Ezekiele 1:1-28

1  Bongo esalemaki boye: na mbula ya ntuku misato, na sanza ya minei, na mokolo ya mitano ya sanza yango, wana nazalaki na kati ya bato oyo bamemamaki na mboka mopaya,+ pene na ebale Kebare,+ likoló efungwamaki+ mpe nabandaki komona bimonaneli ya Nzambe.+  Na mokolo ya mitano ya sanza yango, elingi koloba, na mbula ya mitano ya komemama ya Mokonzi Yehoyakine na mboka mopaya,+  liloba ya Yehova eyelaki+ mpenza Ezekiele+ mwana ya nganga-nzambe Buzi na mokili ya Bakaladea+ pene na ebale Kebare, mpe lobɔkɔ ya Yehova ezalaki likoló na ye kuna.+  Mpe nabandaki komona, mpe talá! mopɛpɛ moko makasi+ ezalaki kouta na nɔrdi, liboke moko monene ya mapata+ mpe mɔtɔ oyo ezalaki kobimabima,+ mpe yango ezalaki kongɛnga bipai nyonso, mpe eloko moko lokola wolo oyo esangani na palata ezalaki kouta na katikati na yango, ezalaki kouta na katikati ya mɔtɔ.+  Mpe elilingi ya bikelamu minei ya bomoi ezalaki kouta na katikati na yango,+ mpe talá ndenge bikelamu yango bamonanaki: bazalaki lokola moto ya mabele.  Mpe mokomoko na bango azalaki na bilongi minei,+ mpe mokomoko na bango azalaki na mapapu minei.+  Mpe makolo na bango ezalaki makolo ya semba, mpe litambe na bango ezalaki lokola litambe ya mwana-ngɔmbɛ;+ mpe ezalaki kongɛngangɛnga lokola kongɛnga ya motako oyo bapaloli sɛlisɛli.+  Mpe mabɔkɔ ya moto ezalaki na nse ya mapapu na bango, na mipanzi na bango minei,+ mpe bango nyonso minei bazalaki na bilongi na bango mpe na mapapu na bango.+  Mapapu na bango ezalaki kokangana moko na mosusu. Bazalaki kobaluka te ntango bazali kokende; mokomoko azalaki kokende se liboso alima.+ 10  Mpe na oyo etali lolenge ya bilongi na bango, bango nyonso minei bazalaki na elongi ya moto+ ná elongi ya nkɔsi+ na ngámbo ya lobɔkɔ ya mobali,+ mpe bango nyonso minei bazalaki na elongi ya ngɔmbɛ-mobali+ na ngámbo ya lobɔkɔ ya mwasi;+ bango nyonso minei bazalaki mpe na elongi ya mpongo.+ 11  Bilongi na bango ezalaki ndenge wana. Mpe mapapu na bango+ esembolamaki likoló. Mokomoko azalaki na mapapu mibale ekangani moko na mosusu, mpe mibale ezalaki kozipa nzoto na bango.+ 12  Mpe mokomoko na bango azalaki kokende se liboso alima.+ Esika nyonso oyo elimo ezalaki kotinda bango bákende, bazalaki kokende.+ Bazalaki kobaluka te ntango bazali kokende.+ 13  Mpe na oyo etali lolenge ya bikelamu yango ya bomoi, ndenge oyo bazalaki komonana, ezalaki lokola makala oyo ezali kopela.+ Eloko moko oyo ezalaki komonana lokola bisungi+ ezalaki kokende mpe kozonga kati na bikelamu yango ya bomoi, mpe mɔtɔ ezalaki kongɛnga, mpe mikalikali ezalaki kobima na mɔtɔ.+ 14  Mpe bikelamu yango ya bomoi, ntango bazalaki kobima mpe kozonga, bazalaki komonana lokola mokalikali.+ 15  Wana nazalaki se kotala bikelamu yango ya bomoi, ɛɛ, talá, yiká moko ezalaki na mabele, pembeni ya bikelamu yango ya bomoi,+ pene na bilongi minei ya mokomoko na bango.+ 16  Na oyo etali lolenge bayiká+ yango ezalaki komonana mpe ndenge yango esalemaki, ezalaki lokola kongɛnga ya libanga ya krizolite;+ mpe yango nyonso minei ezalaki lolenge moko. Mpe ndenge oyo yango ezalaki komonana ná ndenge oyo yango esalemaki ezalaki lokola ntango yiká moko ezali na katikati ya yiká mosusu.+ 17  Ntango yango ezalaki kokende, ezalaki kokende na ngámbo na yango nyonso minei.+ Ezalaki kobuka te mpo na kobaluka na nzela mosusu ntango ezalaki kokende.+ 18  Mpe na oyo etali bajantɛ na yango, ezalaki monene mingi mpenza mpe ezalaki kobangisa; mpe bajantɛ na yango etondaki na miso epai na epai na yango minei.+ 19  Mpe ntango bikelamu ya bomoi bazalaki kokende, bayiká yango ezalaki mpe kokende penepene na bango, mpe ntango bikelamu ya bomoi bazalaki kotombwana na mabele, bayiká yango ezalaki mpe kotombwana.+ 20  Esika nyonso oyo elimo elingaki kokende, bazalaki kokende, mpo elimo elingaki kokende kuna; mpe bayiká yango ezalaki kotombwana penepene na bango, mpo elimo ya ekelamu ya bomoi ezalaki na kati ya bayiká yango. 21  Ntango bazalaki kokende, yango ezalaki kokende; mpe ntango bazalaki kotɛlɛma, yango mpe ezalaki kotɛlɛma; mpe ntango bazalaki kotombwana na mabele, bayiká yango ezalaki kotombwana penepene na bango, mpo elimo ya ekelamu ya bomoi ezalaki na kati ya bayiká.+ 22  Mpe likoló ya mitó ya bikelamu yango ya bomoi, ezalaki na eloko moko lokola etando,+ lokola ngɛlingɛli ya glasɛ moko ya nsɔmɔ, etandami likoló ya mitó na bango, na likoló.+ 23  Mpe na nse ya etando yango, mapapu na bango etɛlɛmaki semba na likoló, mosusu ekangani na mosusu. Mokomoko na bango azalaki na mapapu mibale oyo ezalaki kozipa nzoto na bango na mopanzi oyo mpe mokomoko na bango azalaki na mapapu mibale oyo ezalaki kozipa nzoto na bango na mopanzi oyo mosusu. 24  Mpe ntango bazalaki kokende, nayokaki lokito ya mapapu na bango, lokito lokola oyo ya mai ebele,+ lokola lokito ya Mozwi-ya-Nguya-Nyonso, lokito ya yikiyiki,+ lokola lokito ya kaa.+ Ntango bazalaki kotɛlɛma, bazalaki kokitisa mapapu na bango. 25  Mpe mongongo moko ebimaki likoló ya etando oyo ezalaki likoló ya motó na bango. (Ntango bazalaki kotɛlɛma, bazalaki kokitisa mapapu na bango.) 26  Mpe likoló ya etando yango oyo ezalaki likoló ya motó na bango, eloko moko ezalaki, oyo ezalaki komonana lokola libanga ya safire,+ eloko moko lokola kiti ya bokonzi.+ Mpe likoló ya eloko yango oyo ezalaki lokola kiti ya bokonzi, ezalaki na elilingi moko lokola moto oyo azalaki komonana lokola moto ya mabele oyo afandeli yango,+ na likoló. 27  Mpe namonaki eloko moko lokola kongɛnga ya wolo oyo esangani na palata,+ ezalaki komonana lokola mɔtɔ ezingami bipai na bipai na kati na yango,+ banda na esika oyo ezalaki komonana lokola loketo na ye tii na likoló; mpe banda na esika oyo ezalaki komonana lokola loketo na ye tii na nse, namonaki eloko moko oyo ezalaki komonana lokola mɔtɔ, mpe kongɛnga ezalaki zingazinga na ye. 28  Eloko moko ezalaki komonana lokola monama+ oyo ebimaka na mapata na mokolo ya mbula makasi. Ndenge yango nde kongɛnga yango ezalaki komonana zingazinga. Ndenge wana nde nkembo ya Yehova ezalaki komonana.+ Ntango namonaki yango, nakweaki elongi na nse,+ mpe nabandaki koyoka mongongo ya moto moko azali koloba.

Maloba na nse