Ezekiele 35:1-15

35  Mpe liloba ya Yehova ekobaki koyela ngai ete:  “Mwana ya moto, talisá elongi na yo+ na etúká ya ngombangomba ya Seire+ mpe sakwelá yango.+  Mpe osengeli koloba na yango boye: ‘Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: “Ngai oyo nazali kobundisa yo, Ee etúká ya ngombangomba ya Seire,+ mpe nakosembolela yo lobɔkɔ na ngai+ mpe nakokómisa yo esika moko oyo etikali mpamba, ɛɛ libebi mpenza.+  Nakotya bingumba na yo lokola esika oyo ebebisami, mpe yo moko okokóma esika moko oyo etikali mpenza mpamba;+ mpe okoyeba mpenza ete nazali Yehova,+  mpamba te otikali na bonguna oyo ezali koumela mpo na ntango oyo etyami ndelo te+ mpe ozalaki se kokaba bana ya Yisraele na nguya ya mopanga,+ na ntango ya likama na bango,+ na ntango ya libunga na bango ya nsuka.”’+  “‘Na yango, lokola nazali solo na bomoi,’ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso, ‘lokola nazalaki kobongisa yo nde mpo na makila, makila mpe ekolanda yo.+ Ya solo, oyinaki makila, mpe makila nde ekolanda yo.+  Mpe etúká ya ngombangomba ya Seire, nakokómisa yango esika moko oyo etikali mpamba, ɛɛ libebi mpenza,+ mpe nakoboma kuna moto oyo azali koleka mpe moto oyo azali kozonga.+  Mpe nakotondisa bangomba na yango na bato na yango oyo babomami; bongo bangomba mike na yo mpe mabwaku na yo ná banzela nyonso ya mai na yo, bato oyo babomami na mopanga bakokwea wana.+  Nakokómisa yo bisika oyo etikali mpamba oyo ekoumela mpo na ntango oyo etyami ndelo te, mpe bato bakofanda na bingumba na yo te;+ mpe bokoyeba mpenza ete nazali Yehova.’+ 10  “Mpo ozali koloba: ‘Bikólo oyo mibale mpe mikili oyo mibale—ekokóma ya ngai, mpe tokozwa mpenza mokomoko ya mikili yango ezala ya biso,’+ atako Yehova ye moko azalaki kuna,+ 11  ‘na yango, lokola nazali solo na bomoi,’ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso, ‘nakosala mpe na kolanda nkanda na yo mpe na kolanda zuwa na yo oyo omonisaki, mpo na koyina oyo ozalaki koyina bango;+ mpe nakomiyebisa mpenza na kati na bango ntango nakosambisa yo.+ 12  Mpe bokoyeba mpenza ete ngai moko, Yehova, nayoki makambo nyonso ya kozanga limemya oyo olobi mpo na bangomba ya Yisraele,+ ete: “Batiki yango mpamba. Bapesi biso yango ezala bilei.”+ 13  Mpe bozalaki se kosalela ngai lofundo na minɔkɔ na bino,+ mpe bobimiselaki ngai maloba mingi.+ Ngai moko nayokaki yango.’+ 14  “Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: ‘Ntango kaka mabele mobimba ekosepela, na ntango yango nakokómisa yo nde esika moko oyo etikali mpamba. 15  Kaka ndenge ozalaki na esengo mpo na libula ya ndako ya Yisraele mpo batikaki yango mpamba, kaka likambo yango nde nakosala yo.+ Okokóma nde esika moko oyo etikali mpamba, Ee etúká ya ngombangomba ya Seire, ɛɛ Edome mobimba, yango nyonso;+ mpe bakoyeba mpenza ete nazali Yehova.’”+

Maloba na nse