Ezekiele 34:1-31

34  Mpe liloba ya Yehova ekobaki koyela ngai ete:  “Mwana ya moto, sakwelá babateli ya mpate ya Yisraele. Sakolá, mpe osengeli koloba na bango, na babateli ya mpate ete: ‘Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: “Mawa na babateli ya mpate ya Yisraele,+ oyo bakómi komileisa bango moko!+ Ezali etonga te nde babateli ya mpate basengeli koleisa?+  Bozali kolya mafuta,+ mpe bozali kolata lɛnɛ. Bozali koboma+ nyama ya mafutamafuta.+ Bozali koleisa etonga te.  Banyama ya maladi, bokembisi yango te;+ mpe nyama oyo ezali kobɛla, bobikisi yango te; oyo ebukani, bokangi yango eteni ya elamba te; oyo epalangani, bozongisi yango te; mpe oyo ebungi, boluki yango te;+ kasi boyangeli yango na makasi, ɛɛ na monyoko makasi.+  Mpe nsukansuka, epalanganaki mpo mobateli ya mpate azalaki te,+ bongo ekómaki bilei mpo na nyama nyonso ya zamba oyo efandaka na esobe, mpe ezalaki se kopalangana.+  Bampate na ngai ezalaki se kobunga na bangomba nyonso mpe na bangomba mike nyonso oyo etombwaná;+ mpe bampate na ngai+ epalanganaki na mabele mobimba, kozanga ete moto aluka yango mpe kozanga ete moto aluka komona yango.  “‘“Na yango, bino babateli ya mpate, bóyoka liloba ya Yehova:  ‘“Lokola nazali solo na bomoi,” yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso, “ya solo, lokola bampate na ngai ekómaki eloko ya kopunza mpe bampate na ngai ezalaki kaka bilei mpo na nyama nyonso ya zamba oyo efandaka na esobe, mpo mobateli ya mpate azalaki te, mpe babateli ya mpate na ngai balukaki bampate na ngai te, kasi babateli ya mpate bazalaki kaka komileisa bango moko,+ mpe baleisaki bampate na ngai te,”’  na yango, bino babateli ya mpate, bóyoka liloba ya Yehova. 10  Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: ‘Ngai oyo nazali kotɛmɛla babateli ya mpate,+ mpe nakosɛnga mpenza bampate na ngai na lobɔkɔ na bango mpe nakopekisa bango báleisa lisusu bampate na ngai,+ mpe babateli ya mpate bakomileisa lisusu bango moko te;+ mpe nakobikisa bampate na ngai na monɔkɔ na bango, mpe ekozala bilei mpo na bango te.’”+ 11  “‘Mpo talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: “Ngai oyo, ngai moko, mpe nakoluka bampate na ngai mpe nakobatela yango.+ 12  Ndenge moto atyaka likebi na etonga na ye,+ oyo azali koleisa na mokolo oyo akómi na katikati ya bampate na ye oyo epalanganaki,+ ndenge yango nde nakotyela bampate na ngai likebi; mpe nakobikisa yango na bisika nyonso oyo yango epalanganaki na mokolo ya mapata mpe ya molili tuu.+ 13  Mpe nakolongola yango+ na kati ya bato ya bikólo mpe nakoyanganisa yango uta na mikili mpe nakomema yango na mabele na yango+ mpe nakoleisa yango na bangomba ya Yisraele, pene na banzela ya mai mpe pene na bisika nyonso ya kofanda ya mokili yango.+ 14  Nakoleisa yango na esika malamu ya koleisa bibwɛlɛ matiti, mpe esika na yango ya kofanda ekozala na bangomba milai ya Yisraele.+ Kuna, ekolala na esika malamu ya kofanda,+ mpe ekolya matiti ya mafutamafuta na bangomba ya Yisraele.” 15  “‘“Ngai moko nakoleisa bampate na ngai,+ mpe ngai moko nakolalisa yango,”+ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso. 16  “Oyo ebungi, nakoluka yango;+ oyo epalangani, nakozongisa yango; oyo ebukani, nakokanga yango eteni ya elamba mpe oyo ezali kobɛla, nakokembisa yango; kasi oyo ya mafutamafuta+ mpe oyo ya makasi, nakosilisa yango nyɛɛ. Nakoleisa oyo wana na nzela ya lisambisi.”+ 17  “‘Mpe bino bampate na ngai, talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: “Ngai oyo nazali kokata likambo kati na mpate oyo ná mpate oyo, kati na bampate-mibali mpe bantaba-mibali.+ 18  Ezali nde likambo moke mpo na bino ndenge bozali kolya matiti oyo eleki malamu+ kasi matiti na bino oyo etikali, bozali konyatanyata yango na makolo na bino mpe ndenge bozali komɛla mai ya pɛto kasi oyo etikali, bozali kobebisa yango na ndenge bozali konyatanyata yango na makolo na bino? 19  Bongo bampate na ngai esengeli nde kolya na esika ya matiti oyo makolo na bino enyatinyati mpe komɛla mai oyo ebebisami oyo makolo na bino enyatinyati yango?” 20  “‘Na yango, talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi na bango: “Ngai oyo, ngai moko, mpe nakokata mpenza likambo kati na mpate ya mafutamafuta mpe mpate oyo ekɔndá, 21  mpo bampate nyonso oyo ezalaki na maladi, bozalaki se kotindika yango na mopanzi mpe na lipeka mpe bozalaki se kotuta yango maseke na bino kino bopalanganisaki yango libándá.+ 22  Mpe nakobikisa bampate na ngai, mpe ekozala eloko ya kopunza lisusu te,+ mpe nakokata likambo kati na mpate oyo ná mpate oyo. 23  Mpe nakobimisela yango mobateli moko ya mpate,+ mpe akoleisa yango mpenza, ɛɛ mosaleli na ngai Davidi.+ Ye nde akoleisa yango, mpe ye nde akokóma mobateli na yango.+ 24  Mpe ngai moko, Yehova, nakokóma Nzambe ya bampate yango,+ mpe mosaleli na ngai Davidi akokóma nkumu na kati ya bampate yango.+ Ngai moko, Yehova, nde nalobi. 25  “‘“Mpe nakosala kondimana ya kimya ná bampate yango,+ mpe nakosilisa mpenza banyama mabe ya zamba na mokili yango,+ mpe ekofanda mpenza na kimya na esobe mpe ekolala na bazamba.+ 26  Mpe nakokómisa yango ná bisika oyo ezali zingazinga ya ngomba moke na ngai lipamboli,+ mpe nakokitisa mbula makasi na ntango na yango. Ekozala bambula makasi ya lipamboli.+ 27  Mpe nzete ya elanga ekobota mbuma na yango,+ mpe mokili ekopesa mbuma na yango,+ mpe ya solo, ekofanda na kimya na mabele na yango.+ Mpe bampate yango ekoyeba mpenza ete nazali Yehova ntango nakobuka banzete ya ekanganeli+ na yango mpe nakobikisa yango na lobɔkɔ ya baoyo bazwaki yango baombo.+ 28  Mpe ekozala lisusu te eloko ya kopunza mpo na bikólo;+ mpe nyama ya zamba ya mabele ekolya yango te, mpe ekofanda mpenza na kimya, moto ata moko te akozala mpo na kolɛngisa yango.+ 29  “‘“Mpe nakobimisela bampate yango elanga oyo nkombo ekokende nsango,+ mpe bampate yango ekozala biloko oyo nzala ekosilisa na mokili lisusu te,+ mpe ekomema nsɔni na bikólo lisusu te.+ 30  ‘Mpe bakoyeba mpenza ete ngai, Yehova Nzambe na bango, nazali elongo na bango+ mpe ete bango bazali bato na ngai, ndako ya Yisraele,’ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso.”’+ 31  “‘Mpe bino bampate na ngai,+ bampate ya esika na ngai ya koleisa bibwɛlɛ matiti, bozali bato ya mabele. Nazali Nzambe na bino,’ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso.”

Maloba na nse