Ezekiele 11:1-25

11  Mpe elimo+ etombolaki ngai+ mpe ememaki ngai na porte ya ɛsti ya ndako ya Yehova oyo etali na ngámbo ya ɛsti,+ mpe talá! mibali ntuku mibale na mitano (25) bazali na monɔkɔ ya porte,+ mpe namonaki na katikati na bango Yaazania mwana ya Azure mpe Pelatia mwana ya Benaya, bankumu ya bato.+  Bongo alobaki na ngai boye: “Mwana ya moto, baoyo wana nde mibali oyo bazali kokana makambo oyo eyokisaka mpasi mpe bazali kopesa toli ya mabe mpo na engumba oyo;+  baoyo bazali koloba ete: ‘Ntango ya kotonga bandako ekómi pene te?+ Engumba ezali nzungu ya kolambela oyo ezali na monɔkɔ monene,+ mpe biso tozali misuni.’  “Na yango, sakwelá bango. Sakolá, Ee mwana ya moto.”+  Bongo elimo ya Yehova ekwelaki ngai,+ mpe alobaki na ngai lisusu boye: “Lobá: ‘Talá oyo Yehova alobi:+ “Bolobi likambo ya solo, Ee ndako ya Yisraele; mpe makambo oyo ezali koyela bino na makanisi, ngai nayebi+ yango.  Bato na bino oyo babomami, bokómisi bango ebele na kati ya engumba oyo, mpe botondisi babalabala na yango na bato oyo babomami.”’”+  “Na yango, talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: ‘Na oyo etali bato na bino oyo babomami oyo botye na kati na yango, bango nde misuni,+ mpe yango ezali nzungu ya kolambela oyo ezali na monɔkɔ monene;+ mpe bino bokobimisama na kati na yango.’”+  “‘Bobangi mopanga,+ mpe mopanga nde nakokitisela bino,’ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso.+  ‘Mpe nakobimisa bino mpenza na kati na yango mpe nakopesa bino na lobɔkɔ ya bapaya+ mpe nakokweisela bino bitumbu.+ 10  Bokokwea na mopanga.+ Nakosambisa bino na ndelo ya Yisraele;+ mpe bokoyeba mpenza ete nazali Yehova.+ 11  Mpo na bino, engumba yango ekozala te nzungu ya kolambela oyo ezali na monɔkɔ monene,+ mpe bino bokozala misuni na kati na yango te. Nakosambisa bino na ndelo ya Yisraele, 12  mpe bokoyeba mpenza ete nazali Yehova, mpo botambolaki te na malako na ngai mpe bosalelaki bikateli na ngai ya lisambisi te,+ kasi bolandi nde bikateli ya lisambisi ya bikólo oyo ezali zingazinga na bino.’”+ 13  Mpe esalemaki boye: ntango kaka nasilisaki kosakola, Pelatia mwana ya Benaya akufaki,+ mpe nakweaki na elongi na ngai mpe nagangaki na mongongo makasi+ mpe nalobaki ete: “Mawa, Ee Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso!+ Ozali nde kosilisa nyɛɛ bato ya Yisraele oyo batikali?”+ 14  Mpe liloba ya Yehova ekobaki koyela ngai ete: 15  “Mwana ya moto, mpo na oyo etali bandeko na yo,+ bandeko na yo, mibali oyo bazali na lotomo na yo ya kosikola biloko na yo, mpe ndako mobimba ya Yisraele, yango nyonso, bango nde bato ya Yerusaleme balobi na bango ete: ‘Bózala mosika na Yehova. Ezali ya biso; bapesi biso mokili mpo ezala eloko na biso’;+ 16  Na yango, lobá boye: ‘Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: “Atako natye bango mosika kati na bikólo, mpe atako napalanganisi bango na kati ya mikili,+ nakokóma mpo na bango esika mosantu mpo na mwa ntango na kati ya mikili esika bakei.”’+ 17  “Na yango, lobá boye: ‘Talá oyo Yehova Nkolo Mo-konzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: “Nakosangisa mpe bino uta na bato ya bikólo mpe nakoyanganisa bino uta na mikili oyo na kati na yango bopalanganisamaki, mpe nakopesa bino mabele ya Yisraele.+ 18  Mpe bakoya mpenza mpe bakolongola na kati na yango makambo na yango nyonso ya bosɔtɔ mpe makambo na yango nyonso oyo eyinamá.+ 19  Mpe nakopesa bango motema moko,+ mpe nakotya na kati na bango elimo ya sika;+ mpe nakolongola mpenza motema ya libanga na nzoto na bango+ mpe nakopesa bango motema ya mosuni,+ 20  mpo bátambola na mibeko na ngai mpe bábatela bikateli na ngai ya lisambisi mpe básalela mpenza yango;+ mpe bákóma mpenza bato na ngai+ mpe ngai nakóma Nzambe na bango.”’+ 21  “‘“Nde baoyo motema na bango ezali kotambola na makambo na bango ya bosɔtɔ mpe na makambo na bango oyo eyinamá,+ nakozongisa nzela na bango na motó na bango,” yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso.’”+ 22  Bongo bakeruba+ batombolaki sikoyo mapapu na bango, mpe bayiká ezalaki penepene na bango,+ mpe nkembo+ ya Nzambe ya Yisraele oyo euti na likoló ezalaki likoló na bango.+ 23  Mpe nkembo ya Yehova+ elongwaki na katikati ya engumba, likoló na yango, mpe ezalaki komata, mpe ebandaki kotɛlɛma likoló ya ngomba+ oyo ezali na ɛsti ya engumba.+ 24  Mpe elimo+ etombolaki ngai+ mpe nsukansuka, ememaki ngai na Kaladea, epai ya bato oyo bamemamaki na mboka mopaya,+ na emonaneli na nzela ya elimo ya Nzambe; mpe emonaneli oyo namonaki elongwaki likoló na ngai mpe ezalaki komata. 25  Mpe nabandaki koyebisa bato oyo bamemamaki na mboka mopaya makambo nyonso oyo Yehova amonisaki ngai.+

Maloba na nse