Ezekiele 25:1-17

25  Mpe liloba ya Yehova ekobaki koyela ngai ete:  “Mwana ya moto, talisá elongi na yo epai ya bana ya Amone mpe sakwelá bango.+  Mpe osengeli koloba boye mpo na bana ya Amone: ‘Bóyoka liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso. Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: “Lokola olobi Aha! mpo na esika mosantu na ngai, mpo bakómisi yango eloko mpamba, mpe mpo na mabele ya Yisraele, mpo batiki yango mpamba, mpe mpo na ndako ya Yuda, mpo bamemami na mboka mopaya,+  na yango, ngai oyo nazali kopesa yo na bato ya Ɛsti ozala eloko na bango,+ mpe bakotya bakaa na bango oyo ezingami na bifelo na kati na yo, mpe bakotya batabernakle na bango na kati na yo. Bango nde bakolya mbuma na yo, mpe bango nde bakomɛla miliki na yo.+  Mpe nakokómisa Raba+ esika ya koleisa bakamela matiti mpe mboka ya bana ya Amone esika ya kopema ya etonga ya bampate;+ mpe bokoyeba mpenza ete nazali Yehova.”’”+  “Mpo talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: ‘Lokola obɛtaki mabɔkɔ+ mpe otutatutaki makolo mpe na kati ya molimo na yo, ozalaki se kosepela na lityo nyonso mpo na mabele ya Yisraele,+  na yango, ngai oyo; nasemboleli yo lobɔkɔ na ngai,+ mpe nakopesa yo ozala eloko oyo bikólo bakopunza; mpe nakolongola yo na kati ya bato ya bikólo mpe nakobebisa yo mpo ozala lisusu te na mikili.+ Nakosilisa yo,+ mpe okoyeba mpenza ete nazali Yehova.’  “Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: ‘Lokola Moabe+ ná Seire+ balobi ete: “Talá! Ndako ya Yuda ezali lokola bikólo mosusu nyonso,”+  na yango, ngai oyo nazali kofungola nzela na mopanzi ya ngomba ya Moabe pene na bingumba, na bingumba na ye tii na ndelo na ye, esika ya mokili yango oyo eleki kitoko, Bete-yeshimote,+ Baala-meone,+ ɛɛ tii na Kiriataime,+ 10  mpo na bato ya Ɛsti,+ elongo na bana ya Amone;+ mpe nakokómisa yango eloko ya kozwa, mpo bango bana ya Amone bákanisama lisusu te+ na kati ya bikólo. 11  Mpe nakokweisela Moabe bitumbu;+ bakoyeba mpenza ete nazali Yehova.’+ 12  “Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: ‘Lokola Edome azongiseli ndako ya Yuda mabe mpe bazalaki se kosala mabe mingi koleka mpe bazongiselaki bango mabe,+ 13  na yango, talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: “Nakosembolela mpe Edome lobɔkɔ na ngai+ mpe nakolongola kuna moto ná nyama ya mboka,+ mpe nakokómisa yango esika oyo ebebisami banda na Temane,+ ɛɛ kino na Dedane.+ Bakokwea na mopanga. 14  ‘Mpe nakozongisela Edome mabe na lobɔkɔ ya bato na ngai Yisraele;+ mpe bakosala mpenza na Edome na kolanda nkanda na ngai mpe na kolanda nkɛlɛ na ngai; mpe bakoyeba mpenza ndenge oyo ngai nazongisaka mabe,’+ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso.”’ 15  “Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: ‘Lokola Bafilistia bazongisaki mabe+ mpe bazalaki se kozongisa mabe na kozongisa mabe moko ya lityo na kati ya molimo, mpo na kobebisa,+ na bonguna moko oyo ezali koumela mpo na ntango oyo etyami ndelo te,+ 16  na yango, talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: “Ngai oyo nazali kosembolela Bafilistia lobɔkɔ na ngai,+ mpe nakolongola Bakerete,+ mpe nakobebisa bato oyo batikali na bokula ya mbu.+ 17  Mpe nakokweisela bango bitumbu minene, elongo na mpamela ya nkɛlɛ;+ mpe bakoyeba mpenza ete nazali Yehova ntango nakozongisela bango mabe.”’”+

Maloba na nse