Ezekiele 32:1-32

32  Mpe esalemaki lisusu boye: na mbula ya zomi na mibale, na sanza ya zomi na mibale, na mokolo ya liboso ya sanza yango, liloba ya Yehova eyelaki ngai ete:  “Mwana ya moto, bimisá loyembo ya mawa mpo na Farao mokonzi ya Ezipito, mpe osengeli koloba na ye boye: ‘Lokola mwana-nkɔsi oyo nkingo etondi na nsuki na kati ya bikólo, okangisami monɔkɔ.+ “‘Mpe ozalaki lokola nyama ya nsɔmɔ oyo ezalaka na mbu,+ ozalaki komibwakabwaka na kati ya bibale na yo mpe kobebisa mai na makolo na yo mpe ozalaki kobebisa bibale na yango.’  “Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: ‘Nakotanda mpe monyama+ na ngai likoló na yo na nzela ya lisangá moko ya bato ya bikólo mingi, mpe ya solo, bakokanga yo na monyama na ngai.+  Mpe nakosundola yo mpenza na mokili. Nakobwaka yo na esobe.+ Mpe nakofandisa epai na yo bikelamu nyonso oyo epumbwaka na likoló, mpe nakosala ete banyama nyonso ya zamba ya mabele mobimba elya yo mpe etonda.+  Mpe nakotya mosuni na yo likoló ya bangomba mpe nakotondisa mabwaku na biteni ya ebembe na yo.+  Mpe nakomɛlisa mokili eloko oyo ezali kotanga yo, makila na yo,+ likoló ya bangomba; bilekelo ya mai ekotonda na biloko oyo ezali kobima yo.’  “‘Mpe ntango okobomama, nakozipa likoló mpe nakoyindisa minzoto na yango. Bongo moi, nakozipa yango na mapata, mpe sanza ekongɛngisa pole na yango te.+  Bingɛngiseli nyonso ya pole na likoló—nakoyindisa yango mpo na yo, mpe nakotya molili na mokili na yo,’ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso.  “‘Mpe nakotungisa motema ya bato ya bikólo mingi ntango nakomema bakangami uta epai na yo na kati ya bikólo, na mikili oyo oyebi te.+ 10  Mpe nakosala mpenza ete bato ya bikólo mingi bázala na nsɔmɔ mpo na yo,+ mpe bakonzi na bango bakolɛnga na nsɔmɔ mpo na yo ntango nakoningisa mopanga na ngai na miso na bango,+ mpe bakolɛnga mpenza ntango nyonso, moto na moto mpo na molimo na ye, na mokolo ya kokwea na yo.’+ 11  “Mpo talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: ‘Mopanga ya mokonzi ya Babilone ekokitela yo.+ 12  Nakokweisa ebele ya bato na yo na mopanga ya bilombe, bango nyonso banyokoli ya bikólo;+ mpe bakosilisa mpenza lolendo ya Ezipito, mpe ebele ya bato na ye nyonso bakosilisama nyɛɛ.+ 13  Mpe nakoboma banyama na ye nyonso ya mboka, ezala lisusu te pembeni ya mai mingi ,+ mpe lokolo ya moto ya mabele ekobebisa yango lisusu te,+ ata basabo ya nyama ya mboka ekobebisa mpe yango te.’ 14  “‘Na ntango yango nakopɛtola mai na yango, mpe nakolekisa bibale na yango lokola mafuta,’ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso. 15  “‘Ntango nakokómisa mokili ya Ezipito esika oyo etikali mpamba mpe mokili yango ekotikala mpamba, ezangi nyonso oyo ezalaki na kati,+ ntango nakoboma bato nyonso oyo bafandi kuna, bakoyeba mpenza ete nazali Yehova.+ 16  “‘Oyo ezali loyembo ya mawa, mpe bato bakoyemba yango mpenza. Ata bana basi ya bikólo bakoyemba yango; bakoyemba yango mpo na Ezipito mpe mpo na ebele ya bato na ye nyonso,’+ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso.” 17  Mpe esalemaki lisusu boye: na mbula ya zomi na mibale, na mokolo ya zomi na mitano ya sanza yango, liloba ya Yehova eyelaki ngai ete: 18  “Mwana ya moto, lelá mpo na ebele ya bato ya Ezipito mpe kitisá bango,+ ye ná bana basi ya bikólo ya nkembo, na mokili ya nse,+ elongo na baoyo bazali kokita na libulu.+ 19  “‘Oleki nani na kitoko?+ Kitá na nse, mpe okolalisama mpenza esika moko na bato oyo bakatami ngenga te!’+ 20  “‘Bakokwea na katikati ya bato oyo babomami na mopanga.+ Akabami epai ya mopanga. Bóbenda ye ná ebele ya bato na ye nyonso. 21  “‘Bato minene na kati ya bilombe bakoloba na ye uta na katikati ya Nkunda,* mpe na basungi na ye.+ Ya solo, bakokita na nse;+ bakolala mpenza lokola bato oyo bakatami ngenga te, babomami na mopanga. 22  Kuna nde esika Asiri ná lisangá na ye mobimba bazali.+ Malita na ye ezali zingazinga na ye. Bango nyonso babomami, baoyo bazali kokwea na mopanga.+ 23  Mpamba te malita na ye etyami na bisika ya kati mpenza ya libulu,+ mpe lisangá na ye ezali zingazinga ya lilita na ye, bango nyonso babomami, bazali kokwea na mopanga, mpo bapesaki nsɔmɔ na mokili ya baoyo bazali na bomoi. 24  “‘Kuna nde Elame+ ná ebele ya bato na ye nyonso bazali zingazinga ya lilita na ye, bango nyonso babomami, baoyo bazali kokwea na mopanga, baoyo bakiti na mokili ya nse, kozanga ete bákatama ngenga, baoyo bapesaki nsɔmɔ na mokili ya baoyo bazali na bomoi; mpe bakomema nsɔni na bango elongo na baoyo bazali kokita na libulu.+ 25  Na katikati ya bato oyo babomami, batyeli ye mbeto+ na kati ya ebele ya bato na ye nyonso. Malita na ye ezali zingazinga na yango. Bango nyonso bakatami ngenga te, babomami na mopanga,+ mpo bapesaki nsɔmɔ na mokili ya baoyo bazali na bomoi; mpe bakomema nsɔni na bango elongo na baoyo bazali kokita na libulu. Atyami na katikati ya bato oyo babomami. 26  “‘Kuna nde esika Mesheke+ ná Tubale+ mpe ebele ya bato na ye nyonso bazali. Malita na ye ezali zingazinga na ye. Bango nyonso bakatami ngenga te, batɔbɔlami na mopanga, mpo bapesaki nsɔmɔ na mokili ya baoyo bazali na bomoi. 27  Mpe bakolala elongo na bilombe te,+ bazali kokwea na bato oyo bakatami ngenga te, baoyo bakiti na Nkunda* elongo na bibundeli na bango ya etumba, boye te? Mpe bakotya mipanga na bango na nse ya mitó na bango, mpe mabunga na bango ekozala likoló ya mikuwa na bango,+ mpo bilombe bazalaki kopesa nsɔmɔ na mokili ya baoyo bazali na bomoi.+ 28  Nde yo, okobukama na katikati ya bato oyo bakatami ngenga te, mpe okolala elongo na baoyo babomami na mopanga. 29  “‘Kuna nde esika Edome,+ bakonzi na ye mpe bankumu na ye nyonso bazali, baoyo, na nguya na bango, batyamaki esika moko na baoyo babomami na mopanga;+ bakolala elongo na bato oyo bakatami ngenga te+ mpe elongo na baoyo bazali kokita na libulu. 30  “‘Kuna nde esika bankumu ya nɔrdi bazali, bango nyonso, mpe Basidone+ nyonso, baoyo bakiti na nsɔni elongo na bato oyo babomami, atako bazalaki kopesa bato nsɔmɔ mpo na nguya na bango. Mpe bakolala, kozanga ete bákatama ngenga elongo na baoyo babomami na mopanga mpe bakomema nsɔni na bango elongo na baoyo bazali kokita na libulu.+ 31  “‘Bango nde bato oyo Farao akomona, mpe akobɔndisama mpenza mpo na ebele ya bato na ye nyonso.+ Farao ná limpinga ya basoda na ye nyonso bakobomama na mopanga,’ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso. 32  “‘Mpo apesi nsɔmɔ na mokili ya baoyo bazali na bomoi,+ mpe akolalisama na katikati ya bato oyo bakatami ngenga te, elongo na baoyo babomami na mopanga, ɛɛ Farao ná ebele ya bato na ye nyonso,’ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso.”

Maloba na nse

To, “Sheole.” Talá Ap 4.
To, “Sheole.” Talá Ap 4.