Estere 9:1-32

9  Mpe na sanza ya zomi na mibale, elingi koloba, sanza ya Adare,+ na mokolo ya zomi na misato ya sanza yango, na ntango oyo liloba ya mokonzi mpe mobeko na ye esengelaki kokokisama,+ na mokolo oyo banguna ya Bayuda bazalaki kozela mpo na kokonza bango, makambo ebongwanaki, Bayuda nde bakonzaki baoyo bazalaki koyina bango.+  Bayuda bayanganaki+ na bingumba na bango na bitúká nyonso oyo eyangelami ya Mokonzi Ahasueruse+ mpo na kokanga baoyo bazalaki koluka kosala bango mabe,+ mpe moto moko te atɛlɛmaki liboso na bango, mpo bato ya bikólo nyonso bakómaki kobanga+ bango.  Mpe bankumu+ nyonso ya bitúká oyo eyangelami, basatrape,+ baguvɛrnɛrɛ ná bato oyo bazalaki kosala misala+ ya mokonzi bazalaki kopesa Bayuda mabɔkɔ, mpo bato nyonso bakómaki kobanga+ Mordekai.  Mpo Mordekai azalaki moto monene+ na ndako ya mokonzi mpe lokumu+ na ye epalanganaki na bitúká nyonso oyo eyangelami, mpamba te mobali yango Mordekai, azalaki se kokóma moto monene.+  Mpe Bayuda babɛtaki banguna na bango nyonso mpe babomaki bango na mopanga+ mpe babomaki bango na ndenge moko ya nsɔmɔ mpe basilisaki bango nyɛɛ, mpe basalaki bato oyo bazalaki koyina bango ndenge balingi.+  Mpe na Shushane+ ndako monene, Bayuda babomaki mpe basilisaki bato nkama mitano (500).  Lisusu, Parashandata, Dalafone, Asepata,  Porata, Adalia, Aridata,  Paramashita, Arisai, Aridai ná Vaizata, 10  bana+ zomi ya Hamane+ mwana ya Hamedata, moto oyo azalaki monguna ya Bayuda,+ babomaki bango; kasi basimbaki biloko ya kopunza+ te. 11  Na mokolo yango, motángo ya bato oyo babomamaki na Shushane ndako monene ekómaki liboso ya mokonzi. 12  Mpe mokonzi alobaki na Estere mwasi ya mokonzi+ ete: “Na Shushane ndako monene,+ Bayuda babomi, mpe basilisi bato nkama mitano (500) ná bana zomi ya Hamane. Na bitúká mosusu oyo eyangelami+ ya mokonzi, basali nini?+ Mpe lilɔmbɔ na yo ezali nini? Ɛɛ, bápesa yo yango.+ Mpe eloko nini mosusu ozali kosɛnga?+ Ɛɛ, bakopesa yo yango.” 13  Bongo Estere alobaki ete: “Soki yango emonani malamu na miso ya mokonzi,+ lobi mpe bápesa Bayuda oyo bazali na Shushane ndingisa básala ndenge mobeko ya lelo elobi;+ mpe tiká ete bana zomi ya Hamane bákakisama na nzete.”+ 14  Bongo mokonzi alobaki ete básala ndenge yango.+ Mpe mobeko epesamaki na Shushane, mpe bana zomi ya Hamane bakakisamaki. 15  Mpe Bayuda oyo bazalaki na Shushane bayanganaki lisusu na mokolo ya zomi na minei+ ya sanza ya Adare, mpe na Shushane babomaki bato nkama misato (300); kasi basimbaki biloko ya kopunza te.+ 16  Bayuda mosusu oyo bazalaki na bitúká oyo eyangelami+ ya mokonzi, bango bayanganaki, mpe batɛlɛmaki mpo na kobatela milimo+ na bango, mpe bazongiselaki banguna na bango mabe+ mpe babomaki bato nkóto ntuku nsambo na mitano (75 000) kati na baoyo bazalaki koyina bango; kasi basimbaki biloko ya kopunza te, 17  na mokolo ya zomi na misato ya sanza ya Adare; mpe bapemaki na mokolo ya zomi na minei ya sanza yango, mpe bakómisaki yango mokolo ya fɛti+ mpe ya kosepela.+ 18  Bayuda oyo bazalaki na Shushane, bango bayanganaki na mokolo ya zomi na misato+ ya sanza yango mpe na mokolo ya zomi na minei ya sanza yango, mpe bapemaki na mokolo ya zomi na mitano ya sanza yango, mpe bakómisaki yango mokolo ya fɛti mpe ya kosepela.+ 19  Yango wana, Bayuda ya bamboka oyo bazalaki kofanda na bingumba ya bitúká ya mosika, bakómisaki mokolo ya zomi na minei ya sanza ya Adare+ mokolo ya kosepela+ mpe ya fɛti mpe mokolo malamu+ mpe mokolo ya kotindelana biloko.+ 20  Mpe Mordekai+ akomaki makambo yango mpe atindaki mikanda epai ya Bayuda nyonso oyo bazalaki na bitúká nyonso oyo eyangelami+ ya Mokonzi Ahasueruse, bitúká ya pene mpe bitúká ya mosika, 21  mpo na kotyela bango mokumba+ ya kokumisaka ntango nyonso mokolo ya zomi na minei ya sanza ya Adare mpe mokolo ya zomi na mitano ya sanza yango mbula na mbula, 22  na kotalela mikolo oyo Bayuda bapemaki liboso ya banguna na bango+ mpe sanza oyo mpo na bango mawa ebongwanaki kosepela mpe kolela+ ebongwanaki mokolo ya malamu, mpo na kokumisa yango lokola mikolo ya fɛti mpe ya kosepela mpe ya kotindelana biloko+ mpe ya kotindela babola makabo.+ 23  Mpe Bayuda bandimaki oyo babandaki kosala mpe oyo Mordekai akomelaki bango. 24  Mpo Hamane+ mwana ya Hamedata+ Moagage+ monguna+ ya Bayuda nyonso, akanelaki Bayuda mpo na kosilisa bango,+ mpe asɛngaki bábwaka Pure,+ elingi koloba, Mbɛsɛ,+ mpo na kobulunganisa bango mpe koboma bango. 25  Kasi ntango Estere akɔtaki liboso ya mokonzi, mokonzi alobaki na nzela ya mokanda+ ete: “Mwango+ na ye ya mabe oyo akanaki kosala Bayuda ezongela motó na ye moko”;+ mpe bakakisaki ye ná bana na ye na nzete.+ 26  Yango wana babengaki mikolo yango Purime, na nkombo ya Pure.+ Yango wana, na kolanda maloba nyonso ya mokanda oyo+ mpe oyo bamonaki na likambo yango mpe oyo ekómelaki bango, 27  Bayuda bamityelaki mokumba mpe bandimaki yango mpo na bango moko mpe mpo na bana na bango mpe mpo na bato nyonso oyo basanganaki na bango,+ ete bakozanga te kokumisa ntango nyonso mikolo wana mibale na kotalela oyo ekomamaki na ntina na yango mpe na kotalela ntango na yango oyo etyamaki mbula na mbula. 28  Mpe mikolo yango esengelaki kokanisama mpe kokumisama mabota na mabota, na libota mokomoko, na etúká mokomoko oyo eyangelami mpe na engumba mokomoko, mpe Bayuda basengelaki te kolekisa mikolo yango ya Purime kaka boye mpe bana na bango basengelaki te kotika kokanisa+ yango. 29  Mpe Estere mwasi ya mokonzi, mwana ya Abihaile,+ ná Mordekai Moyuda, bakomaki na nguya na bango nyonso mpo na kondimisa mokanda oyo ya mibale oyo elobeli Purime. 30  Na nsima, atindaki mikanda epai ya Bayuda nyonso na bitúká nkama moko na ntuku mibale na nsambo (127) oyo eyangelami,+ teritware ya Ahasueruse,+ na maloba ya kimya mpe ya solo,+ 31  mpo na kondimisa mikolo yango ya Purime na bantango na yango oyo etyamá, kaka ndenge Mordekai Moyuda ná Estere mwasi ya mokonzi bapesaki bango mitindo,+ mpe kaka ndenge bango moko bandimaki mitindo yango mpo na molimo na bango moko mpe mpo na bana na bango,+ makambo ya kokila bilei+ mpe kobelela na bango mpo na koluka lisalisi.+ 32  Mpe liloba ya Estere endimisaki makambo yango ya Purime,+ mpe yango ekomamaki na buku.

Maloba na nse