo bakoyeba mpenza ete ezali mpo na libunga na bango nde bango, ndako ya Yisraele, bamemamaki na mboka mopaya,+ mpo bazangaki bosembo epai na ngai, bongo nabombelaki bango elongi na ngai+ mpe nakabaki bango na lobɔkɔ ya banguna na bango, mpe bazalaki se kokwea, bango nyonso, na mopanga.+ 24  Nasalelaki bango makambo engebene mbindo na bango mpe misala na bango ya kobuka mibeko,+ mpe nazalaki se kobombela bango elongi na ngai.’ 25  “Na yango, talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Ale-ki-Nyonso alobi: ‘Sikoyo nde ntango oyo nakozongisa bakangami ya Yakobo+ mpe nakoyokela mpenza ndako mobimba ya Yisraele mawa;+ mpe nakolakisa ete nasɛngaka kokangama kaka na nkombo na ngai mosantu.+ 26  Mpe bakomema nsɔni na bango+ mpe makambo na bango nyonso ya kozanga bosembo oyo basalelaki ngai,+ ntango bakofanda na kimya na mabele na bango,+ moto ata moko te akozala mpo na kolɛngisa bango.+ 27  Ntango nakozongisa bango uta na bato ya bikólo mpe nakoyanganisa bango mpenza longwa na mikili ya banguna na bango,+ nakomisantisa mpe na kati na bango na miso ya bikólo mingi.’+ 28  “‘Mpe bakoyeba mpenza ete nazali Yehova Nzambe na bango, ntango nakotinda bango bámemama na mboka mopaya epai ya bikólo mpe nakoyanganisa bango mpenza na mabele na bango,+ bongo nakotika kuna ata moko na kati na bango lisusu te.+ 29  Mpe nakobombela bango elongi na ngai lisusu te,+ mpo nakosopela ndako ya Yisraele elimo na ngai,’+ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso.”

Maloba na nse