Estere 8:1-17

8  Na mokolo yango, Mokonzi Ahasueruse apesaki Estere mwasi ya mokonzi ndako ya Hamane,+ moto oyo azalaki monguna ya Bayuda;+ mpe Mordekai ayaki liboso ya mokonzi, mpo Estere ayebisaki ye ndenge ye ná Mordekai bazali.+  Bongo mokonzi alongolaki lopɛtɛ na ye ya kotya bilembo+ oyo abɔtɔlaki Hamane mpe apesaki yango Mordekai; mpe Estere atyaki Mordekai akamba ndako ya Hamane.+  Mpe Estere alobaki lisusu liboso ya mokonzi mpe akweaki na makolo na ye mpe alelaki mpe abondelaki+ ye ete amonisela ye boboto mpo na kolongola mabe+ ya Hamane Moagage ná mwango+ oyo akanelaki Bayuda.+  Bongo mokonzi asembolelaki Estere lingenda ya bokonzi ya wolo,+ mpe Estere alongwaki na nse mpe atɛlɛmaki liboso ya mokonzi.  Sikoyo alobaki ete: “Soki emonani malamu na miso ya mokonzi, mpe soki nandimami+ liboso na ye mpe soki likambo yango ebongi na miso ya mokonzi mpe soki nazali malamu na miso na ye, tiká mokanda ekomama mpo na koboma makambo oyo ekomamaki na mikanda,+ mwango ya Hamane mwana ya Hamedata Moagage,+ oyo ye akomaki mpo na koboma Bayuda+ oyo bazali na bitúká nyonso oyo eyangelami ya mokonzi.+  Mpo ndenge nini nakokoka kokanga motema ntango nakotala mpasi oyo ekozwa bato na ngai, mpe ndenge nini nakokoka kokanga motema ntango nakotala kobomama ya bandeko na ngai?”  Na yango, Mokonzi Ahasueruse alobaki na Estere mwasi ya mokonzi mpe na Mordekai Moyuda ete: “Talá! Napesi Estere ndako ya Hamane,+ mpe bakakisi ye na nzete,+ mpo asembolaki lobɔkɔ na ye mpo na kosala Bayuda mabe.  Mpe bino moko bókoma mpo na bolamu ya Bayuda ndenge emonani malamu na miso na bino na nkombo ya mokonzi+ mpe bótya yango kashɛ na lopɛtɛ ya kotya bilembo ya mokonzi; mpo mokanda oyo ekomami na nkombo ya mokonzi mpe etyami kashɛ na lopɛtɛ ya kotya bilembo ya mokonzi ekoki te kobomama.”+  Bongo babengaki basɛkrɛtɛrɛ+ ya mokonzi na ntango yango na sanza ya misato, elingi koloba, sanza ya Sivane, na mokolo ya ntuku mibale na misato (23) ya sanza yango; mpe mokanda ekomamaki na kolanda mitindo nyonso oyo Mordekai apesaki Bayuda, basatrapɛ,+ baguvɛrnɛrɛ ná bankumu ya bitúká oyo eyangelami oyo ezalaki banda na India tii na Etiopi: bitúká oyo eyangelami nkama moko na ntuku mibale na nsambo (127),+ na etúká mokomoko eyangelami na kolanda ekomeli+ na yango mpe ekólo mokomoko na kolanda monɔkɔ+ na yango, mpe na Bayuda na ndenge na bango ya kokoma mpe na monɔkɔ+ na bango. 10  Mpe akomaki na nkombo ya Mokonzi+ Ahasueruse mpe atyaki yango kashɛ+ na lopɛtɛ ya kotya bilembo ya mokonzi,+ mpe atindaki mikanda na mabɔkɔ ya bamemi-mikanda na bampunda+ oyo bazalaki kotambwisa bampunda ya posita oyo ezalaki kosalelama na mosala ya mokonzi, bana ya bampunda ya basi ya mbangu makasi, 11  akomaki ete mokonzi apesaki nzela na Bayuda oyo bazalaki na bingumba nyonso mpo básangana esika moko+ mpe bátɛlɛma mpo na kobatela milimo na bango, mpo básilisa nyɛɛ mpe báboma mpe bábebisa limpinga nyonso ya bato+ mpe etúká nyonso oyo eyangelami oyo bazali banguna na bango, bana mike ná basi, mpe mpo bápunza biloko na bango oyo babɔtɔlaki,+ 12  na mokolo moko kaka+ na bitúká nyonso oyo eyangelami ya Mokonzi Ahasueruse, na mokolo ya zomi na misato+ ya sanza ya zomi na mibale, elingi koloba, sanza ya Adare.+ 13  Mokanda mosusu+ ya makambo oyo ekomamaki esengelaki kopesama lokola mobeko na bitúká nyonso oyo eyangelami, mpe básakwela yango bato ya bikólo nyonso, mpo Bayuda bámilɛngɛla na mokolo yango, bázongisela banguna na bango mabe.+ 14  Bamemi-mikanda,+ oyo bazalaki kotambwisa bampunda ya posita oyo ezalaki kosalelama na mosala ya mokonzi, babimaki, mpe mpo na liloba ya mokonzi, basalaki mbangu mpe bakendaki nokinoki;+ mpe mobeko yango epesamaki na Shushane+ ndako monene. 15  Mordekai alongwaki liboso ya mokonzi, alati molato ya bokonzi+ ya bulé ná lini, ná motole monene ya wolo, mpe kazaka ya elamba ya kitoko,+ ɛɛ, ya lɛnɛ oyo epakolami langi ya mwa motane-bulé.+ Mpe engumba ya Shushane egangaki makasi mpe ezalaki na esengo.+ 16  Bayuda bazalaki na pole mpe esengo,+ nsai makasi mpe lokumu. 17  Mpe na bitúká nyonso oyo eyangelami mpe na bingumba nyonso, epai nyonso oyo liloba ya mokonzi mpe mobeko na ye ezalaki kokóma, Bayuda bazalaki na esengo mpe nsai makasi, fɛti+ mpe mokolo malamu; mpe bato mingi+ ya mokili yango bamikómisaki Bayuda,+ mpo bakómaki kobanga+ Bayuda.

Maloba na nse